COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

711 Ime korporacije – alternativna odgovornost

Polje vsebuje ime korporacije, ki nosi alternativno odgovornost za delo, opisano v bibliografskem zapisu. Ime vnesemo v obliki, ki je izbrana za enotno korporativno značnico.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
711Ime korporacije – alternativna odgovornostr
aZačetni elementnr
bPodrazdelekr
cDodatek k imenu ali kvalifikatorr
dZaporedna številka sestankanr
eKraj sestankar
fLeto sestankanr
gInvertirani elementnr
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani elementnr
3Številka normativnega zapisanr
4Koda za vrsto avtorstvar
6Podatki za povezovanjenr
8Šifra ustanove/organizacije*nr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Vrsta korporacije
0Ime korporacije
1Sestanek
2Način vnosa imena
0Ime v invertirani obliki
1Ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo
2Ime v naravnem vrstnem redu

Prvi indikator označuje, ali gre pri korporaciji za sestanek (konferenca, simpozij itd.) ali ne. Če je sestanek podrejen korporaciji, ga označimo kot ime korporacije.

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa imena korporacije. Indikator označuje, ali je ime vneseno v invertirani obliki (uporabimo, kadar za iztočnico ni izbrana prva beseda iz imena korporacije ali sestanka), pod sedežem ali jurisdikcijo (za korporacije, ki so organi političnoteritorialne enote in jih vnašamo glede na sedež), ali v naravnem vrstnem redu (za vse druge korporacije).

OPIS PODPOLJ

7116 Podatki za povezovanje

Vpišemo dvomestno številko (01–99) za povezovanje polj 711 s pripadajočimi polji 911 (gl. primer 4).

Za druga podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 710 (gl. opis polja 710).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Podpolje 7116 uporabljamo le v primeru, kadar korporacija ni povezana z normativnim zapisom preko podpolja 7113.

Druga navodila za vnos v polje 711 so enaka kot navodila za vnos v polje 710.

SORODNA POLJA

200fNASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti. Če sta v prvi navedbi odgovornosti dve imeni ali če so tri, so vsa imena za prvim pogosto imena z alternativno odgovornostjo; če gre za ime korporacije, ga vpišemo v polje 711 v obliki točke dostopa.
710IME KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST
Ime korporacije s primarno odgovornostjo vnesemo v polje 710.
712IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Če obstajajo korporacije, za katere velja, da imajo manjšo odgovornost kot korporacije, navedene v poljih 710 in 711, jih vnesemo v polje 712.
911IME KORPORACIJE – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*
Vzporedni naziv ali drugo obliko imena korporacije z alternativno odgovornostjo vnesemo v polje 911.
916IME KORPORACIJE – NEPOVEZANA OBLIKA*
Obliko imena korporacije ali sestanka, ki je pridobljena z vira in je še ni v normativnem zapisu, povezanem s poljem 711, vnesemo v polje 916.

PRIMERI

 1. 71001aPennsylvania. bState University bDept. of Agricultural Economics and Rural Sociology
  71101aPennsylvania. bAgricultural Experiment Station, University Park
  (Korporaciji nosita skupno odgovornost za kontinuirani vir. Ime , ki je zapisano na prvem mestu, pripada korporaciji, ki nosi primarno odgovornost. Na drugem mestu je ime korporacije, ki ima alternativno odgovornost.)
 2. *

  2000aČlovek in velike zveri ezbornik referatov s strokovnega posveta Ekološkega foruma Liberalne demokracije Slovenije in Društva Kočevski naravni park, [14. marca 2000, Kočevje] f[urednik Božidar Flajšman]
  71002aLiberalna demokracija Slovenije bEkološki forum bStrokovni posvet f2000 eKočevje
  71102aDruštvo Kočevski naravni park bStrokovni posvet f2000 eKočevje
  (Normativnih zapisov za oba posveta še ni, zato v poljih 710 in 711 ni podpolj 3.)
 3. *

  2001⊔aVloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije ezbornik referatov dThe role of special and academic libraries in the process of European integration eproceedings f10. strokovno posvetovanje specialnih knjižnic in 3. strokovno posvetovanje visokošolskih knjižnic z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 18.-19. november 2004 f= 10th Slovenian Conference of Special Libraries and 3rd Slovenian Conference of Academic Libraries with International Attendance, Ljubljana, November 18-19, 2004 g[urednici Anamarija Rožić-Hristovski, Kristina Hacin-Ludvik]
  71012aStrokovno posvetovanje specialnih knjižnic d10 f2004 eLjubljana
  711123289395299 aStrokovno posvetovanje visokošolskih knjižnic z mednarodno udeležbo d3 f2004 eLjubljana
  91012aSlovenian Conference of Special Libraries d10 f2004 eLjubljana
  911123289395299 aSlovenian Conference of Academic Libraries with International Attendance d3 f2004 eLjubljana
  (V normativni bazi je le zapis za posvetovanje visokošolskih knjižnic, zato ima le polje 711 podpolje 3, polje 710 pa ne.)
 4. *

  2000⊔aStrokovno srečanje in 70. občni zbor DMFA Slovenije, Vipava, 20. oktober 2017 f[uredila Nada Razpet] g[izdalo] Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
  71002aDruštvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije bStrokovno srečanje f2017 eVipava
  71102aDruštvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije bObčni zbor d70 f2017 eVipava 601
  91002aDMFA Slovenije bStrokovno srečanje f2017 eVipava
  91102aDMFA Slovenije bObčni zbor d70 f2017 eVipava 601