COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bseptember2003

141 Antikvarno gradivo – značilnosti izvoda

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na značilnosti posameznih izvodov starejših monografskih publikacij (antikvarnega gradiva). Polje ponovimo, če zapis vsebuje podatke o več izvodih.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
141Antikvarno gradivo – značilnosti izvodar
aMaterial za vezavor
bVrsta vezavenr
cPrivezkinr
dOhranjenost vezavenr
eOhranjenost knjižnega blokar
0Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*nr
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina poljanr
9Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

141a Material za vezavo

Koda označuje vrsto materiala, ki je bil uporabljen za vezavo.

apergament, velen
busnje
cles
dplatno
esintetika
flepenka, karton
gpapir
hizvod ni vezan
zdrugo
141b Vrsta vezave

Koda označuje vrsto vezave.

aizvirna, tj. prvotna vezava
bprevezano
cmoderna vezava
dobnovljena vezava (faksimile)
eobnovljena vezava (imitacija)
fprivezki

Založnikova, distributerjeva in/ali lastnikova vezava.

hizvod ni vezan
zdrugo
141c Privezki

Koda označuje, ali je izvod vezan z eno ali več drugimi enotami.

1enota vezana z eno ali več drugimi enotami
141d Ohranjenost vezave

Koda označuje stopnjo ohranjenosti vezave izvoda.

aodlično ohranjena
bdobro ohranjena
cobrabljena
dpoškodovana
ezlomljen hrbet
fni vezave
zdrugo
141e Ohranjenost knjižnega bloka

Koda označuje stopnjo ohranjenosti knjižnega bloka izvoda.

aodlično ohranjen
bdobro ohranjen
cobrabljen
dpoškodovan
enepopoln
zdrugo
1410 Signatura, na katero se nanaša vsebina polja*

Če ima ustanova več kot en izvod, vnesemo v podpolje signaturo izvoda, na katerega se nanašajo podatki v polju.

1415 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja

Ime ustanove v kodirani obliki. Vpišemo številčno oznako knjižnice (siglo).

1419 Inventarna številka, na katero se nanaša vsebina polja*

V podpolje vnesemo inventarno številko izvoda, na katerega se nanašajo podatki v polju, in sicer kot povezavo s podatki o stanju zaloge. Če opisujemo izvod v več delih in imamo več inventarnih številk, jih med seboj ločimo z ločilom ";".

PRIMERI

[3]
 1. 141⊔⊔ab ba da eb 5CiZaNSB 0BZ 364 9030000021
  (Kodirani podatki za: "Regole generali di architettura di Sebastiano Serlio". In Venetia, 1544.)
 2. *

  [3]
  141⊔⊔ab ad af be da ea 5CiZaNSB 0R IV-4º -5b 9398900143
  141⊔⊔ab ba dc ed 550001 0R 6632-1/4 903000360; 03000362; 03000363; 03000364
  (Kodirani podatki za: "Die Ehre deß Hertzogthums Crain ..." von Johann Weichard Valvasor, Laybach 1689. En izvod se nahaja v Nacionalni i sveučilišni knjižnici v Zagrebu, drugi pa v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Drugi izvod ima štiri inventarne številke, ker gre za izvod v štirih zvezkih.)
 3. 141⊔⊔ah bh df ed ee 5CiZaNSB 0IIC-8º primj. b 9040000164
  (Drugi izvod "Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum". Venetiis, 1595. Nahaja se v Nacionalni i sveučilišni knjižnici v Zagrebu. Izvod ni vezan, je samostojna enota, knjižni blok pa je poškodovan in nepopoln.)
 4. *

  [3]
  141⊔⊔ab ba db ec 550001 0R 19140 9030001175
  (Kodirani podatki za: " Dictionarium quatuor linguarum" / auctore, Hieronymo Megisero, 1592. Izvod ima dobro ohranjeno prvotno usnjeno vezavo brez privezkov, knjižni blok pa je nekoliko poškodovan.)


[3] Drugo polje 141 pri primeru 2 in primer 4 je prispevala Narodna in univerzitetna knjižnica iz Ljubljane.