COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

903 Osebno ime (sorodna značnica)*

Polje 903 vsebuje sorodno značnico za osebno ime, tj. enotno značnico, ki je povezana z enotno značnico v polju 70X ali 71X.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
903Osebno ime (sorodna značnica)*r
aZačetni elementnr
bPreostali del imenanr
cDodatki k imenu (ne datumi)r
dRimske številkenr
fDatuminr
sPisavanr
3Številka normativnega zapisanr
5Koda za odnosnr

Indikatorji

Vrednost prvega indikatorja pri polju 903 se avtomatsko prevzame iz polja 70X (gl. opis 1. indikatorja pri opisu polj 700, 701 in 702).

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa osebnega imena (gl. opis indikatorjev pri polju 700). Vrednost drugega indikatorja se avtomatsko prenese iz polja 500 ustreznega normativnega zapisa.

OPIS PODPOLJ

Za podpolja polja 903 veljajo navodila, opisana pri polju 900 (gl. opis polja 900).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje se uporablja samo pri katalogizaciji z normativno kontrolo. Povezovanje enotne značnice s pripadajočimi sorodnimi značnicami je vzpostavljeno preko podpolja 3 – Številka normativnega zapisa. Na osnovi te povezave se v polja 903 avtomatsko prenese vsebina iz polj 500 v normativnem zapisu (gl. primer 1). Če v normativnem zapisu obstaja več sorodnih značnic, se polje 903 ponovi.

SORODNA POLJA

200fgNASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti, Naslednja navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke o odgovornosti v obliki, kot so navedeni na enoti.
70XOSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST, OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST, OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Enotna značnica, ki je povezana s sorodno značnico v polju 903.
71XIME KORPORACIJE – PRIMARNA ODGOVORNOST, IME KORPORACIJE – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST, IME KORPORACIJE – SEKUNDARNA ODGOVORNOST
Enotna značnica, ki je povezana s sorodno značnico v polju 913.

PRIMERI

 1. *

  2000⊔aPrišli so časi, ki pomenijo konec izganjanja grščine in latinščine fSilvester Kopriva g[zapisala] Marjeta Novak-Kajzer
  700⊔136612579 aKopriva bSilvester f1908-1991 4460
  702136408547 aNovak-Kajzer bMarjeta 4470
  900136612579 aKopriva bS.
  902136408547 5z aKajzer bMarjeta Novak-
  902136408547 aNovak Kajzer bMarjeta
  902136408547 5z aKajzer bMarjeta Novak
  902036408547 aM. N. K.
  903136408547 aNovak bMarjeta f1951-
  (Avtorica uporablja dve variantni obliki imena glede na vsebino pisanja. Pod imenom Marjeta Novak objavlja samo literarna dela.)
 2. * COBISS.net

  2000⊔aГневът на мачките eголям епико-битов порнографски роман eбой с диваци eсоциални драми fМарко Стойчев, Атанас Славов
  700⊔1316518501 sca aСтойчев bМарко Кънчев f1931-2006 4070
  700⊔1316518501 sba aStojčev bMarko Kǎnčev f1931-2006 4070
  7011131033061 sca aСлавов bАтанас Василев f1930-2010 4070
  7011131033061 sba aSlavov bAtanas Vasilev f1930-2010 4070
  903⊔0316518501 5l sca aБратя Мормареви
  903⊔0316518501 5l sba aBratja Mormarevi
  (Za dela, ki jih Marko Stojčev piše skupaj z Moricem Jomtovim, uporablja skupni psevdonim Bratja Mormarevi.)