COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2021

140 Antikvarno gradivo – splošno

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na fizično obliko starejših monografskih publikacij (antikvarnega gradiva).

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
140Antikvarno gradivo – splošnonr
aIlustracije – knjigar
bIlustracije – celostranske priloger
cIlustracije – tehnikanr
dVrsta vsebiner
eLiterarna vrstanr
fBiografijenr
gPodlaga – knjiganr
hPodlaga – prilogenr
iVodni znaknr
jTiskarski signetnr
kZaložniški signetnr
lOkrasni znaknr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

140a Ilustracije – knjiga

Koda označuje vrsto ilustracij v knjigi.

aailustracije

Kodo uporabljamo za vrste ilustracij, ki niso zajete v nadaljevanju, ali kadar ne kodiramo vsake vrste ilustracij posebej.

abiluminacije
acokrašene črke (inicialke)
adminiature
aerubrike

Naslovi itd., pisani s posebnimi ali rdečimi črkami.

afvinjete

Okraski okrog velikih začetnih črk, na robovih itd.

agfrontispic

Naslovna slika.

ahportreti
aivedute

Slike s stvarno upodobljenimi mesti, pokrajinami ali njihovimi deli.

ajzemljevidi
akkarte (npr. navigacijske)
alnačrti
amnote
angrbi
aorodoslovne tabele
ayni ilustracij
azdrugo
140b Ilustracije – celostranske priloge

Koda označuje vrsto ilustracij na celostranskih prilogah.

ailustracije
gfrontispic
hportreti
ivedute
jzemljevidi
kkarte (npr. navigacijske)
lnačrti
mnote
ngrbi
orodoslovne tabele
yni ilustracij
zdrugo
140c Ilustracije – tehnika

Koda označuje grafično tehniko, v kateri so izdelane ilustracije.

alesorez
blitografija
cjedkanica
dakvatinta
egravura
uni znano
vmešano
zdrugo
140d Vrsta vsebine

Podpolje je namenjeno opisu vsebine publikacije ali njenih pomembnih delov.

aareligiozno delo

Biblijske zgodbe, katekizmi, nabožna literatura, himne, odpustki, litanije, mirakli, verske igre, pridige, mašne knjige itd. Če potrebujemo posebno oznako za katekizem, nabožno literaturo, pridigo ali mašno knjigo, uporabimo kodo "ab", "ac", "ad" ali "ae".

abkatekizem
acnabožna literatura

Knjige ur, nabožni koledarji, devetdnevnice, molitveniki, psalterji itd.

adpridiga

Apokaliptične, otroške, priložnostne pridige itd.

aemašne knjige

Liturgične knjige: antifonarij, brevir, evangelistar, gradual, cerkvena pesmarica, misal, pontifikale, obrednik, knjiga zakramentov itd.

banaravoslovno delo

Naravoslovni atlas, herbarij, laboratorijski zapiski, farmakopeja itd.

bbdiskusija, disertacija, teza
cadružabna pravila/običaji

Knjige o lepem vedenju, praznikih, obredniki bratovščin, lož itd.

dapravno delo

Zakoni, akti, zakonski osnutki, ustanovne listine, privilegiji, pogodbe, pravilniki, predpisi itd.

dbpolitično delo
eaefemerno gradivo

Oglasi (knjigotržcev, tiskarjev, založnikov), prodajni katalogi (dražbe, knjigarne, proizvajalci itd.), plakati, programi itd.

fareferenčno delo

Študijski program, knjižnični katalog, muzejski katalog, almanah, bibliografija, koledar, imenik, kazalo, besednjak, slovar, tezaver, enciklopedija, šematizem itd. Če potrebujemo posebno oznako za knjižnični katalog, bibliografijo, koledar, kazalo, slovar ali enciklopedijo, uporabimo kodo "fb", "fc", "fd", "fe", "ff" ali "fg".

fbknjižnični katalog
fcbibliografija
fdkoledar
fekazalo
ffslovar
fgenciklopedija
gazgodovinsko delo

Kronika, anali, biografija, rodoslovno delo, družinska kronika, domoznansko delo, vojaška zgodovina, ustno izročilo itd.

hapolemična razprava
iadiskurzivno delo

Nagovori, dialogi, intervjuji, pisma, vprašanja in odgovori itd.

jaspominsko delo

Jubilejni zbornik, album, epitaf, slavospev, spomenica itd.

kapoučna literatura, navodilo

Splošni pomen. Če potrebujemo posebno oznako za priročnik ali učbenik, uporabimo kodo "kb" ali "kc".

kbpriročnik
kcučbenik

Abecednik, antologija, hrestomatija, prvo berilo, čitanka, slovnica itd.

laevidenca, razvid

Potrdilo, spričevalo, cenik, seznam naročnikov, volilni seznam itd.

marazvedrilo

Pobarvanke, družabne igre, uganke itd.

narazličica dela

Priredba, predelava, parodija, cenzurirana izdaja, scenarij itd.

zzdrugo
140e Literarna vrsta

Če je delo literarno besedilo, vnesemo kodo za literarno vrsto.

aapoezija
abviteški ali pastirski roman v verzih
cadrama
dalibreto
eapripovedno delo

Splošni pomen. Če potrebujemo posebno oznako za roman, novelo, basen, pravljico, alegorijo, legendo, parabolo ali kratko prozo, uporabimo ustrezno kodo iz seznama.

ebroman
ecnovela
edbasen
efpravljica
egalegorija
ehmit/legenda
eiparabola
ejkratka proza
faesej, feljton
gahumor, satira
hapisma
iamešano
jamaksima, aforizem, pregovor, anekdota
kamladinska literatura
ladrugo

Kodo uporabljamo za kroniko, spomine, dnevnik, biografijo, hagiografijo, potopis, erotično literaturo, mistično literaturo itd. Če za te literarne vrste potrebujemo posebne oznake, uporabimo ustrezne kode iz seznama.

lbkronika
lcspomini
lddnevnik
lebiografija
lfhagiografija
lgpotopis
lherotična literatura
limistična literatura
maretorika, govori
yyneliterarno besedilo
zzdrugo
140f Biografije

Če je delo biografsko, vnesemo kodo za vrsto biografije.

aavtobiografija

Uporabljamo za spomine in izpovedi.

bosebna biografija
cskupinska biografija
dvsebuje biografske podatke
yni biografija
zdrugo
140g Podlaga – knjiga

Koda označuje podlago, na kateri je delo natisnjeno ali napisano.

apapir, splošno
bročno izdelan papir
crižev papir
dcelulozni papir
epergament, velen
zdrugo
140h Podlaga – priloge

Koda označuje podlago, na kateri so izdelane priloge.

apapir, splošno
bročno izdelan papir
crižev papir
dcelulozni papir
epergament, velen
zdrugo
140i Vodni znak

Koda označuje, ali je na papirju vodni znak.

1papir ima vodni znak
140j Tiskarski signet

Koda označuje, ali je knjiga opremljena s tiskarskim signetom.

1tiskarski signet je prisoten
140k Založniški signet

Koda označuje, ali je knjiga opremljena z založniškim signetom.

1založniški signet je prisoten
140l Okrasni znak

Koda označuje, ali knjiga vsebuje okrasni znak.

1okrasni znak je prisoten

SORODNA POLJA

105MONOGRAFSKO TEKSTOVNO GRADIVO
Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na knjige, tj. tiskano monografsko tekstovno gradivo, ki ne sodi k antikvarnemu.

PRIMERI

[2]
 1. 140⊔⊔aab aac ca dzz eaa fy ga
  (Kodirani podatki za: C. Valerius Catullus "Carmina." Venetiis, Andreas de Paltascichis, XVIII kal. Jan. [15.XII] 1487 et 1. II 1488.)
 2. 140⊔⊔aac aaf aah aan ba bj bi bh ce dga ele fb ga ha
  (Kodirani podatki za: "Natale solum magni ecclesiae doctoris sancti Hieronymi in ruderibus Stridonis occultatum ... ac brevis Illyricanae chronologiae adjunto erutum atque cum vita ejusdem purpurati Dalmatae" per Josephum Bedekovich, Neostadii Austriae, Ex Typographeo Muelleriano, 1752.)
 3. 140⊔⊔aac aan by ce dga ela fy gb i1
  (Kodirani podatki za: "Itinerario da Terra Sancta e suas particularidades" compostos por frey Pantaliam Daviero. Em Lisboa, 1593.)
 4. 140⊔⊔aan ca dda dga dna eyy fy i1
  (Kodirani podatki za: "Capitulações da paz feita entre el Rey nosso senhor & o Serenissimo Rey da Gram Bretanha as quaes se concluryram pelos diputados que nellas se diz, em Madrid a 15 de Novembre de 1630". Em Lisboa, 1633.)
 5. *

  [2]
  140⊔⊔aay by dkc eyy fy gb hb i1 j1 l1
  (Kodirani podatki za Kopitarjevo slovnico "Grammatik der Slawischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark". Laybach 1809, ki je tiskana na ročno izdelanem papirju brez ilustracij, ima pa tiskarski signet in okrasni znak.)


[2] Primer je prispevala Narodna in univerzitetna knjižnica iz Ljubljane.