COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bmarec2022

321 Opomba o kazalih/izvlečkih/referencah v drugih virih

Polje vsebuje podatke o zunanjih virih, ki vsebujejo kazala ali izvlečke opisovane enote. Pri redkem gradivu lahko navedemo bibliografijo, katalog itd., kjer je enota citirana ali opisana.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
321Opomba o kazalih/izvlečkih/referencah v drugih virihr
aBesedilo opombenr
uEnotni identifikator vira (URI)nr
xISSNnr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Vrsta poročanja
0Poročanje v obliki kazal ali izvlečkov
1Citat v bibliografiji, katalogu
Brez pojasnila
2Ni definiran

Indikator 1 označuje obseg opisa, ki ga bomo našli v zunanjem viru.

Vrednost "0" pomeni, da zunanji vir indeksira enoto (gl. primer 2). Vrednosti indikatorja ustreza uvodna fraza "Indeksirano v:"

Vrednost "1" pomeni, da zunanji vir citira enoto (gl. primer 3). Vrednosti indikatorja ustreza uvodna fraza "Bibliografski citat:".

Vrednost prazno pomeni, da je v polju prosto besedilo (gl. primer 1).

OPIS PODPOLJ

321a Besedilo opombe

Navedba zunanjega vira, v katerem je enota indeksirana ali citirana.

321u Enotni identifikator vira (URI)

Enotni identifikator vira – Uniform Resource Identifier ali URI (na primer URL ali URN) zagotavlja podatke za elektronski dostop v standardni sintaksi. Te podatke lahko uporabimo za samodejni dostop do elektronskega vira po enem od internetnih protokolov. Podpolje u lahko uporabimo, ko je vir na voljo v elektronski različici (gl. primer 2).

321x ISSN

ISSN zunanjega vira.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Uvodna fraza se ne tvori avtomatsko, zato jo po potrebi vnesemo sami. Polje ponovimo, kadar navedemo več zunanjih virov.

SORODNA POLJA

320OPOMBA O BIBLIOGRAFIJAH/KAZALIH/POVZETKIH V OPISOVANEM VIRU
Polje vsebuje opombo o bibliografiji, kazalu ali povzetku v opisovani enoti.

PRIMERI

 1. 321⊔⊔aFor a list of contents see Heyer. Historical sets, collected editions and monuments of music
  (Komplet partitur, opisan v zunanjem viru.)
 2. 3210⊔aApplied science and technology index x0003-6986
  3210⊔aBiography index x0006-3053
  3210⊔aChemical abstracts x0009-2258 uhttp://www.cas.org/
  3210⊔aIndex medicus x0019-3879
  3210⊔aInternational packaging abstracts x0260-7409
  3210⊔aReaders' guide to periodical literature x0034-0464
  (Kontinuirani vir, ki ga indeksirajo različne službe za indeksiranje oz. izdelavo izvlečkov.)
 3. 3211⊔aReuss, E. Bib. Novi. Testamenti Graeci, p. 35
  3211⊔aRudolphi, E.C. Froschauer, 336
  3211⊔aDarlow & Moule, II, p. 586
  (Redka knjiga, citirana v več bibliografijah.)
 4. *

  2001⊔aǂThe ǂclassical journal
  3210⊔aEducation index x0013-1385
  3210⊔aAnnual bibliography of English language and literature x0066-3786
  3210⊔aBook review index x0524-0581
  3210⊔aIndex to book reviews in the humanities x0073-5892
  3210⊔aMLA international bibliography of books and articles on the modern languages and literatures (Complete edition) x0024-8215
 5. *

  3211⊔aBibliografski citat: Škafar, Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919, Ljubljana 1978, št. 2
 6. * COBISS.net

  3210⊔aIndeksira: Arts & Humanities Citation Index x0162-8445