COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

910 Ime korporacije – primarna odgovornost (variantna značnica)*

Polje 910 vsebuje variantno značnico, tj. variantno oz. nesprejeto obliko imena korporacije, navedene v polju 710.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
910Ime korporacije – primarna odgovornost (variantna značnica)*r
aZačetni elementnr
bPodrazdelekr
cDodatek k imenu ali kvalifikatorr
dZaporedna številka sestankanr
eKraj sestankar
fLeto sestankanr
gInvertirani elementnr
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani elementnr
3Številka normativnega zapisanr
5Koda za odnosnr
9Jeziknr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Vrsta korporacije
0Ime korporacije
1Sestanek
2Način vnosa imena
0Ime v invertirani obliki
1Ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo
2Ime v naravnem vrstnem redu

OPIS PODPOLJ

9105 Koda za odnos

Koda označuje odnos med variantno in enotno značnico. Uporabljata se kodi:

dakronim
zdrugo
9109 Jezik

Koda označuje jezik osnovnega dela variantne značnice, kadar se razlikuje od jezika osnovnega dela enotne značnice.

Za druga podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 710 (gl. opis polja 710).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Če obstaja več variantnih značnic, se polje 910 ponovi.

SORODNA POLJA

200fNASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti.
710IME KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST
Enotna značnica za korporacijo, navedeno v polju 910.

PRIMERI

 1. *

  2000⊔aZbornik f8. dnevi prekrškovnega prava – DPP 2013, 9. in 10. maj, Kranjska Gora
  710123286867043 aDnevi prekrškovnega prava d8 f2013 eKranjska Gora
  910123286867043 aDPP d8 f2013 eKranjska Gora
 2. *

  2000aAnalitične podlage za načrtovanje razvoja kmetijstva f7. konferenca DAES, Ljubljana, 8.–9. december 2016 g[uredila Maja Kožar, Tomaž Cunder]
  71002aDruštvo agrarnih ekonomistov Slovenije bKonferenca d7 f2016 eLjubljana
  91012aDAES bKonferenca d7 f2016 eLjubljana
  (Normativni zapis za konferenco v normativni bazi podatkov še ne obstaja, zato ni podpolja 3.)