COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

2XX BLOK GLAVNEGA OPISA

SEZNAM POLJ

200Naslov in navedba odgovornosti
205Izdaja
206Kartografsko gradivo – matematični podatki
207Kontinuirani viri – številčenje
208Muzikalije
210Založništvo, distribucija itd.
211Predvideni datum izida
215Fizični opis
225Zbirka
230Elektronski viri – značilnosti
251Ureditev in razvrstitev gradiva

Blok obsega vsa območja po ISBD, razen opomb in standardnih številk. Definicije in dodatne informacije o elementih ISBD najdemo v posameznih standardih ISBD.

Ločil med podpolji, ki jih predpisuje ISBD, ne vnašamo, ker se izpisujejo avtomatsko iz oznak podpolj. Izjema je enačaj, ki uvaja vzporedne podatke. Izpisa enačaja v določenih primerih programsko ni možno zagotoviti, zato ga moramo v podpolje vnesti sami, kadar to zahteva opis.

Pri vnosu podatkov v polja 200, 205, 210, 215 in 225 je treba paziti na vrstni red podpolj, saj se podatki izpišejo v takšnem zaporedju, kot si sledijo v zapisu. Podpolja zato razvrstimo v vrstnem redu, ki ga predpisuje ISBD za navajanje posameznih elementov opisa. Pri opisu teh polj je naveden tudi izpis ločil po ISBD.

Podatki, ki niso vzeti iz predpisanega vira ali jih doda katalogizator, morajo biti vpisani v oglatem oklepaju "[]".

Če zapis v poljih 2XX iz kakršnega koli razloga vsebuje podatke, ki niso v celoti oblikovani po pravilih ISBD, moramo izpolniti podpolje 001h, in sicer vnesemo kodo "i" – zapis je delno v obliki ISBD ali "n" – zapis ni v obliki ISBD.