COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bmarec1996

992 Polje za lokalne potrebe*

Podpolje je namenjeno vnosu podatkov za lokalne potrebe posamezne knjižnice.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
992Polje za lokalne potrebe*nr
aStatistična koda**nr
bOznake zapisanr
cSkupno izšlo tekom leta**nr
dNamen publikacije**nr
eNaklada**nr
fTip založnika**nr
gPrvo leto in oznaka zvezka**nr
hOpomba o letu izdaje**nr
lNaslovnik za kroženje revije**r
vVirnr
xPredmetna oznaka za urejanje**r
yInventarna številka serijske publikacijer
6Podatki za povezovanjenr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

992a Statistična koda**

Podpolje se je uporabljalo do leta 1991.

992b Oznake zapisa

Podpolje je namenjeno vnosu oznak zapisa, na osnovi katerih lahko kasneje izvajamo različne izbore in izpise zapisov.

Na ta način označujemo zapise, ki jih kasneje izpisujemo v seznamih novostih, bibliografijah, statistikah itd.

Prav tako lahko uporabimo ta način označevanja za potrebe spremljanja statistik obdelave posameznega obdelovalca, pri čemer so posamezne oznake med seboj ločene z vejico (gl. primere 1, 2, 3).

992c Skupno izšlo tekom leta**
992d Namen publikacije**
992e Naklada**
992f Tip založnika**
992g Prvo leto in oznaka zvezka**
992h Opomba o letu izdaje**
992l Naslovnik za kroženje revije**
992x Predmetna oznaka za urejanje**

Podpolja so se uporabljala do leta 1991.

992y Inventarna številka serijske publikacije

Podpolje je namenjeno vzpostavljanju povezave med zalogo tekoče publikacije z zalogo zaključene publikacije, ki je njen sestavni del.

Takšna publikacija je obdelana kot tekoča in zaključena publikacija (ima ISSN in ISBN številko). Zaloga se vodi samo pri tekoči publikaciji v polju 997, povezava z zapisom zaključene publikacije pa je vzpostavljena z vnosom inventarne številke v podpolje 992y v zapisu zaključene publikacije.

V podpolje 992y vnesemo poleg inventarne številke tekoče publikacije tudi številko/oznako zvezka tematske številke in ju ločimo med seboj z vejico. Oznako zvezka pišemo vedno z velikimi tiskanimi črkami (gl. primere 4, 5, 6).

V zapisu zaključene publikacije je potrebno v podpolje 225a vnesti naslov tekoče publikacije, v podpolje 225x njeno ISSN številko in v podpolje 225v štetje zvezka (letnik, številka ... ). Po potrebi lahko izpolnimo tudi ostala podpolja polja 225 (gl. primer 7).

9926 Podatki za povezovanje

Podpolje se je uporabljalo do leta 1991.

PRIMERI

 1. *

  992⊔⊔bštevilka_bibliografije, osebna_statistika_bibliotekarja
 2. *

  992⊔⊔bdd9010,ap9015
 3. *

  992⊔⊔baonv9010,sovm9014,povs9023
 4. *

  992⊔⊔y199401130,6
 5. *

  992⊔⊔y198100231,2/3
 6. *

  992⊔⊔y199605012,PRIL1
 7. *

  011⊔⊔e0351-0026
  2001⊔aZdravstveno varstvo erevija za teorijo in prakso preventivnega zdravstvenega varstva e= Slovenian journal of public health
  99702c1 df2\n4572\s34,1995 f199502760 jLet.\34 k1995 mšt.\1/2+3/4+5/8<I. slovenski kongres preventivne medicine>+9-10+11/12 o19950623 p4 vd
  (Zapis tekoče publikacije.)
  2000⊔aI. slovenski kongres preventivne medicine, Bled, 19. - 22. oktober 1994
  2252⊔aZdravstveno varstvo x0351-0026 vǂLet. ǂ34, ǂšt. ǂ5/8
  992⊔⊔y199502760,5/8
  (Zapis tematske številke.)