COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

205 Izdaja

Polje vsebuje navedbo izdaje, ki se nanaša na enoto, dodatne navedbe izdaje ter navedbe odgovornosti, ki se nanašajo na izdajo. Ustreza območju izdaje v ISBD.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
205Izdajanr
aNavedba izdajenr
bNavedba ponatisar
dVzporedna navedba izdajer
fNavedba odgovornosti za izdajor
gNaslednja navedba odgovornostir

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

205a Navedba izdaje

Beseda, besedna zveza ali skupina znakov v obliki formalne navedbe, ki identificira enoto kot del neke izdaje. Podpolje ni ponovljivo, zato dodatne navedbe izdaje vnesemo v podpolje b.

205b Navedba ponatisa

Dodatna navedba izdaje, tj. navedba natisa ali ponatisa (gl. primere 5, 7, 8, 10, 13, 15, 19) ali alternativna oznaka izdaje (gl. primera 6, 14). Ponovljivo za vzporedno (gl. primer 15) ali dodatno navedbo ponatisa.

Podpolje ustreza dodatni navedbi izdaje v ISBD.

205d Vzporedna navedba izdaje

Navedba izdaje v drugem jeziku in/ali pisavi kot navedba izdaje v podpolju a (gl. primere 9, 15, 20). Ponovljivo za vsako dodatno vzporedno navedbo.

205f Navedba odgovornosti za izdajo

Prva navedba odgovornosti, ki se nanaša na izdajo. Lahko se pojavi za podpolji a, b ali d (gl. primere 7, 9, 14, 16, 18). Ponovljivo za vzporedne navedbe odgovornosti (gl. primer 9) in tiste prve navedbe odgovornosti, ki se nanašajo na dodatne navedbe izdaje.

205g Naslednja navedba odgovornosti

Naslednja navedba odgovornosti, ki se nanaša na izdajo. Sledi podpolju f (gl. primer 7). Ponovljivo za vzporedne in dodatne naslednje navedbe odgovornosti (gl. primer 16).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Podatke vnesemo v polje v takšni obliki in zaporedju, kot predpisuje ISBD. Povezava med podpolji in elementi ISBD je razvidna iz spodnje tabele.

PODPOLJEIME ELEMENTATOČKA ISBD(G)LOČILO
aNavedba izdaje2.1novo območje
bDodatna navedba izdaje2.4,
dVzporedna navedba izdaje2.2=
fNavedba odgovornosti za izdajo2.3, 2.5/
gNaslednja navedba odgovornosti2.3, 2.5;

Navedbe odgovornosti se vnašajo takoj za podatkom o izdaji ali ponatisu, na katerega se nanašajo. Če se navedba odgovornosti nanaša na delo v celoti in ne le na posamezno izdajo ali ponatis, jo vnesemo v podpolje 200f ali g. V nekaterih primerih lahko ena navedba odgovornosti vsebuje več imen (gl. primera 8, 16).

Če na enoti ni navedbe izdaje in je le navedba natisa ali ponatisa, vnesemo slednjo v podpolje a (gl. primera 4, 12).

Vzporedni podatki

Vzporedni podatki (tj. podatki, ponovljeni v drugem jeziku in/ali pisavi), ki se pojavljajo na enoti, se po ISBD označujejo z enačajem. Pri podpolju 205d se enačaj izpiše avtomatsko (gl. primere 9, 15, 20).

SORODNA POLJA

200NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI
Polje vsebuje navedbe odgovornosti, ki se nanašajo na delo kot celoto.
305OPOMBA K IZDAJI IN BIBLIOGRAFSKI PRETEKLOSTI**
Polje uporabljamo za vpis opomb o izdaji.
7XXBLOK ZA PODATKE O ODGOVORNOSTI
Imena, ki se nanašajo na izdajo, vnesemo v blok 7XX.

PRIMERI

 1. 205⊔⊔a16th ed.
 2. 205⊔⊔aNew and revised ed.
 3. 205⊔⊔aLarge print ed.
 4. 205⊔⊔a2nd impression
  (Na enoti ni navedbe izdaje, zato je navedba ponatisa v podpolju a.)
 5. 205⊔⊔a3rd ed. b2nd (corrected) impression
  (Na enoti je navedeno "Third edition. Second (corrected) impression".)
 6. 205⊔⊔aEnglish full ed. b4th international ed.
  (Angleška popolna izdaja UDK je označena tudi kot "Fourth international edition". Alternativno oznako izdaje vnesemo v podpolje b.)
 7. 205⊔⊔a2nd ed. breissued fwith a foreword by Magnus Magnusson gextra notes by P. Gardner
  (Ponatis druge izdaje je izšel s predgovorom Magnusa Magnussona in dodatnimi opombami P. Gardnerja.)
 8. 205⊔⊔a4th ed. frevised by H. G. Le Mesurier and E. McIntosh breprinted with corrections
  (Četrto izdajo sta predelala H. G. Le Mesurier in E. McIntosh. Ponatis je izšel s popravki.)
 9. 205⊔⊔a2nd ed. fedited by Larry C. Lewis d2e éd. frédigé par Larry C. Lewis
  (Enota z vzporedno navedbo izdaje in odgovornosti za izdajo.)
 10. *

  205⊔⊔a3. izd. b2. ponatis
  (Zapis za drugi ponatis tretje izdaje. Izraz za izdajo okrajšamo.)
 11. *

  205⊔⊔aVerzija 3.0
  (Zapis za elektronski vir. Tudi sorodni izrazi, npr. verzija, lahko izražajo podatke o izdaji.)
 12. *

  205⊔⊔a2. ponatis
  (Kadar na enoti ni podatka o izdaji, podatek o ponatisu vnesemo v podpolje a.)
 13. *

  205⊔⊔aSlavnostna izd. ob stoletnici umetnikovega rojstva b1. natis
  (Zapis za prvi natis slavnostne izdaje Dogodek v mestu Gogi. Navedbo izdaje prepišemo z enote.)
 14. *

  205⊔⊔aFaksimile bbibliofilska izd. furedila Marija Hernja Masten
  (Alternativno oznako izdaje vnesemo v podpolje b. Na enoti je navedena tudi odgovornost za izdajo.)
 15. *

  205⊔⊔a3. prenovljena izd. b1. natis d3., átdolgozott kiad. b1. nyomás
  (Enota z vzporedno navedbo izdaje in natisa v madžarščini.)
  Izpis po ISBD:

  3. prenovljena izd., 1. natis = 3., átdolgozott kiad., 1. nyomás

 16. *

  205⊔⊔aNova, dopolnjena izd. f[uredil Stane Mažgon gprevod novih besedil Niki Neubauer, Suzana Jeklic gizdelava abecednega kazala Boštjan Lovka gfotografije na straneh o Sloveniji Peter Skoberne, Stane Klemenc, arhiv ZMK]
  (Urednik dopolnjene izdaje je vpisan v podpolje f, naslednje navedbe odgovornosti so v ponovljenih podpoljih g. Podatke, ki niso vzeti iz predpisanega vira, navedemo v oglatem oklepaju.)
 17. * COBISS.net

  205⊔⊔a3. ispravljeno i dopunjeno izd.
  (Navedbo izdaje prepišemo z enote. Izraz za izdajo okrajšamo.)
 18. * COBISS.net

  205⊔⊔aBosansko izd. fpriredio Mirko Pejanović
  (Zapis za bosansko izdajo z navedbo odgovornosti za izdajo.)
 19. * COBISS.net

  205⊔⊔a5. izd. b[1. ekavsko]
  (Zapis za ekavsko različico pete izdaje. Podatek, ki ni vzet iz predpisanega vira, navedemo v oglatem oklepaju. Izraz za izdajo okrajšamo.)
 20. * COBISS.net

  001⊔⊔7cb
  205⊔⊔a[2. допуњено изд. d2nd supplemented ed.]
  (Podatek o izdaji je naveden v cirilici in latinici.)
  Izpis po ISBD:

  [2. допуњено изд. = 2nd supplemented ed.]