COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bseptember2018

712 Ime korporacije – sekundarna odgovornost

Polje vsebuje ime korporacije, ki nosi sekundarno odgovornost za delo, opisano v bibliografskem zapisu. Ime vnesemo v obliki, ki je izbrana za enotno značnico.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
712Ime korporacije – sekundarna odgovornostr
aZačetni elementnr
bPodrazdelekr
cDodatek k imenu ali kvalifikatorr
dZaporedna številka sestankanr
eKraj sestankar
fLeto sestankanr
gInvertirani elementnr
hDel imena, ki ni začetni ali invertirani elementnr
3Številka normativnega zapisanr
4Koda za vrsto avtorstvar
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina poljanr
6Podatki za povezovanjenr
8Šifra ustanove/organizacije*nr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Vrsta korporacije
0Ime korporacije
1Sestanek
2Način vnosa imena
0Ime v invertirani obliki
1Ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo
2Ime v naravnem vrstnem redu

Prvi indikator označuje, ali gre pri korporaciji za sestanek (konferenca, simpozij itd.) ali ne. Če je sestanek podrejen korporaciji, ga označimo kot ime korporacije.

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa imena korporacije. Indikator označuje, ali je ime vneseno v invertirani obliki (uporabimo, kadar za iztočnico ni izbrana prva beseda iz imena korporacije ali sestanka), pod sedežem ali jurisdikcijo (za korporacije, ki so organi političnoteritorialne enote in jih vnašamo glede na sedež) ali v naravnem vrstnem redu (za vse druge korporacije).

OPIS PODPOLJ

7125 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja

Ime ustanove v kodirani obliki. Vpišemo številčno oznako knjižnice (siglo).

7126 Podatki za povezovanje

Vpišemo dvomestno številko (01–99) za povezovanje polj 712 s pripadajočimi polji 912 (gl. primer 6).

Za druga podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 710 (gl. opis polja 710).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Podpolje 7126 uporabljamo le v primeru, kadar korporacija ni povezana z normativnim zapisom preko podpolja 7123.

Druga navodila za vnos v polje 712 so enaka kot navodila za vnos v polje 710.

SORODNA POLJA

200fgNASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti, Naslednja navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti. Ime korporacije v podpolju f ali g, ki ima sekundarno odgovornost za nastanek dela, vnesemo v polje 712.
710IME KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST
Ime korporacije s primarno odgovornostjo vnesemo v polje 710.
711IME KORPORACIJE – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST
Ime korporacije z alternativno odgovornostjo vnesemo v polje 711.
912IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*
Vzporedni naziv ali drugo obliko imena korporacije s sekundarno odgovornostjo vnesemo v polje 712.
916IME KORPORACIJE – NEPOVEZANA OBLIKA*
Obliko imena korporacije ali sestanka, ki je pridobljena z vira in je še ni v normativnem zapisu, povezanem s poljem 712, vnesemo v polje 916.

PRIMERI

 1. 71202aIEA Coal Research
  (Na naslovni strani piše Coal research projects, United Kingdom, London, IEA Coal Research. IEA Coal Research je naveden kot založnik, vendar z večjo stopnjo odgovornosti za delo, kot jo založnik običajno ima, npr. je organiziral sestanek ali je pripravil publikacijo.)
 2. 71202aNacionalna i sveučilišna biblioteka bKnjigoveznica 55ciZaNSB : R IV-4º -5b
  (Kopija dela Slava vojvodine Kranjske J. V. Valvasorja iz leta 1689 je bila 23. 5. 1991 ponovno vezana v oddelku za vezavo v Narodni in univerzitetni knjižnici Zagreb.)
 3. *

  2001⊔aZobozdravstvena oskrba otrok in mladostnikov s kroničnimi boleznimi in zmanjšanimi zmožnostmi f10. slovenski pedontološki dnevi, Ljubljana, 27. – 28. september 2013 g[organizirala] Sekcija pedontologov Slovenskega zdravniškega društva v sodelovanju s Katedro za otroško in preventivno zobozdravstvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Centrom za otroško in preventivno zobozdravstvo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana g[urednik Rok Kosem]
  712023289143395 aSlovensko zdravniško društvo bSekcija pedontologov
  71202aUniverza v Ljubljani bMedicinska fakulteta bKatedra za otroško in preventivno zobozdravstvo
  712023289549667 aUniverzitetni klinični center Ljubljana bStomatološka klinika bCenter za otroško in preventivno zobozdravstvo
  (V normativni bazi sta le zapisa za Slovensko zdravniško društvo in Univerzitetni klinični center, zato vsebujeta le dve polji 712 podpolje 3.)
 4. *

  2001⊔aSlovensko pripovedništvo eo čem, zakaj in kako ga razumeti? e(zbornik povzetkov) e[znanstvena konferenca], 4. april 2014, Cankarjev dom, dvorana Lily Novy f[urednik zbornika povzetkov Ambrož Kvartič]
  300⊔⊔a"17. pripovedovalski festival Pravljice danes" → kolofon
  71212aPripovedovalski festival Pravljice danes d17 f2014 eLjubljana
  (Kadar ime sestanka ni navedeno v viru podatkov, temveč se pojavi med besedilom (npr. v kolofonu), ga vnesemo v polje 712.)
 5. *

  2000⊔aPrimorska poje 2013 eposvečeno 300-letnici Tolminskega punta forganizatorji revije Primorska poje 2013 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti … [et al.] g[uredniški odbor Ivan Tavčar … et al.]
  71012aRevija Primorska poje f2013
  712023287557475 aJavni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
  912023287557475 aJavni sklad RS za kulturne dejavnosti
  912023287557475 aJavni sklad za kulturne dejavnosti
  912023287557475 aJSKD
 6. *

  2001⊔aRehabilitacija po poškodbi in okvari upogibalk roke ezbornik predavanj eVIII. interdisciplinarno strokovno srečanje, Celje, 17. november 2011 f[organizator] Slovensko društvo za rehabilitacijo roke – SDRR in [soorganizator] Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo g[urednica zbornika Mojca Kobal Petrišič]
  71202aSlovensko društvo za rehabilitacijo roke 601
  71202aSplošna bolnišnica Celje bOddelek za medicinsko rehabilitacijo
  91202aSDRR 601