COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2022

482 Privezano k

Polje vsebuje opis osnovne enote, ki so ji bili kasneje dodani privezki (adligati). Uporablja se predvsem za starejše monografske publikacije (antikvarno gradivo).

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
482Privezano kr
0Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*nr
1Oznaka poljar
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina poljanr
9Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*nr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Privezano k:" in podatkov iz polja 482.

OPIS PODPOLJ

4821 Oznaka polja

Polje 482 je vgradno polje. V podpolje 1 vnesemo oznako polja, ki ga vgrajujemo, skupaj z indikatorji.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

V zapisu za privezek vnesemo v polje 482 podatke o osnovni enoti.

V vgradno polje 482 vgradimo drugo polje tako, da v podpolje 1 vnesemo oznako polja, ki ga vgrajujemo, skupaj z indikatorji. Da je polje pravilno vgrajeno, moramo vedno izpolniti vseh pet mest, in sicer tri mesta za številčno oznako polja in dve mesti za prvi in drugi indikator (če indikator ni določen, vnesemo presledek). Sledijo podpolja, ki spadajo k polju, ki ga vgrajujemo.

V polje 482 lahko vgradimo polja 200, 205 in 210. Kadar v polje 482 vgrajujemo polje 200, lahko polje 200 vsebuje tudi podpolja 0, 5 in 9. V podpolje 5 vnesemo ime ustanove, na katero se nanaša vsebina polja 200, in to v kodirani obliki. Ker mednarodno sprejetih kod ni, vnašamo za slovenske knjižnice nacionalno kodo (siglo). Če ima ustanova več izvodov, vnesemo v podpolje 0 signaturo, v podpolje 9 pa kot povezavo s podatki o stanju zaloge inventarno številko izvoda, če ta dva podatka obstajata.

SORODNA POLJA

316OPOMBA K IZVODU
Polje vsebuje opombo, ki se nanaša na posamezni izvod monografske publikacije.
481PRIVEZANO IMA
Polje uporabljamo za povezavo osnovne enote s privezki.

PRIMERI

[8]
 1. 2001⊔aCommentatio de titulo hereditarii Austriae imperatoris ... a nobili Hungaro
  210⊔⊔aPestini c[s. n.] d1810
  482⊔112000⊔ aAssertiones ex universa theologia, quas ... fmense Junio publice propugnandas suscepit Marcellus Daniel ... 5CiZaNSB 0R IIF-8° - 1597 1210⊔⊔ a[S. l. cs. n. ds. a.]
  2001⊔aQuis nunc aggressor est? Au Austria, au Gallia?
  210⊔⊔a[S. l. cs. n.] d1805
  482⊔112000⊔ aAssertiones ex universa theologia, quas ... fmense Junio publice propugnandas suscepit Marcellus Daniel ... 5CiZaNSB 0R IIF-8° - 1597 1210⊔⊔ a[S. l. cs. n. ds. a.]
  2001⊔aInstitutio grammatophylacii publici pro instituto diplomatico-historico inclyti regni Hungariae... fGeorg. Kovachich, Senquiciensis
  210⊔⊔aPestini cTypis M. Trattner d[s. a.]
  482⊔112000⊔ aAssertiones ex universa theologia, quas... fmense Junio publice propugnandas suscepit Marcellus Daniel ... 5CiZaNSB 0R IIF-8° - 1597 1210⊔⊔ a[S. l. cs. n. ds. a.]
  (Trije zapisi za tri privezane enote; v vsakem od njih je polje 482 z vgrajenimi polji s podatki o osnovni enoti.)
 2. *

  [8]
  2000⊔aTa vesseli dan ali: Matizhek se sheni
  210⊔⊔aStiskana v' Lublani v' lejti 1790 cper Ignazi od Kleinmayerja d[1790]
  482⊔112000⊔ aShupanova Mizka 550001 0R 10214 903002684 1210⊔⊔ a[V' Lublani] cstiskana per Joan. Frideriku Egerju, d[1790]
 3. *

  2000⊔aPesmi za skupščine III. reda bGlasbeni tisk fvglasbil Hugolin Sattner
  210⊔⊔aV Ljubljani cǂzaložil ǂIII. red d1926
  482⊔112000⊔ aCvetje z vrtov sv. Frančiška 550001 051756 1210⊔⊔ aLjubljana d1926
  (V zapisu je opisan glasbeni tisk, ki je privezan h knjigi "Cvetje z vrtov sv. Frančiška".)


[8] Primer je prispevala Narodna in univerzitetna knjižnica iz Ljubljane.