COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bseptember2018

7XX BLOK ZA PODATKE O ODGOVORNOSTI

SEZNAM POLJ

700Osebno ime – primarna odgovornost
701Osebno ime – alternativna odgovornost
702Osebno ime – sekundarna odgovornost
710Ime korporacije – primarna odgovornost
711Ime korporacije – alternativna odgovornost
712Ime korporacije – sekundarna odgovornost

Blok 7XX vsebuje imena oseb in korporacij, ki nosijo intelektualno odgovornost za nastanek opisane bibliografske enote.

Vnos osebnih imen v polja 700, 701, 702, 900, 901 in 902 (v nadaljevanju 70X in 90X) ter imen korporacij v polja 710, 711, 712, 910, 911 in 912 (v nadaljevanju 71X in 91X) je odvisen od tega, ali je v sistemu vzajemne katalogizacije vzpostavljena normativna kontrola osebnih imen in imen korporacij, ali ne. Normativna kontrola osebnih imen je zaenkrat vzpostavljena v sistemih COBISS.SI, COBISS.BG in COBISS.AL, normativna kontrola imen korporacij pa le v sistemu COBISS.SI.

Z vzpostavitvijo normativne baze podatkov in uvedbo normativne kontrole osebnih imen in imen korporacij v sistem vzajemne katalogizacije se je spremenil način vnosa podatkov v polja 70X, 90X in 71X, 91X. Medtem ko je enotne značnice za osebna imena v poljih 70X možno prenesti samo iz normativne baze podatkov, je enotne značnice za korporacije v poljih 71X možno prenesti iz normativne baze podatkov ali pa vpisati ročno. Povezava med normativnimi zapisi in osebnimi imeni v poljih 70X oz. imeni korporacij v poljih 71X bibliografskega zapisa je vzpostavljena preko podpolja 7XX3 – Številka normativnega zapisa (gl. priročnik COBISS3/Katalogizacija, pogl. Vnos v polja pod normativno kontrolo in priročnik COMARC/A Format za normativne podatke). Podobno velja tudi za dodajanje variantnih in sorodnih značnic, pri čemer se ustrezna polja 90X in 91X v bibliografske zapise dodajo avtomatsko.

V sistemu, kjer vnos osebnih imen oz. imen korporacij ni kontroliran, moramo sami izpolniti vsa relevantna podpolja v poljih 70X in 90X ter poljih 71X in 91X.

Pri opisu polj 70X in 90X so z znakom "**" označena tudi tista podpolja, ki so bila ukinjena ob vzpostavitvi normativne kontrole (čeprav jih v sistemih brez normativne kontrole še uporabljajo).