COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

461 Grupa

Polje se uporablja za identifikacijo hierarhično povezanega gradiva na najvišjem nivoju. Zapis, do katerega je narejena povezava, je na najvišjem nivoju, zapis, ki vsebuje to polje, pa je na vmesnem nivoju ali na nivoju enote.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
461Grupanr
1Identifikacijska številkanr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
1Opomba se izpiše

OPIS PODPOLJ

4611 Identifikacijska številka

V podpolje 1 vnesemo identifikacijsko številko zapisa na zgornjem nivoju, tj. zapisa za celotno zbirko.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje 461 se uporablja pri obdelavi zapuščinskih fondov in tvorjenih zbirk, če je gradivo obdelano na več nivojih. Uporabimo ga v zapisih na spodnjem in vmesnem nivoju.

Povezava od enote ali podgrupe do grupe vedno vodi navzgor.

PRIMERI

 1. *

  2001⊔aZapuščina Božidarja Borka j1918-1978
  (Zapis na prvem nivoju (ID=nnn).)
  2001⊔aKorespondenca j1918-1978
  461⊔11<nnn>
  (Zapis na drugem nivoju (ID=mmm).)
  2001⊔aPismo Iva Andrića Božidarju Borku j1962
  461⊔11<nnn>
  462⊔11<mmm>
  (Zapis na tretjem nivoju (ID=kkk). Zapuščina Božidarja Borka je obdelana na treh nivojih. Na prvem nivoju je zapis za celotno zapuščino (ID=nnn), na drugem so zapisi za posamezne dele zapuščine (npr. ID=mmm), na tretjem pa zapisi za posamezne enote (npr. ID=kkk). V vse zapise na drugem in tretjem nivoju vnesemo polje 461 s povezavo do zapisa na zgornjem nivoju. V zapise na tretjem nivoju vnesemo še polje 462 s povezavo do zapisa na drugem nivoju.)