COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bavgust2009

317 Opomba o izvoru

Polje vsebuje opombo, ki se nanaša na izvor enote. Ustreza opombi k izvodu v območju opomb po ISBD.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
317Opomba o izvorur
aBesedilo opombenr
0Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*nr
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina poljanr
9Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

317a Besedilo opombe

Opomba o izvoru enote, npr. o ekslibrisu, avtorjevem ali lastnikovem lastnoročnem vpisu, pečatu itd.

3170 Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*

Če ima ustanova več kot en izvod, vnesemo v podpolje signaturo izvoda, na katerega se nanašajo podatki v polju.

3175 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja

Ime ustanove v kodirani obliki. Vpišemo številčno oznako knjižnice (siglo).

3179 Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*

V podpolje vnesemo inventarno številko izvoda, na katerega se nanašajo podatki v polju, in sicer kot povezavo s podatki o stanju zaloge. Če opisujemo izvod v več delih in imamo več inventarnih številk, jih med seboj ločimo z ločilom ";".

OPOMBE O VSEBINI POLJA

V zapisu je praviloma opisan idealen izvod. V tem polju pa je opisan izvor izvoda, ki ga imamo pred seboj, in sicer v obliki, kot se pojavlja v knjigi, npr. ekslibris, avtorjev ali lastnikov lastnoročni vpis, pečat itd.

SORODNA POLJA

316OPOMBA K IZVODU
Polje vsebuje opombo o značilnostih opisovanega izvoda pri monografskih publikacijah, npr. o manjkajočih listih, vezavi, oštevilčenih izvodih v okviru izdaje itd.

PRIMERI

[5]
 1. 317⊔⊔aInscription on inside of front cover: Theodorinis ab Engelsberg 5Uk
 2. 317⊔⊔aInscription on the title page in sixteenth century hand, "Iohannes Wagge me iure tenet" 5DB/S-5-KK.555
 3. 317⊔⊔aZapis na nasl. str.: "Poklonio Narodnom muzeumu Aleksander Shue... Zupnik u Stenjevcu" 5CiZaNSK 0RII F-8° - 1541a 9030000648
  317⊔⊔aZapis na nasl. str.: "Colegii Zagrabiensis Soc. Jesu. Inscriptus. 1698" 5CiZaNSK 0RII F-8° - 1541b 9030000567
  (Opombi o posvetilih na naslovnih straneh posameznih izvodov iste enote.)
 4. 317⊔⊔aEx libris: "Nikolai Skerlecz de Lomniza" 5CiZaNSK 0L III H13 9398800534
 5. 317⊔⊔aZapis na nasl. str.: "Daruje sveučilištnoj knjižnici Ivan Kukuljević" 5CiZaNSK 0RII C-8° - 100b 9030000987
  317⊔⊔aNa vrhu nasl. str. glagolski zapis 5CiZaNSK 0RII C-8° - 100b 9030000987
  (Izvod je Nacionalni i sveučilišni knjižnici v Zagrebu podaril Ivan Kukuljević. V njem je glagolsko rokopisno posvetilo, verjetno darovalčevo.)
 6. 317⊔⊔aFrom the Library of Kenneth Roberts, with his book plate, dated 20 November 1939. 5ViU 0PS3535 .O176 Z42 .S8 G7 1939
  317⊔⊔aAuthor's inscription: "For Irving Bacheller I am honoured to inscribe this book. John Steinbeck Tos Gator 1939." 5ViU 0PS1054 .B3 Z9 .S74 G7 1939
  317⊔⊔aGift of C. W. Barrett. 5ViU 0PS1054 .B3 Z9 .S74 G7 1939
  (Dva izvoda knjige "Grapes of wrath" v Clifton Waller Barrett Library of American Literature, University of Virginia library. Pri drugem izvodu sta razvidni dve stopnji v njegovem izvoru.)
 7. *

  [5]
  317⊔⊔aIzvod Marka Pohlina z lastniškim vpisom in njegovimi zapiski 550001 018367 9030001681
  (Od treh izvodov knjige Marka Pohlina "Tu malu besedishe treh jesikov", ki jih hrani NUK, je bil eden njegova osebna last.)
 8. *

  317⊔⊔aIz knjižnice in z ekslibrisom (grbom) Karla Peera 550001 0R 4380 9030000338
  (Opomba o ekslibrisu.)
 9. * COBISS.net

  317⊔⊔aPečat na nasl. str.: Biblioteka A. Ivića Subotica 580017 0RPalIt II 1 9000250540


[5] Primer je prispevala Narodna in univerzitetna knjižnica iz Ljubljane.