COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2014

207 Kontinuirani viri – številčenje

Polje vsebuje številčenje in/ali časovne oznake prvega in zadnjega zvezka serijske publikacije ali prve in/ali zadnje iteracije integrirnega vira, če so ti podatki znani. Ustreza območju številčenja po ISBD(CR).

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
207Kontinuirani viri – številčenjenr
aLeto in oznaka zvezkar

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Strukturiranost podatkov
0Strukturirani
1Nestrukturirani

Z indikatorjem označimo, ali so podatki navedeni v strukturirani obliki.

OPIS PODPOLJ

207a Leto in oznaka zvezka

Številčenje (oznaka letnika, številka zvezka) in/ali časovne oznake (leto, mesec, dan). Podpolje se ponovi, če se začne novo zaporedje številčenja (gl. primera 4, 11).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Časovne oznake oz. datumi v tem polju niso nujno enaki letom izida v zapisu. Leto izida prvega zvezka v polju 207 mora biti enako kot leto v podpolju 100c – Leto izida 1, lahko pa se razlikuje od leta v podpolju 210d – Leto izida, distribucije itd. Tak primer so npr. koledarji (gl. primer 12), ki izidejo v tekočem letu za naslednje leto (gl. tudi primere in pojasnila pri podpoljih 100c in 210d).

Pri kontinuiranih virih, ki so prenehali izhajati, se mora končno leto izida v polju 207 ujemati z letom v podpolju 100d – Leto izida 2 (gl. primera 9, 13).

Zaporedje in strukturo podatkov predpisuje ISBD(CR).

SORODNA POLJA

100cdSPLOŠNI PODATKI O OBDELAVI, Leto izida 1, Leto izida 2
V podpolji 100c in 100d vnesemo leto izida glede na kodo v podpolju 100b (gl. primere 7, 9, 12, 13, 14).
210ZALOŽNIŠTVO, DISTRIBUCIJA ITD.
V podpolje 210d vnesemo leto izida v predpisani obliki, ne glede na to, ali se ujema z datumi v polju 207 (gl. primere 7, 9, 12, 13, 14).
225ZBIRKA
Če enota pripada zbirki in je oštevilčena (npr. zv. 7 v knjižni zbirki), vnesemo zaporedno številko v okviru zbirke v polje 225.

PRIMERI

 1. 207⊔0aVol. 1, no. 1 (Jan. 1940)-
  (Serijska publikacija, ki še izhaja. Prva številka prvega letnika je izšla januarja 1940.)
 2. 207⊔0aVol. 1, no. 1 (1 Apr. 1946)-vol. 26, no. 195 (10 Oct. 1972) = no. 1-no. 6943
  (Dnevnik je izhajal od 1. aprila 1946 do 10. oktobra 1972. Vsak letnik je imel svoje številčenje, obenem pa so bili izvodi dodatno oštevilčeni nepretrgano od 1 do 6943.)
 3. 207⊔0aApr. 1978-July 1983
  (Serijska publikacija je izhajala mesečno od aprila 1978 do julija 1983 in nima številčenja.)
 4. 207⊔0aVol. 1, pt. 1 (June 1845)-vol. 72, pt. 12 (Dec. 1916) an.s. vol. 1, no. 1 (Jan. 1917)-
  (Serijska publikacija je začela izhajati 1845, leta 1917 pa je spremenila format in začela z novim številčenjem. Vsako novo zaporedje številčenja vnesemo v novo podpolje a.)
 5. 207⊔0a1951/1-
  (Serijska publikacija je začela izhajati leta 1951 s številčenjem od 1951/1 naprej. Kadar je številka del časovne oznake, navedemo najprej letnico in nato številko.)
 6. 207⊔1aBegan in 1963
  (Če podatki niso vzeti s predloge, jih v polju 207 navedemo v nestrukturirani obliki. Vrednost indikatorja mora biti "1".)
 7. *

  100⊔⊔ba c1951 d9999
  207⊔0aLetn. 1 (1951)-
  210⊔⊔d1951-
  (Serijska publikacija, ki še izhaja. Izide enkrat letno in ima oštevilčene samo letnike. Prvi letnik je izšel leta 1951. Podatki so v strukturirani obliki, zato je vrednost indikatorja "0".)
 8. *

  207⊔0aŠt. 1 (sept. 1999)-
  (Serijska publikacija, ki še izhaja, ima oštevilčene samo zvezke.)
 9. *

  100⊔⊔bb c1994 d1996
  207⊔0aLetn. 1, št. 1 (1994/1995)-letn. 2, št. 26/27 (1995/1996)
  210⊔⊔d1994-1996
  (Serijska publikacija, ki je prenehala izhajati. Vsak letnik je izhajal v dveh koledarskih letih, kar je navedeno v polju 207. V polji 100 in 210 vnesemo letnici izida prvega in zadnjega zvezka.)
 10. *

  207⊔0aLetn. 9, št. 12 (maj 2003)-
  (Serijska publikacija je nadaljevanje druge serijske publikacije, a je ohranila številčenje predhodne serijske publikacije.)
 11. *

  207⊔0aLetn. 1, št. 1 (14. nov. 1992)-letn. 6, št. 36 (7. feb. 1997) an.s., letn. 1, št. 1 (16. feb. 1997)-letn. 1, št. 4 (9. mar. 1997)
  (Serijska publikacija je začela izhajati leta 1992, leta 1997 pa je spremenila pogostost izhajanja in začela z novim številčenjem (nova serija). Vsako novo zaporedje številčenja vnesemo v novo podpolje a.)
 12. *

  100⊔⊔ba c1992 d9999
  207⊔0a1992-
  210⊔⊔d1991-
  (Koledar je prvič izšel leta 1991, podatki se nanašajo na leto 1992. Letnica v podpolju 100c in polju 207 se nanaša na obdobje pokrivanja, letnica v podpolju 210d pa na leto izida.)
 13. * COBISS.net

  100⊔⊔bb c1994 d1994
  207⊔0aGod. 1, br. 1 (1994)
  210⊔⊔d1994
  (Leta 1994 je izšla samo ena številka serijske publikacije.)
 14. * COBISS.net

  100⊔⊔bc c1976 d????
  207⊔0aGod. 1, br. 1 (1976)-
  210⊔⊔d1976-
  (Serijska publikacija je začela izhajati leta 1976. Ne vemo, ali še izhaja ali ne.)