COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

701 Osebno ime – alternativna odgovornost

Polje vsebuje ime osebe, ki nosi alternativno odgovornost za delo, opisano v bibliografskem zapisu. Ime vnesemo v obliki, ki je izbrana za enotno značnico.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
701Osebno ime – alternativna odgovornostr
aZačetni elementnr
bPreostali del imenanr
cDodatki k imenu (ne datumi)r
dRimske številkenr
eKraj zaposlitve**nr
fDatuminr
sPisava*nr
3Številka normativnega zapisanr
4Koda za vrsto avtorstvar
6Podatki za povezovanje**nr
7Šifra raziskovalca*nr
8Šifra ustanove/organizacije*r
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*nr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator za izpis*
Brez vrednosti (se izpiše v osebni bibliografiji)
0Izpiše se v bibliografijah**
1Izpiše se v bibliografijah in na listkih**
2Izloči se iz osebne bibliografije
2Način vnosa imena
0Vnaša se samo ime ali ime in priimek
1Vnaša se priimek in ime

S prvim indikatorjem se določi izpis. Vrednosti "0" in "1" vplivata na izdelavo dodatnih vpisov v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne listke. V drugih sistemih indikator ni določen, z izjemo vrednosti "2", s katero lahko izločimo enoto iz avtorjeve osebne bibliografije.

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa osebnega imena. Indikator označuje, ali je ime vneseno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v invertirani obliki (priimek in ime).

OPIS PODPOLJ

7016 Podatki za povezovanje**

Vpišemo dvomestno številko (01–99) za povezovanje polj 701 s pripadajočimi polji 901.

Za druga podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 700 (gl. opis polja 700).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

V zapis za delo dveh ali treh individualnih avtorjev značnico za prvega avtorja vnesemo v polje 700 (kot značnico glavnega vpisa), za drugega v polje 701 in za tretjega v ponovljeno polje 701. V zapisu s poljem 700 sta lahko največ dve polji 701.

V zapisu za delo več kot treh individualnih avtorjev polja 700 ne izpolnjujemo. Značnico za prvega avtorja vnesemo v polje 701. Če se, glede na veljavna katalogizacijska pravila, odločimo za vnos večjega števila avtorjev, polje 701 tolikokrat ponovimo (gl. Dodatek F).

V polju 701 moramo obvezno izpolniti tudi podpolje 4 – Koda za vrsto avtorstva (gl. Dodatek H).

Pri katalogizaciji brez normativne kontrole moramo izpolniti podpolje 6 – Podatki za povezovanje** (gl. primera 5, 6), ki je namenjeno povezovanju enotne značnice z drugimi oblikami imena avtorja. Polji 701 in 901 povežemo tako, da v obeh poljih v podpolje 6 vnesemo enako številko (01–99). Če polju 701 pripada več polj 901, vnesemo enako številko v podpolje 6 v vseh pripadajočih poljih 901. Z uvedbo normativne kontrole osebnih imen je podpolje 7016 ukinjeno, saj je povezava med polji 701 in 901 vzpostavljena preko podpolja 3 – Številka normativnega zapisa.

V sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več pisavah in imajo vključeno normativno kontrolo, se lahko polje 701 ponovi tudi za istega avtorja (gl. primera 7, 8). Normativni zapis namreč lahko vsebuje po dve normativni točki dostopa v alternativnih pisavah (cirilica, latinica), zato je ponovljeno tudi polje 701, povezano s takim normativnim zapisom. V prvo polje 701 se vpiše značnica v pisavi, ki se ujema s pisavo stvarnega naslova.

Bibliografije raziskovalcev

Če je vrednost prvega indikatorja "2", se enota izloči iz izpisa osebne bibliografije avtorja. Na izpis drugih bibliografij indikator ne vpliva.

Podpolji 70X7 in 70X8 sta namenjeni vodenju in vrednotenju bibliografij raziskovalcev. Posebnosti pri vnosu avtorjev za vodenje bibliografij so podane v Dodatku F.

SORODNA POLJA

200fNASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti. Če je v podpolju f navedenih več oseb (do tri), gre pri drugi oz. tretji osebi najpogosteje za alternativno odgovornost in enotno značnico zanjo vnesemo v polje 701.
700OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST
Pri delih največ treh avtorjev vnesemo enotno značnico za prvega avtorja v polje 700. Podatke v polju 700 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 701.
702OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Polje uporabljamo za osebe, katerih prispevek pri nastanku dela je manjši od prispevka osebe iz polja 700 ali 701. Podatke v polju 702 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 701.
901OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*
Variantna značnica, tj. variantna oz. nesprejeta oblika imena avtorja, navedenega v polju 701.
903OSEBNO IME (SORODNA ZNAČNICA)*
Sorodna značnica, tj. enotna značnica, ki je povezana z enotno značnico v polju 70X.
904OSEBNO IME (VZPOREDNA ZNAČNICA)*
Vzporedna značnica, tj. enotna značnica za osebo iz polja 70X v drugem jeziku ali pisavi.

PRIMERI

 1. 700⊔1aNewton, bClive R. (primarni avtor)
  701⊔1aParker, bR.S. (alternativni avtor)
 2. *

  2000⊔aVeliki slovensko-nemški slovar dGrosses slowenisch- deutsches Wörterbuch fsestavili Doris, Božidar in Primož Debenjak
  700⊔13179299 aDebenjak bDoris 4070
  701131870435 aDebenjak bBožidar 702124 4070
  70113179555 aDebenjak bPrimož 4070
  (Kadar je publikacija delo do treh avtorjev z enakovredno odgovornostjo, v polje 700 vnesemo primarnega avtorja, v polji 701 pa oba alternativna avtorja.)
 3. *

  2001⊔aPogumno v računalništvo I epriročnik za prvo leto vpeljevanja predmeta računalništvo v osnovni šoli f[avtorji Rado Wechtersbach ... et al.]
  7011aWechtersbach bRado 4070
  (Kadar je publikacija delo več kot treh avtorjev z enakovredno odgovornostjo, v polje 701 praviloma vnesemo prvega navedenega avtorja. Neobvezno lahko vnesemo vse avtorje, če želimo, da so dostopni pri iskanju ali da se pojavijo na izpisih.)
 4. *

  2001⊔aSlovenci skozi čas ekronika slovenske zgodovine fJanez Marolt ... [et al.] g[uredil in podpise k slikam napisal Jaro Mihelač]
  3000⊔aSoavtorji: Darja Mihelič, Maja Žvanut, Franc Rozman, Janko Prunk, Ferdo Kresal
  701131578339 aMarolt bJanez f1943- 700599 4070
  701132633059 aMihelič bDarja 706501 4070
  701132265443 aŽvanut bMaja 704526 4070
  701131535331 aRozman bFranc f1941- 700386 4070
  701131533027 aPrunk bJanko 700375 4070
  701131519715 aKresal bFrance 700312 4070
  7021aMihelač bJaro 4340
  (Za vodenje bibliografij raziskovalcev lahko v zapis za publikacijo, ki je delo več kot treh avtorjev, vnesemo tudi več polj 701 in v opombi pojasnimo, kdo so ti soavtorji. Pri zapisih, kreiranih pred uvedbo normativne kontrole, je podpolje 3 v poljih 70X lahko tudi neizpolnjeno.)
 5. * COBISS.net

  2000⊔aHigijena ishrane sa dijetetikom fSejdo Ćatović, Sulejman Kendić, Amra Ćatović
  700⊔1aĆatović bSejdo 4070
  70111aKendić bSulejman 4070
  70111aĆatović bAmra 4070
  (Zapis je kreiran v sistemu, v katerem izdelujejo kataložne listke. Zaradi dodatnega vpisa je v polju 701 vrednost prvega indikatorja "1".)
 6. * COBISS.net

  2001⊔aTehnologija obrade II eza treći razred mašinske škole eobrazovni profili: mašinski tehničar i brodomašinski tehničar fMilenko Jovičić … [et al.] g[crteže izradio Blagoje Konstantinović]
  70111aJovičić bMilenko 4070
  70201aKonstantinović bBlagoje 4440
  (Če je publikacija delo več kot treh avtorjev z enakovredno odgovornostjo, v polje 701 praviloma vnesemo prvega navedenega avtorja.)
 7. * COBISS.net

  2001⊔aНајлепше класичне бајке fАндерсен, Грим, Перо gизабрала и приредила Снежана Кићовић-Пејаковић
  7011137661415 scb aАндерсен bХанс Кристијан f1805-1875 4070
  7011137661415 sba aAndersen bHans Christian f1805-1875 4070
  7010133079271 scb aГрим bЈакоб f1785-1863 4070
  7010133079271 sba aGrimm bJacob f1785-1863 4070
  7010133079527 scb aГрим bВилхелм f1786-1859 4070
  7010133079527 sba aGrimm bWilhelm f1786-1859 4070
  7010133079271 scb aПеро bШарл f1628-1703 4070
  7010133079271 sba aPerrault bCharle f1628-1703 4070
  (Paralelna polja 70X se uporabljajo samo v nacionalnih sistemih COBISS, ki vodijo kataloge v cirilici in latinici.)
 8. * COBISS.net

  2000⊔aЕлектроенергетика fПетко Нотов, Стефка Неделчева
  700⊔1310230629 sca aНотов bПетко Петров f1935- 4070
  700⊔1310230629 sba aNotov bPetko Petrov f1935- 4070
  70111313328229 sca aНеделчева bСтефка Иванова f1953- 4070
  70111313328229 sba aNedelčeva bStefka Ivanova f1953- 4070
  (Podpolji 3 v paralelnih poljih 70X vsebujeta isto številko normativnega zapisa, saj se paralelni obliki značnic preneseta iz istega normativnega zapisa.)