COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2022

481 Privezano ima

Polje vsebuje opis privezka (adligata), tj. enote, ki je bila kasneje privezana k osnovni enoti in ni izšla skupaj z njo. Uporablja se predvsem za starejše monografske publikacije (antikvarno gradivo).

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
481Privezano imar
0Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*nr
1Oznaka poljar
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina poljanr
9Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*nr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Privezano:" in podatkov iz polja 481.

OPIS PODPOLJ

4811 Oznaka polja

Polje 481 je vgradno polje. V podpolje 1 vnesemo oznako polja, ki ga vgrajujemo, skupaj z indikatorji.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

V zapisu za osnovno enoto vnesemo v polje 481 podatke o privezani enoti. Polje ponovimo za vsako privezano enoto.

V vgradno polje 481 vgradimo drugo polje tako, da v podpolje 1 vnesemo oznako polja, ki ga vgrajujemo, skupaj z indikatorji. Da je polje pravilno vgrajeno, moramo vedno izpolniti vseh pet mest, in sicer tri mesta za številčno oznako polja in dve mesti za prvi in drugi indikator (če indikator ni določen, vnesemo presledek). Sledijo podpolja, ki spadajo k polju, ki ga vgrajujemo.

V polje 481 lahko vgradimo polja 200, 205 in 210. Kadar v polje 481 vgrajujemo polje 200, lahko vsebuje polje 200 tudi podpolja 0, 5 in 9. V podpolje 5 vnesemo ime ustanove, na katero se nanaša vsebina polja 200, in to v kodirani obliki. Ker mednarodno sprejetih kod ni, vnašamo za slovenske knjižnice nacionalno kodo (siglo). Če ima ustanova več kot en izvod, vnesemo v podpolje 0 signaturo, v podpolje 9 pa kot povezavo s podatki o stanju zaloge inventarno številko izvoda, če ta dva podatka obstajata.

SORODNA POLJA

316OPOMBA K IZVODU
Polje vsebuje opombo, ki se nanaša na posamezni izvod monografske publikacije.
482PRIVEZANO K
Polje uporabljamo za povezavo privezkov z osnovno enoto.

PRIMERI

[7]
 1. 481⊔112000⊔ aTheoria generalis aequationum omnium graduum novis illustrata formalis ac iuxta principia sublimioris calculi finitorum deducta fautore p. Dominico Martinovics 5CiZaNSB 0R IIF-8° - 1133 privez 1 1210⊔⊔ aBudae d1780
 2. 481⊔112000⊔ aCommentatio de titulo hereditarii Austriae imperatoris ... a nobili Hungaro 5CiZaNSB 0R IIF-8° - 1597 privez 1 1210⊔⊔ aPestini d1810
  481⊔112000⊔ aQuis nunc aggressor est? Au Austria, au Gallia? 5CiZaNSB 0R IIF-8° - 1597 privez 2 1210⊔⊔ a[S. l.] d1805
  481⊔112000⊔ aInstitutio grammatophylacii publici pro instituto diplomatico-historico inclyti regni Hungariae ... fGeorg. Kovachich, Senquiciensis 5CiZaNSB 0R IIF-8° - 1597 privez 3 1210⊔⊔ aPestini cTypis M. Trattner d[s. a.]
  (V zapisu za enoto "Assertiones ex universa theologia", katere avtor je Marcellus Daniel, so tri polja 481 z vgrajenimi polji s podatki o treh privezanih enotah. Vrednost indikatorja "1" pri poljih 481 označuje, da se iz teh polj izpišejo opombe.)
 3. *

  [7]
  2000⊔aShupanova Mizka
  210⊔⊔a[V' Lublani] cstiskana per Joan. Frideriku Egerju d[1790]
  481⊔112000⊔ aTa vesseli dan ali: Matizhek se sheni 550001 0R 10215 9030002685 1210⊔⊔ aStiskana v' Lublani v' lejti 1790 cper Ignazi od Kleinmayerja d[1790]

  Gl. tudi primere pri polju 482.[7] Primer je prispevala Narodna in univerzitetna knjižnica iz Ljubljane.