COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

912 Ime korporacije – sekundarna odgovornost (variantna značnica)*

Polje 912 vsebuje variantno značnico, tj. variantno oz. nesprejeto obliko imena korporacije, navedene v polju 712.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
912Ime korporacije – sekundarna odgovornost (variantna značnica)*r
aZačetni elementnr
bPodrazdelekr
cDodatek k imenu ali kvalifikatorr
dZaporedna številka sestankanr
eKraj sestankar
fLeto sestankanr
gInvertirani elementnr
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani elementnr
3Številka normativnega zapisanr
5Koda za odnosnr
6Podatki za povezovanjenr
9Jeziknr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Vrsta korporacije
0Ime korporacije
1Sestanek
2Način vnosa imena
0Ime v invertirani obliki
1Ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo
2Ime v naravnem vrstnem redu

OPIS PODPOLJ

9126 Podatki za povezovanje

Vpišemo dvomestno številko (01–99) za povezovanje polj 712 s pripadajočimi polji 912 (gl. primer 2).

Za druga podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 910 (gl. opis polja 910).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Podpolje 9126 za povezovanje uporabljamo le v primeru, kadar korporacija ni povezana z normativnim zapisom preko podpolja 3. Če obstaja več variantnih značnic, se polje 912 ponovi (gl. primer 2).

SORODNA POLJA

200fNASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti.
712IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Enotna značnica za korporacijo, navedeno v polju 912.

PRIMERI

 1. *

  2000⊔aIzvlečki referatov dAbstract volume f12. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo f= 12th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, 3.-4. marec 2015, Ptuj, Slovenija g[organizator Društvo za varstvo rastlin Slovenije g= organizer Plant Protection Society of Slovenia gurednik Stanislav Trdan]
  710123289130083 aSlovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo d12 f2015 ePtuj
  712023287009635 aDruštvo za varstvo rastlin Slovenije
  910123289130083 aSlovenian Conference on Plant Protection with International Participation d12 f2015 ePtuj
  912023287009635 aPlant Protection Society of Slovenia
 2. *

  2000aVizije prostorskega razvoja ezelena tirna infrastruktura f27. Sedlarjevo srečanje g[organiziralo] DUPPS, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije g= [organized by] TSPAS, Town and Spatial Planning Association of Slovenia g[glavni urednik Boštjan Kerbler]
  71012aSedlarjevo srečanje d27 f2016 eLjubljana
  71202aDruštvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije 601
  91202aSpatial Planning Association of Slovenia 601
  91202aDUPPS 601
  91202aTSPAS 601
  (Polje 712 je s pripadajočimi polji 912 povezano s podpoljem 6, saj zapis za Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije v normativni bazi podatkov še ne obstaja.)