COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2022

A Seznam polj/podpolj

Legenda:

Ind.:Indikatorji (privzete vrednosti)
:Prazno, brez indikatorja
M:Monografske publikacije
K:Kontinuirani viri
Z:Zbirni zapisi
A:Članki in drugi sestavni deli
N:Neknjižno gradivo
-:Podpolje ni prisotno.
0:Podpolje je v vzorcu.
1:Podpolje je obvezno.
Pon.:Ponovljivost
R:Podpolje je ponovljivo.
NR:Podpolje ni ponovljivo.
Dol.:Dolžina
v:Vnesemo lahko manjše število od predpisanega števila znakov.
Pri.:Privzeta vrednost
Ime polja/podpoljaInd.VzorecPon.Dol.Pri.
MKZAN
000SISTEMSKO POLJE⊔⊔NR
001UVODNIK ZAPISA⊔⊔NR
aStatus zapisa11111NR1n
bVrsta zapisa11111NR1a[11]
cBibliografski nivo11111NR1m[12]
dHierarhični nivo11111NR10[13]
eStara številka zapisa*00000NR20v
gKoda popolnosti zapisa00000NR1
hOblika bibliografskega opisa00-00NR1
tTipologija dokumentov/del*00-00NR4v
xŠtevilka nadomestnega zapisa*00000NR79v
7Pisava katalogizacije*11111NR2
010MEDNARODNA STANDARDNA KNJIŽNA ŠTEVILKA (ISBN)⊔⊔R
aŠtevilka00000NR17v
bPojasnilo00000NR
dPogoji dostopnosti in/ali cena00--0NR
zNapačni ISBN00--0R
011ISSN⊔⊔NR
aISSN pri članku*---0[14]-NR9
cInterna številka kontinuiranega vira*-0[15]---NR9v
dPogoji dostopnosti in/ali cena-0---R
eVeljavni ISSN*-0[15]---NR9
fNeverificirani ISSN*-0[15]---NR9v
lISSN-L*-0---NR9
mPreklicani ISSN-L*-0---R9
sISSN pri članku v seriji s podserijo ali v prilogi*---0-NR9
yPreklicani ISSN-0---R9
zNapačni ISSN-0---R9v
012PRSTNI ODTIS⊔⊔R
aPrstni odtis0---0NR
0Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*0---0NR30v
2Sistem za določanje prstnega odtisa0---0NR10v
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja0---0NR5
9Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*0---0NR
013MEDNARODNA STANDARDNA ŠTEVILKA ZA GLASBENE TISKE (ISMN)⊔⊔R
aŠtevilka0---0NR17v
bPojasnilo0---0NR
dPogoji dostopnosti in/ali cena0---0NR
zNapačni ISMN0---0R
016MEDNARODNA STANDARDNA KODA POSNETKA (ISRC)⊔⊔R
aŠtevilka----0NR16v
bPojasnilo----0NR
zNapačni ISRC----0R
017DRUGI IDENTIFIKATORJI⊔⊔R
aIdentifikator00-00NR79v
bPojasnilo00-00NR
dPogoji dostopnosti in/ali cena00-00NR
zNapačni identifikator00-00R
2Koda sistema00-00NR4v
020ŠTEVILKA V NACIONALNI BIBLIOGRAFIJI⊔⊔R
aKoda države00-00NR2v
bŠtevilka00-00NR30v
zNapačna številka00-00R30v
021ŠTEVILKA OBVEZNEGA IZVODA⊔⊔R
aKoda države00--0NR3
bŠtevilka00--0NR9v
zNapačna številka00--0R9v
022ŠTEVILKA URADNE PUBLIKACIJE⊔⊔R
aKoda države000-0NR3v
bŠtevilka000-0NR
zNapačna številka000-0R
040CODEN⊔⊔R
aCODEN-0---NR
zNapačni CODEN-0---R
041OSTALE KODE*⊔⊔R
aKoda-0---NR
071ZALOŽNIŠKA ŠTEVILKA01R
aŠtevilka----0NR
bVir----0NR
cPojasnilo----0NR
dPogoji dostopnosti in/ali cena----0NR
zNapačna založniška številka----0NR
100SPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI⊔⊔NR
bOznaka za leto izida01000NR1
cLeto izida 111111NR4
dLeto izida 200000NR4
eKoda za namembnost00000NR1
fKoda za uradno publikacijo00--0NR1
gKoda za modificirani zapis00000NR1
hJezik katalogizacije11111NR3slv[16]
iKoda za transliteracijo00000NR2v
lPisava stvarnega naslova11111NR2
101JEZIK ENOTE0⊔NR
aJezik besedila11010R3
bJezik posrednega besedila00000R3
cJezik izvirnika00000R3
dJezik povzetka00000R3
eJezik vsebinskega kazala000-0R3
fJezik naslovne strani000-0R3
gJezik stvarnega naslova00000NR3
hJezik libreta itd.0-0-0R3
iJezik spremnega gradiva0-000R3
jJezik podnapisov0-0-0R3
102DRŽAVA IZIDA ALI IZDELAVE⊔⊔NR
aDržava00010R3v
bRegija00000R2v
105MONOGRAFSKO TEKSTOVNO GRADIVO⊔⊔NR
aKode za ilustracije0-000R1
bKode za vrsto vsebine0-000R4v
cOznaka za konferenčno publikacijo0-0-0NR1
dOznaka za spominski zbornik0-0-0NR1
eOznaka za kazalo0-0-0NR1
fKoda za literarno vrsto0-000NR2v
gKoda za biografijo0-000NR1
106TEKSTOVNO GRADIVO – FIZIČNI OPIS⊔⊔NR
aOznaka za fizično obliko000-0NR1
110KONTINUIRANI VIRI⊔⊔NR
aVrsta kontinuiranega vira-1---NR1v
bPogostnost izhajanja-1---NR1v
cRednost-0---NR1v
dKoda za vrsto gradiva-0---NR1v
tFaktor vpliva**-----NR6v
115PROJICIRNO GRADIVO, VIDEOPOSNETKI IN FILMI⊔⊔R
aVrsta gradiva-0000NR1
bDolžina--000NR3
cBarva-0000NR1
dZvok-0000NR1
eNosilec zvoka-0000NR1
fŠirina ali dimenzije-0000NR1
gFizična oblika – projicirno gradivo, film-0000NR1
hTehnika – videoposnetek, film--000NR1
iFormat prikazovanja – film--000NR1
jSpremno gradivo--000R1
kFizična oblika – videoposnetek-0000NR1
lFormat prikazovanja – videoposnetek-0000NR1
mEmulzijska podlaga – projicirno gradivo--000NR1
nSekundarna podlaga – projicirno gradivo--000NR1
oStandard predvajanja – videoposnetek--000NR1
pGeneracija--000NR1
rProdukcijski elementi---00NR1
sBarva---00NR1
tFilmska emulzija – polarnost---00NR1
uFilmska podlaga---00NR1
vVrsta zvoka---00NR1
zVrsta filmske podlage ali odtisa---00NR1
1Stopnja okvare---00NR1
2Popolnost---00NR1
3Datum pregleda filma--000NR6
116SLIKOVNO GRADIVO⊔⊔R
aPosebna oznaka gradiva-0000NR1
bPrimarna podlaga--000NR1
cSekundarna podlaga--000NR1
dBarva--000NR1
eTehnika (risbe, slike)--000R2
fTehnika (grafični odtisi)--000R2
gOznaka namena--000NR2
117TRIDIMENZIONALNI IZDELKI IN PREDMETI⊔⊔R
aPosebna oznaka gradiva-00-0NR2
bMaterial--0-0R2
cBarva--0-0NR1
120KARTOGRAFSKO GRADIVO – SPLOŠNI PODATKI⊔⊔NR
aBarva-0000NR1
bKazalo-0000NR1
cSpremno besedilo-0000NR1
dRelief-0000R1
eProjekcija zemljevida-0000NR2
fZačetni meridian-0000R2
121KARTOGRAFSKO GRADIVO – FIZIČNI OPIS⊔⊔NR
aDimenzije-0000NR1
bPrimarni kartografski prikaz-0000R1
cFizični nosilec-0000NR2
dTehnika izdelave-0000NR1
eVrsta reprodukcije-0000NR1
fGeodetska izravnava-0000NR1
gOblika publikacije-0000NR1
hVišina senzorja-0000NR1
iPoložaj senzorja-0000NR1
jSpektralni pasovi-0000NR2
kKvaliteta slike-0000NR1
lZakritost z oblaki-0000NR1
mPovprečna ločljivost površja-0000NR2
122ČASOVNO OBDOBJE VSEBINE ENOTE0⊔R
aČasovno obdobje (dLLLLMMDDUU)-00-0R11v
123KARTOGRAFSKO GRADIVO – MERILO IN KOORDINATE0⊔R
aVrsta merila-0000NR1v
bVrednost linearnega horizontalnega merila-0000R
cVrednost linearnega vertikalnega merila-0000R
dKoordinate – najzahodnejša zemljepisna dolžina-0000NR8
eKoordinate – najvzhodnejša zemljepisna dolžina-0000NR8
fKoordinate – najsevernejša zemljepisna širina-0000NR8
gKoordinate – najjužnejša zemljepisna širina-0000NR8
hKotno merilo-0000R4
iDeklinacija – severna meja-0000NR8
jDeklinacija – južna meja-0000NR8
kRektascenzija – vzhodne meje-0000NR6
mRektascenzija – zahodne meje-0000NR6
nEkvinokcij-0000NR4v
oEpoha-0000NR4v
124KARTOGRAFSKO GRADIVO – POSEBNA OZNAKA GRADIVA⊔⊔NR
aVrsta prikaza-0000NR1
bOblika kartografske enote-0000R1
cTehnika predstavitve pri fotografskih in nefotografskih prikazih-0000R2
dPoložaj snemanja pri fotografskih in daljinskih posnetkih-0000R1
eVrsta satelita pri daljinskih posnetkih-0000R1
fIme satelita pri daljinskih posnetkih-0000R2
gTehnika snemanja daljinskih posnetkov-0000R2
125ZVOČNI POSNETKI IN MUZIKALIJE⊔⊔NR
aVrsta partiture-0000NR1
bOznaka partov-0000R1
cOznaka za govorjeno besedilo-0000R1
126ZVOČNI POSNETKI – FIZIČNI OPIS⊔⊔NR
aOblika-0000NR1
bHitrost-0000NR1
cVrsta zvoka-0000NR1
dŠirina brazde-0000NR1
eDimenzije (zvočni posnetki)-0000NR1
fŠirina traku-0000NR1
gRazpored kanalov na traku-0000NR1
hSpremna besedila-0000R1
iTehnika snemanja-0000NR1
jPosebnosti reprodukcije-0000NR1
kVrsta plošče, valja ali traku-0000NR1
lVrsta materiala-0000NR1
mVrsta vreza-0000NR1
127TRAJANJE ZVOČNIH POSNETKOV IN SKLADB V MUZIKALIJAH⊔⊔NR
aTrajanje--000R6
128GLASBENE IZVEDBE IN PARTITURE⊔⊔R
aOblika glasbenega dela-0000R3v
bInstrumenti ali glasovi ansambla-0000R2
cInstrumenti ali glasovi solistov-0000R2
dTonaliteta ali modus glasbenega dela-0000NR3v
130MIKROOBLIKE – FIZIČNI OPIS⊔⊔R
aPosebna oznaka gradiva-00-0NR1
bPolarnost-00-0NR1
cDimenzije-00-0NR1
dPomanjšava-00-0NR1
eNatančna navedba pomanjšave-00-0NR3
fBarva-00-0NR1
gFilmska emulzija-00-0NR1
hGeneracija-00-0NR1
iFilmska podlaga-00-0NR1
135ELEKTRONSKI VIRI⊔⊔NR
aVrsta elektronskega vira-0000NR1
bFizična oblika-0000NR1
140ANTIKVARNO GRADIVO – SPLOŠNO⊔⊔NR
aIlustracije – knjiga0---0R2
bIlustracije – celostranske priloge0---0R1
cIlustracije – tehnika0---0NR1
dVrsta vsebine0---0R2
eLiterarna vrsta0---0NR2
fBiografije0---0NR1
gPodlaga – knjiga0---0NR1
hPodlaga – priloge0---0NR1
iVodni znak0---0NR1
jTiskarski signet0---0NR1
kZaložniški signet0---0NR1
lOkrasni znak0---0NR1
141ANTIKVARNO GRADIVO – ZNAČILNOSTI IZVODA⊔⊔R
aMaterial za vezavo0---0R1
bVrsta vezave0---0NR1
cPrivezki0---0NR1
dOhranjenost vezave0---0NR1
eOhranjenost knjižnega bloka0---0R1
0Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*0---0NR30v
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja0---0NR5
9Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*0---0NR
200NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI0⊔[17]NR
aStvarni naslov11111R
bSplošna oznaka gradiva00000R
cStvarni naslov dela naslednjega avtorja00-00R
dVzporedni stvarni naslov00000R
eDodatek k naslovu00000R
fPrva navedba odgovornosti00000R
gNaslednja navedba odgovornosti00000R
hOznaka podrejenega dela00000R
iNaslov podrejenega dela00000R
jObdobje nastanka gradiva0-0-0NR
kObdobje nastanka večine gradiva0-0-0NR
zJezik vzporednega stvarnega naslova0----R3
205IZDAJA⊔⊔NR
aNavedba izdaje00000NR
bNavedba ponatisa00--0R
dVzporedna navedba izdaje0---0R
fNavedba odgovornosti za izdajo00--0R
gNaslednja navedba odgovornosti00--0R
206KARTOGRAFSKO GRADIVO – MATEMATIČNI PODATKI⊔⊔R
aMatematični podatki00-00NR
207KONTINUIRANI VIRI – ŠTEVILČENJE⊔0NR
aLeto in oznaka zvezka-0---R
208MUZIKALIJE⊔⊔NR
aPosebni podatki o muzikalijah---00NR
dVzporedni posebni podatki o muzikalijah---00R
210ZALOŽNIŠTVO, DISTRIBUCIJA ITD.[18]⊔⊔NR
aKraj izida, distribucije itd.110-0R
bNaslov založnika, distributerja itd.00--0R
cIme založnika, distributerja itd.110-0R
dLeto izida, distribucije itd.100-0NR50v
eKraj izdelave000-0R
fNaslov izdelovalca00--0R
gIme izdelovalca000-0R
hLeto izdelave00--0R
211PREDVIDENI DATUM IZIDA⊔⊔NR
aDatum0---0NR8v
215FIZIČNI OPIS⊔⊔R
aPosebna oznaka gradiva in obseg00000NR
cDruge fizične podrobnosti00000NR
dMere00000NR
eSpremno gradivo000-0R
fSuplement**-----NR
gŠtevilčenje – tretji nivo*---0-NR70v
iŠtevilčenje – drugi nivo*---0-NR70v
hŠtevilčenje – prvi nivo*---0-NR70v
kKronologija*---0-NR70v
oAlternativna paginacija*---0-NR
pAlternativno številčenje – tretji nivo*---0-NR70v
qAlternativno številčenje – drugi nivo*---0-NR70v
rAlternativno številčenje – prvi nivo*---0-NR70v
sAlternativna kronologija*---0-NR70v
225ZBIRKA1⊔R
aNaslov zbirke00000NR
dVzporedni naslov zbirke00--0R
eDodatek k naslovu0-000R
fNavedba odgovornosti0---0R
hOznaka podzbirke0---0R
iNaslov podzbirke0---0R
vŠtevilčenje v zbirki0-000R
xISSN zbirke00--0R9
zJezik vzporednega naslova0----R3
230ELEKTRONSKI VIRI – ZNAČILNOSTI⊔⊔R
aOznaka in obseg vira-0-00NR
251UREDITEV IN RAZVRSTITEV GRADIVA⊔⊔R
aUreditev0-0-0R
bRazvrstitev0-0-0R
cNivo0-0-0NR
300SPLOŠNA OPOMBA⊔⊔R
aBesedilo opombe00000NR
301OPOMBA K IDENTIFIKACIJSKI ŠTEVILKI⊔⊔R
aBesedilo opombe00000NR
304OPOMBA K NASLOVU IN NAVEDBI ODGOVORNOSTI**⊔⊔R
aBesedilo opombe-----NR
305OPOMBA K IZDAJI IN BIBLIOGRAFSKI PRETEKLOSTI**⊔⊔R
aBesedilo opombe-----NR
306OPOMBA K ZALOŽNIŠTVU, DISTRIBUCIJI ITD.**⊔⊔R
aBesedilo opombe-----NR
311OPOMBA K POVEZOVALNEMU POLJU⊔⊔R
aBesedilo opombe-0--0NR
314OPOMBA O INTELEKTUALNI ODGOVORNOSTI⊔⊔R
aBesedilo opombe0---0NR
316OPOMBA K IZVODU⊔⊔R
aBesedilo opombe00--0R
0Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*00--0NR30v
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja00--0NR5
9Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*00--0NR
317OPOMBA O IZVORU⊔⊔R
aBesedilo opombe000-0NR
0Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*000-0NR30v
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja000-0NR5
9Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*000-0NR
318OPOMBA O POSTOPKU⊔⊔R
aPostopek00--0NR
bIdentifikacija postopka00--0R
cDatum postopka00--0R8v
dČasovni razpon postopka00--0R
eMožnost za izvedbo postopka00--0R
fOdobritev00--0R
hPristojnost00--0R
iMetoda postopka00--0R
jKraj postopka00--0R
kIzvajalec postopka00--0R
lStatus00--0R
nObseg postopka00--0R
oVrsta enote00--0R
pInterna opomba00--0R
rJavna opomba00--0R
0Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*00--0NR30v
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja00--0NR5
9Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*00--0NR
320OPOMBA O BIBLIOGRAFIJAH/KAZALIH/POVZETKIH V OPISOVANEM VIRU⊔⊔R
aBesedilo opombe0-000NR
321OPOMBA O KAZALIH/IZVLEČKIH/REFERENCAH V DRUGIH VIRIH1⊔R
aBesedilo opombe00--0NR
uEnotni identifikator vira (URI)00--0NR
xISSN-0---NR9
322OPOMBA O SODELAVCIH PRI NASTANKU ENOTE (PROJICIRNO IN VIDEO GRADIVO TER ZVOČNI POSNETKI)⊔⊔NR
aBesedilo opombe----0NR
323OPOMBA O IZVAJALCIH (PROJICIRNO IN VIDEO GRADIVO TER ZVOČNI POSNETKI)⊔⊔R
aBesedilo opombe----0NR
324OPOMBA O IZVIRNIKU⊔⊔R
aBesedilo opombe00000NR
325OPOMBA O REPRODUKCIJI⊔⊔R
aBesedilo opombe00---NR
326OPOMBA O POGOSTNOSTI⊔⊔R
aPogostnost-0---NR
bObdobje-0---NR
327OPOMBA O VSEBINI10NR
0Uvodna fraza00000NR
aBesedilo opombe00000R
328OPOMBA O DISERTACIJI (TEZI)⊔⊔R
aBesedilo opombe0-000NR
dLeto zagovora0---0NR8v
eLeto promocije*0---0NR8v
fZnanstveni naslov*0---0NR
gZnanstveno področje*0---0NR
330POVZETEK ALI IZVLEČEK⊔⊔R
aBesedilo opombe00000NR
fAvtor povzetka ali izvlečka*00000R79v
zJezik*00000NR3
333OPOMBA O UPORABNIKIH⊔⊔R
aBesedilo opombe0---0NR
334OPOMBA O NAGRADI⊔⊔R
aBesedilo opombe00-00NR
336OPOMBA O VRSTI ELEKTRONSKEGA VIRA⊔⊔R
aBesedilo opombe-0--0NR
337OPOMBA O SISTEMSKIH ZAHTEVAH⊔⊔R
aBesedilo opombe00-00NR
338OPOMBA O FINANCIRANJU⊔⊔R
aBesedilo nestrukturirane opombe0--00NR
bFinancer0--00R
cProgram0--00R
dŠtevilka projekta0--00NR
eJurisdikcija0--00R
fIme projekta0--00NR
gAkronim projekta0--00NR
410ZBIRKA⊔0R
aStvarni/ključni naslov-0---NR
xISSN-0---NR9
411PODZBIRKA⊔0R
aStvarni/ključni naslov-0---NR
xISSN-0---NR9
421PRILOGA⊔1R
aStvarni/ključni naslov00--0R
xISSN-0---NR9
1Oznaka polja[19]0---0R5
422MATIČNA PUBLIKACIJA PRILOGE⊔1R
aStvarni/ključni naslov-0---NR
xISSN-0---NR9
423DODANA, PRIKRITA IN PRIKLJUČENA DELA⊔0R
1Oznaka polja[20]0-0-0R5
430JE NADALJEVANJE⊔1NR
aStvarni/ključni naslov-0---NR
xISSN-0---NR9
431DELOMA JE NADALJEVANJE⊔1R
aStvarni/ključni naslov-0---NR
xISSN-0---NR9
434PREVZAME⊔1R
aStvarni/ključni naslov-0---NR
xISSN-0---NR9
435DELOMA PREVZAME⊔1R
aStvarni/ključni naslov-0---NR
xISSN-0---NR9
436NASTALO Z ZDRUŽITVIJO _, _ IN _⊔1R
aStvarni/ključni naslov-0---NR
xISSN-0---NR9
440NADALJUJE SE KOT⊔1NR
aStvarni/ključni naslov-0---NR
xISSN-0---NR9
441DELOMA SE NADALJUJE KOT⊔1R
aStvarni/ključni naslov-0---NR
xISSN-0---NR9
444PREVZAME GA⊔1NR
aStvarni/ključni naslov-0---NR
xISSN-0---NR9
445DELOMA GA PREVZAME⊔1R
aStvarni/ključni naslov-0---NR
xISSN-0---NR9
446RAZCEPI SE NA _, _ IN _⊔1R
aStvarni/ključni naslov-0---NR
xISSN-0---NR9
447ZDRUŽI SE Z _, _ IN NASTANE _⊔1R
aStvarni/ključni naslov-0---NR
xISSN-0---NR9
452DRUGA IZDAJA NA DRUGEM MEDIJU⊔0R
aStvarni/ključni naslov-0---NR
xISSN-0---NR9
453PREVOD ALI IZDAJA V DRUGEM JEZIKU⊔0R
aStvarni/ključni naslov-0---NR
xISSN-0---NR9
454IZVIRNIK (PRI PREVODU)⊔1R
aStvarni/ključni naslov-0---NR
xISSN-0---NR9
461GRUPA⊔1NR
1Identifikacijska številka0-0-0NR10v
462PODGRUPA⊔1NR
1Identifikacijska številka0-0-0NR10v
464MATIČNA ENOTA (MONOGRAFSKA PUBLIKACIJA)⊔1NR
1Identifikacijska številka---0[21]-NR10v
481PRIVEZANO IMA⊔1R
0Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*00--0NR30v
1Oznaka polja[22]00--0R5
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja00--0NR5
9Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*00--0NR
482PRIVEZANO K⊔1R
0Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*00--0NR30v
1Oznaka polja[23]00--0R5
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja00--0NR5
9Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*00--0NR
488DRUGAČE POVEZANO DELO⊔0R
aStvarni/ključni naslov-0--0NR
xISSN-0---NR9
1Oznaka polja[24]----0R5
500ENOTNI NASLOV00R
aEnotni naslov0-0-0R
bSplošna oznaka gradiva0-0-0R
hOznaka podrejenega dela0-0-0R
iNaslov podrejenega dela0-0-0R
kDatum izida0-0-0NR20v
lOblikovni podrazdelek0-0-0R
mJezik0-0-0NR
nRazni podatki0-0-0R
qRazličica (ali datum različice)0-0-0NR
rNačin izvedbe (v glasbi)--0-0R
sŠtevilčna oznaka (v glasbi)--0-0R
tPriredba (v glasbi)--0-0NR
uTonski način (v glasbi)--0-0NR
501ZBIRNI ENOTNI NASLOV0⊔R
aZbirni enotni naslov0---0NR
bSplošna oznaka gradiva0---0R
eZbirni enotni podnaslov0---0NR
kLeto izida0---0NR
mJezik (ko je del značnice)0---0NR3
rIzvedba (za glasbo)----0R
sSerija, opus ali tema (za glasbo)----0R
uTonaliteta (za glasbo)----0NR
wPriredba (za glasbo)----0NR
503FORMALNA PODZNAČNICA*1⊔NR
aFormalna podznačnica00000NR
bFormalna podznačnica**-----NR
jLeto00000NR
510VZPOREDNI STVARNI NASLOV0⊔R
aVzporedni naslov00000NR
eDodatek k naslovu00-00R
hOznaka podrejenega dela00-00R
iNaslov podrejenega dela00-00R
zJezik vzporednega naslova00-00NR3
512OVOJNI NASLOV0⊔R
aOvojni naslov000-0NR
eDodatek k naslovu0---0R
513NASLOV NA VZPOREDNI NASLOVNI STRANI0⊔R
aNaslov na vzporedni naslovni strani000-0NR
eDodatek k naslovu00--0R
hOznaka podrejenega dela00--0R
iNaslov podrejenega dela00--0R
514ČELNI NASLOV0⊔R
aČelni naslov000-0NR
eDodatek k naslovu00--0R
515TEKOČI NASLOV0⊔R
aTekoči naslov000-0NR
516HRBTNI NASLOV0⊔R
aHrbtni naslov000-0NR
eDodatek k naslovu00--0R
517DRUGI VARIANTNI NASLOVI0⊔R
aVariantni naslov00000NR
eDodatek k naslovu00-00R
518NASLOV V SODOBNEM PRAVOPISU0⊔R
aNaslov v sodobnem pravopisu00--0NR
eDodatek k naslovu0---0R
520PREJŠNJI NASLOV0⊔R
aPrejšnji stvarni naslov-0---NR
eDodatek k naslovu-0---R
hOznaka podrejenega dela-0---NR
iNaslov podrejenega dela-0---NR
jLetniki ali datumi prejšnjega naslova-0---NR
530KLJUČNI NASLOV0⊔NR
aKljučni naslov-0---NR
bDopolnilo-0---NR
531SKRAJŠANI KLJUČNI NASLOV⊔⊔NR
aSkrajšani ključni naslov-0---NR
bSkrajšano dopolnilo ključnega naslova-0---NR
cDopolnilo skrajšanega ključnega naslova*-0---NR
532IZPISANI NASLOV00R
aIzpisani naslov00000NR
539STVARNI NASLOV Z UKAZI LaTeX*0⊔NR
aStvarni naslov0--00R
bSplošna oznaka gradiva0--00R
cStvarni naslov dela naslednjega avtorja0--00R
dVzporedni stvarni naslov0--00R
eDodatek k naslovu0--00R
fPrva navedba odgovornosti0--00R
gNaslednja navedba odgovornosti0--00R
hOznaka podrejenega dela0--00R
iNaslov podrejenega dela0--00R
540DODATNI NASLOV, KI GA DODA KATALOGIZATOR0⊔R
aDodatni naslov00000NR
541PREVEDENI NASLOV, KI GA DODA KATALOGIZATOR0⊔R
aPrevedeni naslov00000NR
zJezik prevedenega naslova0--00R3
600OSEBNO IME KOT PREDMETNA OZNAKA⊔1R
aZačetni element00000NR
bPreostali del imena00000NR
cDodatki k imenu (ne datumi)00000R
dRimske številke00000NR
fDatumi00000NR
xTematsko določilo00000R
yZemljepisno določilo00000R
wOblikovno določilo00000R
zČasovno določilo00000R
2Koda sistema00000NR10v
3Številka normativnega zapisa00000NR70v
6Podatki za povezovanje00000NR2
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*00000NR70v
601IME KORPORACIJE KOT PREDMETNA OZNAKA02R
aZačetni element00000NR
bPodrazdelek00000R
cDodatek k imenu ali kvalifikator00000R
dZaporedna številka sestanka00000NR
eKraj sestanka00000R
fLeto sestanka00000NR
gInvertirani element00000NR
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani element00000NR
xTematsko določilo00000R
yZemljepisno določilo00000R
wOblikovno določilo00000R
zČasovno določilo00000R
2Koda sistema00000NR10v
3Številka normativnega zapisa00000NR70v
6Podatki za povezovanje00000NR2
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*00000NR70v
602RODBINSKO IME KOT PREDMETNA OZNAKA⊔⊔R
aZačetni element0-000NR
cTip rodbine0-000NR
fDatumi0-000NR
xTematsko določilo0-000R
yZemljepisno določilo0-000R
wOblikovno določilo0-000R
zČasovno določilo0-000R
2Koda sistema0-000NR10v
3Številka normativnega zapisa0-000NR70v
6Podatki za povezovanje0-000NR2
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*0-000NR70v
604IME IN NASLOV KOT PREDMETNA OZNAKA⊔⊔R
aIme0-000NR
tNaslov0-000NR
xTematsko določilo0-000R
yZemljepisno določilo0-000R
wOblikovno določilo0-000R
zČasovno določilo0-000R
2Koda sistema0-000NR10v
3Številka normativnega zapisa0-000NR70v
6Podatki za povezovanje0-000NR2
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*0-000NR70v
605NASLOV KOT PREDMETNA OZNAKA⊔⊔R
aZačetni element0-000NR
hOznaka podrejenega dela0-000R
iNaslov podrejenega dela0-000R
kDatum izida0-000NR
lOblikovni podrazdelek0-000NR
mJezik0-000NR
nRazni podatki0-000R
qRazličica (ali datum različice)0-000NR
rNačin izvedbe (v glasbi)0-000R
sŠtevilčna oznaka (v glasbi)0-000R
uTonski način (v glasbi)0-000NR
jPriredba (v glasbi)0-000NR
xTematsko določilo0-000R
yZemljepisno določilo0-000R
wOblikovno določilo0-000R
zČasovno določilo0-000R
2Koda sistema0-000NR10v
3Številka normativnega zapisa0-000NR70v
6Podatki za povezovanje0-000NR2
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*0-000NR70v
606TEMATSKA PREDMETNA OZNAKA⊔⊔R
aZačetni element00000NR
xTematsko določilo00000R
yZemljepisno določilo00000R
wOblikovno določilo00000R
zČasovno določilo00000R
2Koda sistema00000NR10v
3Številka normativnega zapisa00000NR70v
6Podatki za povezovanje00000NR2
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*00000NR70v
607ZEMLJEPISNA PREDMETNA OZNAKA⊔⊔R
aZačetni element00000NR
xTematsko določilo00000R
yZemljepisno določilo00000R
wOblikovno določilo00000R
zČasovno določilo00000R
2Koda sistema00000NR10v
3Številka normativnega zapisa00000NR70v
6Podatki za povezovanje00000NR2
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*00000NR70v
608ČASOVNA PREDMETNA OZNAKA*⊔⊔R
aZačetni element0-000NR
xTematsko določilo0-000R
yZemljepisno določilo0-000R
wOblikovno določilo0-000R
zČasovno določilo0-000R
2Koda sistema0-000NR10v
6Podatki za povezovanje0-000NR2
609OBLIKOVNA PREDMETNA OZNAKA*⊔⊔R
aZačetni element00000NR
xTematsko določilo00000R
yZemljepisno določilo00000R
wOblikovno določilo00000R
zČasovno določilo00000R
2Koda sistema00000NR10v
3Številka normativnega zapisa00000NR70v
6Podatki za povezovanje00000NR2
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*00000NR70v
610PROSTO OBLIKOVANE PREDMETNE OZNAKE0⊔R
aPredmetna oznaka00000R
zJezik predmetne oznake00000NR3
620ISKANJE PO KRAJU IZIDA⊔⊔R
aDržava00-00NR
bFederalna enota, republika itd.00-00NR
cRegija00-00NR
dMesto00-00NR
627GESLO PREDMETNEGA KATALOGA NUK⊔⊔R
aGeslo0-000NR
675UNIVERZALNA DECIMALNA KLASIFIKACIJA (UDK)⊔⊔R
aVrstilec00000NR
bSkupina*00000NR79v
cVrstilec za iskanje*11111NR30v
sStatistika*00000NR79v
uUDK za lokalne kataloge*00000NR
vIzdaja00000NR20v
zJezik izdaje00-00NR3
676DEWEYJEVA DECIMALNA KLASIFIKACIJA (DDK)⊔⊔R
aVrstilec00-00NR
vIzdaja00-00NR12v
zJezik izdaje00-00NR3
680KLASIFIKACIJA KONGRESNE KNJIŽNICE⊔⊔R
aVrstilec00000NR
686DRUGE KLASIFIKACIJE⊔⊔R
aVrstilec00000R
bKnjižna številka0--0-R
cKlasifikacijska poddelitev00000R
2Koda sistema00000NR20v
700OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST[25]⊔1NR
aZačetni element00000NR
bPreostali del imena00000NR
cDodatki k imenu (ne datumi)00000R
dRimske številke00000NR
eKraj zaposlitve**-----NR
fDatumi00000NR
sPisava*-----NR2
3Številka normativnega zapisa00000NR70v
4Koda za vrsto avtorstva00000R3
7Šifra raziskovalca*00000NR5v
8Šifra ustanove/organizacije*00000R20v
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*00000NR70v
701OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST[26]⊔1[27]R
aZačetni element00000NR
bPreostali del imena00000NR
cDodatki k imenu (ne datumi)00000R
dRimske številke00000NR
eKraj zaposlitve**-----NR
fDatumi00000NR
sPisava*-----NR2
3Številka normativnega zapisa00000NR70v
4Koda za vrsto avtorstva00000R3
6Podatki za povezovanje**00000NR2v
7Šifra raziskovalca*00000NR5v
8Šifra ustanove/organizacije*00000R20v
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*00000NR70v
702OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST[28]⊔1[29]R
aZačetni element00000NR
bPreostali del imena00000NR
cDodatki k imenu (ne datumi)00000R
dRimske številke00000NR
eKraj zaposlitve**-----NR
fDatumi00000NR
sPisava*-----NR2
3Številka normativnega zapisa00000NR70v
4Koda za vrsto avtorstva00000R3
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja00--0NR5
6Podatki za povezovanje**00000NR2v
7Šifra raziskovalca*00000NR5v
8Šifra ustanove/organizacije*00000R20v
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*00000NR70v
710IME KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST02NR
aZačetni element00000NR
bPodrazdelek00000R
cDodatek k imenu ali kvalifikator00000R
dZaporedna številka sestanka00000NR
eKraj sestanka00000R
fLeto sestanka00000NR9v
gInvertirani element00000NR
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani element00000NR
3Številka normativnega zapisa00000NR120v
4Koda za vrsto avtorstva00000R3
8Šifra ustanove/organizacije*00000NR20v
711IME KORPORACIJE – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST02R
aZačetni element00000NR
bPodrazdelek00000R
cDodatek k imenu ali kvalifikator00000R
dZaporedna številka sestanka00000NR
eKraj sestanka00000R
fLeto sestanka00000NR9v
gInvertirani element00000NR
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani element00000NR
3Številka normativnega zapisa00000NR120v
4Koda za vrsto avtorstva00000R3
6Podatki za povezovanje00000NR2v
8Šifra ustanove/organizacije*00000NR20v
712IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA ODGOVORNOST02R
aZačetni element00000NR
bPodrazdelek00000R
cDodatek k imenu ali kvalifikator00000R
dZaporedna številka sestanka00000NR
eKraj sestanka00000R
fLeto sestanka00000NR9v
gInvertirani element00000NR
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani element00000NR
3Številka normativnega zapisa00000NR120v
4Koda za vrsto avtorstva00000R3
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja00--0NR5
6Podatki za povezovanje00000NR2v
8Šifra ustanove/organizacije*00000NR20v
802NACIONALNI CENTER ISSN⊔⊔NR
aKoda nacionalnega centra ISSN-0---NR2
830SPLOŠNA KATALOGIZATORJEVA OPOMBA⊔⊔R
aBesedilo opombe00000NR
856ELEKTRONSKA LOKACIJA IN DOSTOP⊔0R
aIme gostitelja00000R
bŠtevilka za dostop00000R
cPodatki o zgoščevanju00000R
dPot00000R
fElektronsko ime00000R
gEnotno ime vira (URN)00000R
hIzvajalec zahtev (uporabniško ime)00000NR
iUkaz00000R
jHitrost prenosa v bitih na sekundo (BPS)00000NR
kGeslo00000NR
lPrijava00000NR
mPomoč pri dostopu00000R
nIme lokacije gostitelja, navedenega v podpolju a00000NR
oOperacijski sistem00000NR
pVrata (port)00000NR
qVrsta datoteke00000R
rNastavitve00000NR
sVelikost datoteke00000R
tTerminalska emulacija00000R
uEnotna lokacija vira (URL)00000NR
vUre, v katerih je možen dostop00000R
xInterna opomba00000R
yNačin dostopa00000NR
wKontrolna številka zapisa00000R
zJavna opomba00000R
3Navedba gradiva00000R
900OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*[30]⊔0R
aZačetni element-----NR
bPreostali del imena-----NR
cDodatki k imenu (ne datumi)-----R
dRimske številke-----NR
fDatumi-----NR
sPisava-----NR2
zEnotna oblika imena**-----NR
3Številka normativnega zapisa-----NR70v
5Koda za odnos-----NR2v
9Jezik-----NR3
901OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*[31]⊔0[32]R
aZačetni element-----NR
bPreostali del imena-----NR
cDodatki k imenu (ne datumi)-----R
dRimske številke-----NR
fDatumi-----NR
sPisava-----NR2
zEnotna oblika imena**-----NR
3Številka normativnega zapisa-----NR70v
5Koda za odnos-----NR2v
6Podatki za povezovanje**-----NR2v
9Jezik-----NR3
902OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*[33]⊔0[32]R
aZačetni element-----NR
bPreostali del imena-----NR
cDodatki k imenu (ne datumi)-----R
dRimske številke-----NR
fDatumi-----NR
sPisava-----NR2
zEnotna oblika imena**-----NR
3Številka normativnega zapisa-----NR70v
5Koda za odnos-----NR2v
6Podatki za povezovanje**-----NR2
9Jezik-----NR3
903OSEBNO IME (SORODNA ZNAČNICA)*[34]⊔⊔R
aZačetni element-----NR
bPreostali del imena-----NR
cDodatki k imenu (ne datumi)-----R
dRimske številke-----NR
fDatumi-----NR
sPisava-----NR2
3Številka normativnega zapisa-----NR15v
5Koda za odnos-----NR1v
904OSEBNO IME (VZPOREDNA ZNAČNICA)*[35]⊔⊔R
aZačetni element-----NR
bPreostali del imena-----NR
cDodatki k imenu (ne datumi)-----R
dRimske številke-----NR
fDatumi-----NR
sPisava-----NR2
3Številka normativnega zapisa-----NR70v
9Jezik-----NR3
910IME KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*02R
aZačetni element00000NR
bPodrazdelek00000R
cDodatek k imenu ali kvalifikator00000R
dZaporedna številka sestanka00000NR
eKraj sestanka00000R
fLeto sestanka00000NR9v
gInvertirani element00000NR
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani element00000NR
3Številka normativnega zapisa00000NR70v
5Koda za odnos00000NR3v
9Jezik00000NR3
911IME KORPORACIJE – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*02R
aZačetni element00000NR
bPodrazdelek00000R
cDodatek k imenu ali kvalifikator00000R
dZaporedna številka sestanka00000NR
eKraj sestanka00000R
fLeto sestanka00000NR9v
gInvertirani element00000NR
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani element00000NR
3Številka normativnega zapisa00000NR70v
5Koda za odnos00000NR2v
6Podatki za povezovanje00000NR2v
9Jezik00000NR3
912IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*02R
aZačetni element00000NR
bPodrazdelek00000R
cDodatek k imenu ali kvalifikator00000R
dZaporedna številka sestanka00000NR
eKraj sestanka00000R
fLeto sestanka00000NR9v
gInvertirani element00000NR
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani element00000NR
3Številka normativnega zapisa00000NR70v
5Koda za odnos00000NR2v
6Podatki za povezovanje00000NR2v
9Jezik00000NR3
913IME KORPORACIJE (SORODNA ZNAČNICA)*[36]02R
aZačetni element-----NR
bPodrazdelek-----R
cDodatek k imenu ali kvalifikator-----R
dZaporedna številka sestanka-----NR
eKraj sestanka-----R
fLeto sestanka-----NR9v
gInvertirani element-----NR
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani element-----NR
3Številka normativnega zapisa-----NR70v
5Koda za odnos-----NR2v
916IME KORPORACIJE – NEPOVEZANA OBLIKA*[37]02R
aZačetni element00000NR
bPodrazdelek00000R
cDodatek k imenu ali kvalifikator00000R
dZaporedna številka sestanka00000NR
eKraj sestanka00000R
fLeto sestanka00000NR9v
gInvertirani element00000NR
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani element00000NR
960OSEBNO IME KOT PREDMETNA OZNAKA (VARIANTNA OBLIKA)*[38]⊔0R
aZačetni element00000NR
bPreostali del imena00000NR
cDodatki k imenu (ne datumi)00000R
dRimske številke00000NR
fDatumi00000NR
xTematsko določilo00000R
yZemljepisno določilo00000R
wOblikovno določilo00000R
zČasovno določilo00000R
2Koda sistema00000NR10v
6Podatki za povezovanje00000NR2
961IME KORPORACIJE KOT PREDMETNA OZNAKA (VARIANTNA OBLIKA)*02R
aZačetni element00000NR
bPodrazdelek00000R
cDodatek k imenu ali kvalifikator00000R
dZaporedna številka sestanka00000NR
eKraj sestanka00000R
fLeto sestanka00000NR
gInvertirani element00000NR
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani element00000NR
xTematsko določilo00000R
yZemljepisno določilo00000R
wOblikovno določilo00000R
zČasovno določilo00000R
2Koda sistema0-000NR10v
6Podatki za povezovanje00000NR2
962RODBINSKO IME KOT PREDMETNA OZNAKA (VARIANTNA OBLIKA)*⊔⊔R
aZačetni element0-000NR
cTip rodbine0-000NR
fDatumi0-000NR
xTematsko določilo0-000R
yZemljepisno določilo0-000R
wOblikovno določilo0-000R
zČasovno določilo0-000R
2Koda sistema0-000NR10v
6Podatki za povezovanje0-000NR2
964IME IN NASLOV KOT PREDMETNA OZNAKA (VARIANTNA OBLIKA)*⊔⊔R
aIme0-000NR
tNaslov0-000NR
xTematsko določilo0-000R
yZemljepisno določilo0-000R
wOblikovno določilo0-000R
zČasovno določilo0-000R
2Koda sistema0-000NR10v
6Podatki za povezovanje0-000NR2
965NASLOV KOT PREDMETNA OZNAKA (VARIANTNA OBLIKA)*⊔⊔R
aZačetni element0-000NR
hOznaka podrejenega dela0-000R
iNaslov podrejenega dela0-000R
kDatum izida0-000NR
lOblikovni podrazdelek0-000NR
mJezik0-000NR
nRazni podatki0-000R
qRazličica (ali datum različice)0-000NR
rNačin izvedbe (v glasbi)0-000R
sŠtevilčna oznaka (v glasbi)0-000R
uTonski način (v glasbi)0-000NR
jPriredba (v glasbi)0-000NR
xTematsko določilo0-000R
yZemljepisno določilo0-000R
wOblikovno določilo0-000R
zČasovno določilo0-000R
2Koda sistema0-000NR10v
6Podatki za povezovanje0-000NR2
966TEMATSKA PREDMETNA OZNAKA (VARIANTNA OBLIKA)*⊔⊔R
aZačetni element00000NR
xTematsko določilo00000R
yZemljepisno določilo00000R
wOblikovno določilo00000R
zČasovno določilo00000R
2Koda sistema00000NR10v
6Podatki za povezovanje00000NR2
967ZEMLJEPISNA PREDMETNA OZNAKA (VARIANTNA OBLIKA)*⊔⊔R
aZačetni element00000NR
xTematsko določilo00000R
yZemljepisno določilo00000R
wOblikovno določilo00000R
zČasovno določilo00000R
2Koda sistema0-000NR10v
6Podatki za povezovanje00000NR2
968ČASOVNA PREDMETNA OZNAKA (VARIANTNA OBLIKA)*⊔⊔R
aZačetni element0-000NR
xTematsko določilo0-000R
yZemljepisno določilo0-000R
wOblikovno določilo0-000R
zČasovno določilo0-000R
2Koda sistema0-000NR10v
6Podatki za povezovanje0-000NR2
969OBLIKOVNA PREDMETNA OZNAKA (VARIANTNA OBLIKA)*⊔⊔R
aZačetni element00000NR
xTematsko določilo00000R
yZemljepisno določilo00000R
wOblikovno določilo00000R
zČasovno določilo00000R
2Koda sistema0-000NR10v
6Podatki za povezovanje00000NR2
970POLJE ZA POTREBE BIBLIOGRAFIJ*⊔⊔NR
aOdgovornost – korporacija00-00NR
bSkupno število avtorjev0--00NR4v
cŠtevilo znakov0--00NR10v
dNačin izida zbornika/prispevka0--00NR1v
ePosebnosti v točkovanju00-00NR1v
fSkupno število sodelavcev pri raziskavi0--00NR4v
gKonferenčni prispevki v revijah0--0-NR1v
992POLJE ZA LOKALNE POTREBE*⊔⊔NR
aStatistična koda**-----NR2v
bOznake zapisa00000NR
cSkupno izšlo tekom leta**-----NR3v
dNamen publikacije**-----NR2
eNaklada**-----NR
fTip založnika**-----NR2
gPrvo leto in oznaka zvezka**-----NR
hOpomba o letu izdaje**-----NR
lNaslovnik za kroženje revije**-----R70v
vVir---0-NR
xPredmetna oznaka za urejanje**-----R
yInventarna številka serijske publikacije0---0R30v
6Podatki za povezovanje-----NR2v
993POLJE Z LOKALNO DEFINIRANO VSEBINO*⊔⊔R
aPodpolje a00000R
bPodpolje b00000R
cPodpolje c00000R
dPodpolje d00000R
ePodpolje e00000R
fPodpolje f00000R
gPodpolje g00000R
hPodpolje h00000R
iPodpolje i00000R
jPodpolje j00000R
kPodpolje k00000R
lPodpolje l00000R
mPodpolje m00000R
nPodpolje n00000R
oPodpolje o00000R
pPodpolje p00000R
rPodpolje r00000R
sPodpolje s00000R
tPodpolje t00000R
uPodpolje u00000R
vPodpolje v00000R
zPodpolje z00000R
0Podpolje 000000R
1Podpolje 100000R
2Podpolje 200000R
3Podpolje 300000R
4Podpolje 400000R
5Podpolje 500000R
6Podpolje 600000R
7Podpolje 700000R
8Podpolje 8[39]00000R
9Podpolje 900000R
[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39]


[11] V vnosni maski N ni privzete vrednosti za vrsto zapisa.

[12] Privzeta vrednost bibliografskega nivoja se v posameznih vnosnih maskah razlikuje. Tako je v maskah M in N privzeta vrednost "m", v maski Z vrednost "c" in v maski A vrednost "a".

[13] V vnosnih maskah M, K, Z in N je privzeta vrednost hierarhičnega nivoja "0", v maski A pa "2".

[14] V vnosni maski A je obvezno podpolje 011a ali 4641.

[15] V vnosni maski K je za kontinuirane vire obvezno eno od naslednjih podpolj: 011c, e ali f.

[16] Privzeta vrednost jezika katalogizacije je odvisna od jezika, ki se uporablja v knjižnici.

[17] V maski K je privzeta vrednost indikatorja "1" – Naslov je pomemben.

[18] V maski K je polje ponovljivo.

[19] V polje 421 lahko v vnosnih maskah M in N vgradimo vsa polja 2XX (razen polja 207) ter polja 300, 337 in 500.

V maski K uporabljamo le podpolji a in x.

[20] V polje 423 lahko v vnosnih maskah M, Z in N vgradimo podpolja 200abehi, 500abhi ter polja 503, 510, 700, 701, 702, 710, 711, 712, 900, 901, 902, 910, 911 in 912.

[21] V vnosni maski A je obvezno podpolje 4641 ali 011a.

[22] V polje 481 lahko vgradimo polja 200, 205 in 210.

[23] V polje 482 lahko vgradimo polja 200, 205 in 210.

[24] V polje 488 lahko v vnosni maski N vgradimo podpolja 200abehi, 500abhi ter polja 503, 510, 700, 701, 702, 710, 711, 712, 900, 901, 902, 910, 911 in 912. V maski K uporabljamo le podpolji a in x.

[25] V sistemih COBISS.XX, kjer je vzpostavljena normativna kontrola osebnih imen, so v vnosnih maskah samo podpolja 3, 4, 8 in 9; značnice za osebna imena avtorjev vnašamo preko normativne baze podatkov z vpisom identifikacijske številke normativnega zapisa v podpolje 7003. V sistemih COBISS.XX, kjer normativna kontrola osebnih imen ni vzpostavljena, so v maskah vsa podpolja, razen 3 in 9. Pri zapisih, katalogiziranih v srbskem jeziku, so lahko enotne značnice tudi v poljih 9XX, ker imajo različne knjižnice kataloge v različnih pisavah. V takih primerih se polje 700 izpiše po pravilu za polje 900.

[26] Enako kot pri polju 700. Podpolje 6 se uporablja v sistemih COBISS.XX brez normativne kontrole osebnih imen, v sistemih COBISS.XX z normativno kontrolo pa se pojavlja le v starih zapisih.

[27] Privzeta vrednost prvega indikatorja se v posameznih sistemih COBISS razlikuje. Tako je v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne listke privzeta vrednost "1" – Izpiše se v bibliografijah in na listkih**, v drugih sistemih pa indikator ni določen.

[28] Enako kot pri polju 701.

[29] Privzeta vrednost prvega indikatorja se v posameznih sistemih COBISS razlikuje. Tako je v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne listke privzeta vrednost "0" – Izpiše se v bibliografijah**, v drugih sistemih pa indikator ni določen.

[30] V sistemih COBISS.XX z normativno kontrolo osebnih imen polj 900 ni v vnosnih maskah; po shranitvi bibliografskega zapisa se dodajo avtomatsko. V sistemih COBISS.XX brez normativne kontrole so v maskah vsa podpolja, razen 3, 5 in 9.

V sistemih COBISS.XX, ki uporabljajo izpise v cirilici in latinici, je izpis polja 900 v cirilici, če ima 2. indikator vrednost "1" ali "4". Če ima indikator vrednost "0" ali "3", je izpis v latinici. Za preostale vrednosti 2. indikatorja se pisava določi po pravilih za izpis značnic.

[31] Enako kot pri polju 900. Podpolje 6 se uporablja v sistemih COBISS.XX brez normativne kontrole, v sistemih COBISS.XX z normativno kontrolo pa se pojavlja le v starih zapisih.

[32] Privzeta vrednost prvega indikatorja se v posameznih sistemih COBISS razlikuje. Tako je v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne listke privzeta vrednost "0" – Izpiše se v bibliografijah**, v drugih sistemih pa indikator ni določen.

[33] Enako kot pri polju 901.

[34] Polje se uporablja samo pri katalogizaciji z normativno kontrolo in se kreira avtomatsko.

[35] Polje se uporablja samo pri katalogizaciji z normativno kontrolo v sistemu COBISS.BG in se kreira avtomatsko.

[36] Polje se uporablja samo pri katalogizaciji z normativno kontrolo in se kreira avtomatsko.

[37] Katalogizatorji s pooblastilom za kreiranje oz. dopolnjevanje normativnih zapisov za korporacije ne izpolnijo polja 916, temveč dopolnijo normativni zapis za korporacijo v normativni bazi CONOR.

[38] V sistemih COBISS.XX, ki uporabljajo izpise v cirilici in latinici, je izpis polja 960 v cirilici, če ima 2. indikator vrednost "1" ali "4". Če ima indikator vrednost "0" ali "3", je izpis v latinici. Za preostale vrednosti 2. indikatorja se pisava določi po pravilih za izpis predmetnih oznak.

[39] Podpolja s številčno oznako lahko urejajo tudi knjižničarji, ki imajo le pooblastilo za urejanje omejenega nabora bibliografskih podatkov v lokalni bazi podatkov.