COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

320 Opomba o bibliografijah/kazalih/povzetkih v opisovanem viru

Polje vsebuje opombo o tem, da enota vsebuje bibliografijo, kazalo ali povzetek.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
320Opomba o bibliografijah/kazalih/povzetkih v opisovanem virur
aBesedilo opombenr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator za izpis**
0Izpiše se na listkih in v bibliografijah
1Izpiše se na listkih
2Ni definiran

OPIS PODPOLJ

320a Besedilo opombe

Opomba o bibliografiji, kazalu, povzetku v kakršni koli obliki.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Opombo o vsaki posamezni vrsti dodatka k vsebini vnesemo v ponovljeno polje 320.

SORODNA POLJA

105MONOGRAFSKO TEKSTOVNO GRADIVO
Polje vsebuje kodirane podatke, ki označujejo, ali enota vsebuje bibliografijo ali kazalo.
321OPOMBA O KAZALIH/IZVLEČKIH/REFERENCAH V DRUGIH VIRIH
Polje vsebuje opombo o kazalih, izvlečkih itd., dostopnih zunaj opisovane enote.

PRIMERI

 1. 320⊔⊔aBibliography: p. 210
 2. 320⊔⊔aIncludes bibliographical references
 3. 320⊔⊔aConsists mostly of bibliographies
 4. *

  320⊔⊔aKazali
  (V opombi uporabimo za vse vrste kazal (imensko, stvarno itd.) izraz kazalo, kazali ali kazala. Kazal vsebine ne navajamo.)
 5. *

  320⊔⊔aBibliografija na koncu poglavij
  320⊔⊔aKazalo
  320⊔⊔aPovzetek ; Summary ; Zusammenfassung ; Sunto
  (Polje 320 ponovimo za vsako vrsto dodatka k vsebini. Pri navajanju povzetkov uporabimo izraz iz publikacije.)
 6. *

  320⊔⊔aBibliografija: f. 62
  320⊔⊔aKazalo
  320⊔⊔aIzvleček ; Abstract
 7. * COBISS.net

  320⊔⊔aBibliografija: str. 395-396
  320⊔⊔aRegistri.
 8. * COBISS.net

  320⊔⊔aBibliografija: listovi 129-138
  320⊔⊔aSummary ; Rezime
 9. * COBISS.net

  320⊔⊔aBibliografija kon oddelni trudovi