COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

462 Podgrupa

Polje se uporablja za identifikacijo hierarhičnih povezav do gradiva na vmesnem nivoju. Zapis, do katerega je narejena povezava, je na vmesnem nivoju, zapis, ki to polje vsebuje, pa je na nivoju enote ali na vmesnem nivoju.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
462Podgrupanr
1Identifikacijska številkanr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
1Opomba se izpiše

OPIS PODPOLJ

4621 Identifikacijska številka

V podpolje 1 vnesemo identifikacijsko številko zapisa na predhodnem nivoju, tj. zapise za posamezne enote ali manjše dele zbirke povežemo z zapisom za večji del zbirke.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje 462 se uporablja pri obdelavi zapuščinskih fondov in tvorjenih zbirk, če je gradivo obdelano na več nivojih. Uporabimo ga v zapisu za enoto ali podgrupo za povezovanje s podgrupo na višjem nivoju. Ta povezava vedno vodi navzgor.

PRIMERI

 1. *

  2001⊔aZapuščina Božidarja Borka j1918-1978
  (Zapis na prvem nivoju (ID=nnn).)
  2001⊔aKorespondenca j1918-1978
  461⊔11<nnn>
  (Zapis na drugem nivoju (ID=mmm).)
  2001⊔aPismo Iva Andrića Božidarju Borku j1962
  461⊔11<nnn>
  462⊔11<mmm>
  (Zapis na tretjem nivoju (ID=kkk). Zapuščina Božidarja Borka je obdelana na treh nivojih. Na prvem nivoju je zapis za celotno zapuščino (ID=nnn), na drugem so zapisi za posamezne dele zapuščine (npr. ID=mmm), na tretjem pa zapisi za posamezne enote (npr. ID=kkk). V vse zapise na drugem in tretjem nivoju vnesemo polje 461 s povezavo do zapisa na zgornjem nivoju. V zapise na tretjem nivoju vnesemo še polje 462 s povezavo do zapisa na drugem nivoju.)