COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2014

206 Kartografsko gradivo – matematični podatki

Polje vsebuje navedbe merila, projekcije, koordinat in ekvinokcija pri kartografskem gradivu. Ustreza območju matematičnih podatkov v ISBD(CM). Polje je obvezno za kartografsko gradivo.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
206Kartografsko gradivo – matematični podatkir
aMatematični podatkinr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

206a Matematični podatki

Navedbe merila, projekcije, koordinat, ekvinokcija in epohe, vključno z ločili po ISBD(CM).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje ni razdeljeno na podpolja, ker se ne uporablja za iskanje, temveč za izpis podatkov po ISBD. Navodila za obliko podatkov in ločila med njimi so navedena v ISBD(CM). V polje je treba vnesti vsa predpisana ločila med posameznimi podatki. Navedbe v polju 206 se morajo ujemati s kodiranimi podatki v poljih 120, 122 in 123 (gl. primere 3, 4, 5, 6, 7).

SORODNA POLJA

120KARTOGRAFSKO GRADIVO – SPLOŠNI PODATKI
Polje vsebuje kodirane podatke za splošni opis kartografskega gradiva.
122ČASOVNO OBDOBJE VSEBINE ENOTE
Polje vsebuje oznako obdobja, na katerega se enota nanaša. Pri zapisih za nebesne karte vključuje podatke iz navedbe ekvinokcija.
123KARTOGRAFSKO GRADIVO – MERILO IN KOORDINATE
Polje vsebuje kodirane podatke o merilu in koordinatah.

PRIMERI

 1. 206⊔⊔aScale 1:250 000. Vertical scale 1:125 000 ; Universal Transverse Mercator proj. (W 124°-W 122°/N 58°-N 57°)
  (Relief s horizontalnim merilom 1 : 250 000 in vertikalnim merilom 1 : 125 000, z Merkatorjevo projekcijo, pokriva površje dela Kanade med 124° in 122° zahodne zemljepisne dolžine ter 58° in 57° severne zemljepisne širine.)
 2. 206⊔⊔a(RA 16 hr. 30 min. to 19 hr. 30 min./Decl. -16° to -49°; eq. 1950, epoch 1948)
  (Nebesna karta z rektascenzijo od 16 ur in 30 minut do 19 ur in 30 minut, deklinacijo od -16° do -49°, ekvinokcij 1950, epoha 1948.)
 3. *

  120⊔⊔ab by cy da dg faa ebi
  1231⊔aa b25000
  2001⊔aDržavna topografska karta Republike Slovenije 1:25.000 bKartografsko gradivo
  206⊔⊔a1:25.000 ; Gauß-Krügerjeva proj.
  (Topografska karta Slovenije z linearnim merilom 1 : 25000 in Gauß-Krügerjevo projekcijo. Podatki o projekciji v podpolju 120e in merilu v podpolju 123b se morajo ujemati s podatki v podpolju 206a. Če je merilo navedeno v naslovu, ga moramo vnesti tudi v polje 206.)
 4. *

  1234⊔aa b4000
  206⊔⊔a[Ca 1:4.000]
  (Kadar merilo ni navedeno na publikaciji, ga lahko izračunamo in vpišemo v oglatem oklepaju. Indikator v polju 123 mora imeti vrednost "4", ki označuje približno merilo.)
 5. *

  1232⊔aa b40000 b13000 b7500
  206⊔⊔a1:40.000, 1:13.000, 1:7.500
  (Atlas s tremi različnimi merili. Indikator v polju 123 mora imeti vrednost "2", ki označuje več meril. V polje 123 vnesemo vrednosti meril.)
 6. *

  1232⊔aa b300000 b650000 b12500 b930000
  206⊔⊔a[Različna merila]
  (Atlas z več kot tremi različnimi merili. V polje 206 namesto navedbe meril vnesemo v oglatem oklepaju ustrezen izraz v jeziku katalogizacije. V polje 123 vnesemo vrednosti meril.)
 7. *

  1233⊔aa b27000 b36000
  206⊔⊔a1:27.000-1:36.000 ; Hyperboloid proj.
  (Zemljevid z različnimi merili. V polji 206 in 123 vnesemo razpon meril.)
 8. * COBISS.net

  1231⊔aa b1000000
  206⊔⊔a1:1.000.000
  (Zemljevid v merilu 1 : 1.000.000. Podatka o merilu v podpoljih 123b in 206a se morata ujemati.)