COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2019

135 Elektronski viri

Polje vsebuje kodirane podatke o elektronskih virih.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
135Elektronski virinr
aVrsta elektronskega viranr
bFizična oblikanr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

135a Vrsta elektronskega vira

Koda označuje vrsto elektronskega vira.

anumerična

Datoteka vsebuje predvsem številke ali številčne prikaze, npr. zapise s podatki o ocenah študentov, statistične informacije itd. Podatki so lahko prikazani v izvirni obliki ali pa so povzeti ali statistično obdelani.

bračunalniški program

Datoteka vsebuje urejen niz ukazov za izvajanje osnovnih operacij in identifikacijo potrebnih podatkov in postopkov. Sem sodijo tudi programska oprema za videoigre in mikroračunalnike ter računalniški modeli.

cgrafična

Datoteka vsebuje slikovne ali grafične podatke, ki jih lahko v povezavi z drugimi vrstami datotek obdelamo tako, da izdelamo grafične prikaze za predstavitev podatkov.

dbesedilo

Datoteka vsebuje večinoma črkovne podatke (besede in stavke), pretvorjene v strojno čitljivo obliko za nadaljnjo računalniško obdelavo, razvrščanje in urejanje ter iskanje v različnih oblikah. Sem sodijo npr. datoteke z literarnimi besedili. V zapisih, kreiranih pred uvedbo kode "e", so s kodo "d" kodirane tudi bibliografske datoteke.

ebibliografski podatki

Vir sestavljajo podatki z bibliografskimi navedbami. Sem sodijo podatki iz knjižničnih katalogov ali citatnih baz podatkov. Podatki so lahko v strukturirani ali nestrukturirani obliki.

ffont/pisava

Vir vsebuje podatke, s pomočjo katerih (iz katerih) lahko računalnik generira pisave.

gigra

Vir je igra, namenjena zabavi ali izobraževanju. Navadno je sestavljen iz besedila in programske opreme. Sem sodijo videoigre.

hzvok

Vir sestavljajo kodirani podatki, s pomočjo katerih (iz katerih) računalnik generira zvok.

iinteraktivno multimedijsko gradivo

Opisovani vir omogoča navigacijo po ter prikaz/predvajanje več različnih vrst zapisov (npr. zvok, slika itd.).

jonline sistem ali servis

Opisovani vir je online sistem ali servis in lahko vsebuje nebibliografske podatke. Online sistem ali servis omogoča interakcijo med uporabnikom in sistemom. Primeri so: online knjižnični sistemi, strežniki FTP, elektronske oglasne deske, diskusijske skupine, spletna mesta, omrežni informacijski centri.

uni znano

Vrsta datoteke ni znana.

vkombinacija

Datoteka z različnimi vrstami podatkov.

zdrugo

Vrsta datoteke, za katero ni ustrezne kode.

135b Fizična oblika

Koda označuje vrsto nosilca podatkov.

atrak (1600 bpi)
btrak (6250 bpi)
cQIC2 (kaseta za PC)
dDAT-kaseta
eobičajna avdio kaseta

Različni formati zapisa za različne računalnike.

fdisketa (3,5 in)
gdisketa (5,25 in)
hCD-ROM
ionline
jDVD
kUSB-ključ
zdrugo

PRIMERI

 1. 135⊔⊔ad bi
  (Online tekstovna datoteka.)
 2. 135⊔⊔ac bi
  (V ustanovi poteka skeniranje slik ptic. Slike so dostopne online.)
 3. 135⊔⊔ad
  (Digitalizirane knjige, ki vsebujejo le besedilo.)
 4. 135⊔⊔ah bi
  (Online datoteka v formatu MPEG3, ki sestoji le iz zvoka.)
 5. *

  135⊔⊔av bh
  (CD-ROM, na katerem so shranjene različne vrste datotek.)