COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

916 Ime korporacije – nepovezana oblika*

Polje 916 vsebuje obliko imena korporacije ali sestanka, ki je pridobljena z vira in je še ni v normativnem zapisu, povezanem s poljem v bloku 71X.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
916Ime korporacije – nepovezana oblika*r
aZačetni elementnr
bPodrazdelekr
cDodatek k imenu ali kvalifikatorr
dZaporedna številka sestankanr
eKraj sestankar
fLeto sestankanr
gInvertirani elementnr
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani elementnr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Vrsta korporacije
0Ime korporacije
1Sestanek
2Način vnosa imena
0Ime v invertirani obliki
1Ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo
2Ime v naravnem vrstnem redu

Prvi indikator označuje, ali gre pri korporaciji za sestanek (konferenco, simpozij itd.) ali ne. Če je sestanek podrejen korporaciji, ga označimo kot ime korporacije.

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa imena korporacije. Indikator označuje, ali je ime vneseno v invertirani obliki (uporabimo, kadar za iztočnico ni izbrana prva beseda iz imena korporacije ali sestanka), pod sedežem ali jurisdikcijo (za korporacije, ki so organi političnoteritorialne enote in jih vnašamo glede na sedež) ali v naravnem vrstnem redu (za vse druge korporacije).

OPIS PODPOLJ

Za vnos v polje 916 in pripadajoča podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 710 (gl. opis polja 710).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje izpolnjujejo le katalogizatorji, ki nimajo pooblastila za urejanje normativnih zapisov za korporacije. V primeru da je polje bloka 71X povezano z normativnim zapisom, se v polje 916 vpišejo tiste oblike imena korporacije, ki v normativnem zapisu manjkajo.

Polje 916 je namenjeno predvsem iskanju po oblikah imen korporacij, ki jih v normativnih zapisih ni.

SORODNA POLJA

200fgNASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti, Naslednja navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti.
71XIME KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST, IME KORPORACIJE – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST, IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Enotna značnica za korporacijo, navedeno v polju 916.

PRIMERI

 1. *

  2000aIz utripa naše šole e200 let OŠ Kozje f[uredniški odbor Elizabeta Tučič ... et al.]
  710023288333155 aOsnovna šola Kozje
  91602aOŠ Kozje
  (V normativnem zapisu za Osnovno šolo Kozje ni oblike imena OŠ Kozje. Katalogizator ni imel pooblastila za urejanje zapisov za korporacije, zato je uporabil polje 916 in vnesel obliko, ki ni povezana z normativnim zapisom.)
 2. *

  2001⊔aRaziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes ezbornik povzetkov e2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017 f[organizatorja] Pedagoški inštitut (PI) in Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) g[uredili Mitja Sardoč, Igor Ž. Žagar, Ana Mlekuž]
  712023288416611 aPedagoški inštitut cLjubljana
  71202aSlovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije 601
  91202aSLODRE 601
  91602aPI cLjubljana
  (V normativni bazi obstaja zapis za Pedagoški inštitut, zato smo ime preko podpolja 7123 v bibliografskem zapisu povezali z normativnim zapisom. Ker v normativnem zapisu ni variantne oblike imena PI, smo jo vnesli v polje 916. Normativnega zapisa za Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije ni v normativni bazi podatkov, zato smo značnico ročno vnesli v polje 712. Nesprejeto obliko imena SLODRE smo vnesli v polje 912.)