COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

464 Matična enota (monografska publikacija)

Polje uporabimo za povezavo, kadar je opisovana enota sestavni del monografske publikacije.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
464Matična enota (monografska publikacija)nr
1Identifikacijska številkanr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis vira
1Vir se izpiše

OPIS PODPOLJ

4641 Identifikacijska številka

Zapis za sestavni del povežemo z zapisom za matično publikacijo tako, da v zapisu za sestavni del vnesemo v podpolje 4641 identifikacijsko številko zapisa za matično publikacijo.

PRIMERI

 1. *

  001⊔⊔an ba ca d2
  2000⊔aPodeželska okoljsko občutljiva območja dRural environmental sensitive areas fIrena Rejec Brancelj
  215⊔⊔aStr. 203-217
  464⊔11104621 (TI=Pokrajinsko ranljiva območja v Sloveniji = ǂThe ǂlandscape vulnerable areas in Slovenia AU=Špes, Metka AU=Pak-Dvorak, Snežana AU=Sajko, Iztok AU=Senegačnik, Jurij)
  (Koda "2" v podpolju 001d označuje zapis pod najvišjim nivojem. Članek "Podeželska okoljsko občutljiva območja" je povezan z matično publikacijo preko polja 464.)
 2. *

  001⊔⊔an ba ca d2
  2000⊔aKapitalska ustreznost podjetja fŽivko Bergant
  215⊔⊔aStr. 79-97
  464⊔11105551616 (TI=Slovensko podjetje v devetdesetih : [zbornik referatov] AU=Borak, Neven)
 3. * COBISS.net

  001⊔⊔ac ba ca d2
  2000⊔aSadržinska informacija u lisnom i elektronskom katalogu epovodom pedeset godina predmetnog kataloga Narodne biblioteke Srbije fSlobodanka Todorović
  215⊔⊔aStr. 11-20
  464⊔1179926796 (TI=Predmetna klasifikacija od lisnog do elektronskog kataloga : zbornik radova AU=Todorović, Slobodanka)