COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2022

316 Opomba k izvodu

Polje vsebuje opombo, ki se nanaša na posamezni izvod monografske publikacije. Ustreza opombi k izvodu v območju opomb po ISBD.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
316Opomba k izvodur
aBesedilo opomber
0Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*nr
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina poljanr
9Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

316a Besedilo opombe

Opomba o značilnostih opisovanega izvoda pri monografskih publikacijah, npr. o manjkajočih listih, vezavi, oštevilčenih izvodih v okviru izdaje itd.

3160 Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*

Če ima ustanova več kot en izvod, vnesemo v podpolje signaturo izvoda, na katerega se nanašajo podatki v polju.

3165 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja

Ime ustanove v kodirani obliki. Vpišemo številčno oznako knjižnice (siglo).

3169 Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*

V podpolje vnesemo inventarno številko izvoda, na katerega se nanašajo podatki v polju, in sicer kot povezavo s podatki o stanju zaloge. Če opisujemo izvod v več delih in imamo več inventarnih številk, jih med seboj ločimo z ločilom ";".

OPOMBE O VSEBINI POLJA

V zapisu je praviloma opisan popoln izvod. V tem polju pa so navedene značilnosti izvoda, ki ga imamo pred seboj, npr. manjkajoči listi, lastnosti izvoda, vezava, oštevilčeni izvodi ene izdaje, rokopisne opombe na naslovni strani ali na robovih, privezani listi, enote itd. Pri mnogih starejših publikacijah ni lahko ugotoviti, ali značilnosti enega izvoda veljajo tudi za druge oz. vse izvode.

Polje lahko vsebuje naslednje značilnosti izvoda, ki ga opisujemo:

 • lastnosti izvoda (gl. primere 1, 4, 11)

 • oštevilčene izvode ene izdaje (gl. primera 3, 7)

 • manjkajoče liste, praznine in poškodbe (gl. primere 2, 9, 13, 14)

 • stanje ohranjenosti enote

 • opis vezave in dimenzije (gl. primere 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13)

 • umetni naslov, tj. naslov, ki ga doda katalogizator naknadno, npr. ob ponovni vezavi enote

SORODNA POLJA

141ANTIKVARNO GRADIVO – ZNAČILNOSTI IZVODA
Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na značilnosti posameznih izvodov starejših monografskih publikacij.
317OPOMBA O IZVORU
Polje vsebuje opombo o izvoru enote, npr. o ekslibrisu, avtorjevem ali lastnikovem lastnoročnem vpisu, pečatu itd.
321OPOMBA O KAZALIH/IZVLEČKIH/REFERENCAH V DRUGIH VIRIH
Polje lahko uporabimo tudi za zapis bibliografskih referenc, ki se nanašajo na opisovano enoto (npr. razstavni katalogi itd.).
481PRIVEZANO IMA
Polje uporabljamo za povezavo osnovne enote s privezki. Uporablja se predvsem za starejše monografske publikacije (antikvarno gradivo).
482PRIVEZANO K
Polje uporabljamo za povezavo privezkov z osnovno enoto. Uporablja se predvsem za starejše monografske publikacije (antikvarno gradivo).

PRIMERI

[4]
 1. 316⊔⊔aLeaves 15-6 bound between h3 and h4 5DLC
 2. 316⊔⊔aWanting all after p. 312 5CaOONL
 3. 316⊔⊔aNo. 23 of an edition of 75 copies 5Uk
 4. 316⊔⊔aMs notes by the author 5DLC
 5. 316⊔⊔aGilt-tooled centrepiece binding by Williamson of Eton, ca. 1605 5UkCU
 6. 316⊔⊔aEarly 18thcentury blind-tooled panelled calf binding 5Uk
 7. 316⊔⊔aLimited to 1000 copies signed by the author. Knopf copy is no. 281. 5TxAuHRH 0PR6023 L2 1928B HRC KNOPF
  (Roman "Lady Chatterley's lover" D. H. Lawrencea je bil v 1000 izvodih natisnjen l. 1928 v Firencah. Eden od izvodov se nahaja v Alfred/Blanche Knopf Library, Harry Ransom Humanities Research Center, University of Texas, ki hrani veliko izdaj tega dela.)
 8. 316⊔⊔aAnche legato con: Nuovi esperimenti di Gianbattista Beccaria … per confermare, ed estendere la meccanica del fuoco elettrico; e con: Della elettricità terreste atmosferica a ciel sereno aLegatura in pelle; dorso ornato; piatti della cop. con cornice dorata; tagli in rosso; (26x20x6 cm) 5IT-TO0741 MOS : SV 327
 9. 316⊔⊔aFront. di insieme mancante; libro quinto mancante; p. 121-124 mancanti aLegatura in pergamena rigida; (24x18x5 cm) 5IT-TO0741 MOS : SV 320
 10. 316⊔⊔aP. 121-135 déchirées avec mq. de texte aRel. avec : "Essequie dell'illustre sig. Alessandro abate Pucci …dal M. R. P. M. Arcangelo Giani…", 1601, et "Poesie latine, e toscane nell'essequie del molto illust. e reverendissimo signor Alessandro abate Pucci…", 1601 aCartonnage plein papier à la colle rose aEx-libris ms. : "Bibliotheca Colbertina" ; l'ouvrage a peut-être figuré dans la bibliothéque du vivant de Jean-Baptiste Colbert. Ex-libris ms. : Abbaye de Saint-Germain des Prés, à Paris aEstampille de la bibliothéque du tribunat, à Paris. Estampille de la Bibliothéque royale (1782-1792 et 1815-1817) 5FR-751131010:YC-1129
  (V ponovljivih podpoljih a so prikazane značilnosti opisovanega izvoda, in sicer: poškodbe zaradi manjkajočega besedila; opis enot, ki so privezane k opisovani enoti; opis vezave; ex-libris; žigi.)
 11. 316⊔⊔aPapillon impr. collé sur le vers 11 ("Mes coups furent par tout plus craints que le Tonnerre :"), couvrant une version antérieure aRel. dans un recueil de pièces du XVIIe s aRel veau, filets sur les plats, chiffres de Nicolas Fouquet et de la compagnie de Jésus au dos, indiquant un achat sur la rente offerte par le surintendant au collège des jésuites de Paris aEx-libris ms. : collège Louis-le-Grand, à Paris aEstampille de la Bibliothèque du Roi nº 14 sur la première pièce (1735-1782) 5FR-751131010:RES-m-yc-912 (3)
  (V ponovljivih podpoljih a so prikazane značilnosti opisovanega izvoda, in sicer: sprememba v predhodno natisnjenem besedilu z dodatkom priloge; vezano v umetno zbirko; opis vezave; ex-libris; žigi.)
 12. *

  [4]
  316⊔⊔aIzvod je bil nekoliko poškodovan in nato restavriran v NUK: na dveh sprednjih praznih listih je zapis apostolske veroizpovedi in začetek nekega pisma [?], na nasl. str. lastniški vpis Leopolda Maksimiljana Raspa 550001 0R 23872 9030002136
  (Če sta opomba k izvodu in opomba o izvoru smiselno združeni, pišemo celotno besedilo v polje 316.)
 13. *

  316⊔⊔aObrezano na 21 cm, manjka prvih 22 nepaginiranih strani z nasl. str. ter str. 1-10 in 589-626, nasl. str. prepisana na uvezanem listu 550001 0R 222928/3 9030000033
  316⊔⊔aObrezano na 20 cm, manjka prvih 22 nepaginiranih str. z nasl. str. ter str. 523-526, nadomeščene so z uvezanimi listi s prepisanim besedilom 550001 0R 10173/3 9030000032
  316⊔⊔aObrezano na 20 cm 550001 0R 10172/3 9030000031
  316⊔⊔a...
  (V ponovljenih poljih 316 so navedene značilnosti posameznih izvodov, npr. manjkajoči listi, vezava.)
 14. * COBISS.net

  316⊔⊔aNedostaje gornji deo str. 7-8 580017 0RPalIt II 1 9000250540


[4] Primer je prispevala Narodna in univerzitetna knjižnica iz Ljubljane.