COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bapril2012

993 Polje z lokalno definirano vsebino*

Polje je namenjeno vnosu podatkov, za katere sicer v formatu COMARC/B ni posebnega polja ali podpolja. Shranjeno je le na lokalnem nivoju, v COBIB-u pa ga ni.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
993Polje z lokalno definirano vsebino*r
aPodpolje ar
bPodpolje br
cPodpolje cr
8Podpolje 8r
9Podpolje 9r

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

993a Podpolje a
993b Podpolje b
993c Podpolje c
993...
9938 Podpolje 8
9939 Podpolje 9

Podpolja lahko vsebujejo katere koli podatke, ki jih knjižnica želi beležiti, pa v formatu COMARC/B zanje ni določenega mesta.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Ker so podpolja polja 993 poimenovana splošno (podpolje a, podpolje b…) brez definiranih nazivov, morajo knjižnice, ki želijo uporabljati to polje, za svojo lokalno bazo podatkov določiti enotni namen podpolj. Priporočamo, da pripravijo interna navodila za uporabo polja, ki jih morajo upoštevati vsi katalogizatorji iz knjižnice. Predvsem morajo določiti, katere podatke bodo vpisovale v posamezna podpolja, hkrati pa morajo skrbeti za obliko, strukturo in kakovost vnesenih podatkov. Če gre za podatke, ki zahtevajo ponovljiva podpolja, morajo definirati tudi vrstni red ponavljanja teh podpolj (npr. zaporedne ponovitve istega podpolja ali ponovitve skupin dveh ali več zaporednih podpolj). Knjižnice se morajo o načrtovani implementaciji polja 993 posvetovati z nacionalnim centrom COBISS.

Polje 993 se ne vpisuje v COBIB. Ker ga lahko vsaka knjižnica uporablja drugače, polje ni primerno za uporabo v aplikacijah, ki zahtevajo enotno strukturo podatkov, npr. v COBISS/OPAC-u, v standardno definiranih izpisih ipd. Polje je indeksirano in ga uporabljamo le za iskanje v lokalni bazi podatkov ter izključno za uporabniško definirane izpise na lokalnem nivoju v okviru programske opreme za vzajemno katalogizacijo.

SORODNA POLJA

992bPOLJE ZA LOKALNE POTREBE*, Oznake zapisa
Za lokalne potrebe posameznih knjižnic se uporablja tudi podpolje 992b, vendar v omejenem obsegu, saj je podpolje primerno predvsem za vpisovanje oznak, s katerimi lahko kasneje tako označene zapise hkrati prikličemo.

PRIMERI

  1. * COBISS.net

    993⊔⊔a[CRSofi±ja] bCRBalkan pres
    (Knjižnica se je odločila, da bo v polje 993 vpisovala naslednje podatke: v podpolje a kraj tiska v prvem sklonu in v podpolje b tiskarja v enotni obliki. Podatki v podpoljih 993a in 993b se lahko razlikujejo od podatkov, ki jih vpisujemo v 210e in 210g, kamor vpisujemo podatke v obliki, kot je na predlogi. Polje 993 bo knjižnica uporabljala za pripravo seznama tiskarjev.)