COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

900 Osebno ime – primarna odgovornost (variantna značnica)*

Polje 900 vsebuje variantno značnico, tj. variantno oz. nesprejeto obliko imena avtorja, navedenega v polju 700.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
900Osebno ime – primarna odgovornost (variantna značnica)*r
aZačetni elementnr
bPreostali del imenanr
cDodatki k imenu (ne datumi)r
dRimske številkenr
fDatuminr
sPisavanr
zEnotna oblika imena**nr
3Številka normativnega zapisanr
5Koda za odnosnr
9Jeziknr

Indikatorji

Pomen indikatorjev v poljih, ki so povezana z normativno bazo, se razlikuje od pomena indikatorjev v poljih, ki povezave nimajo.

Indikatorji v poljih, povezanih z normativno bazo
INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator za izpis
Brez vrednosti (se izpiše v osebni bibliografiji)
2Izloči se iz osebne bibliografije
2Način vnosa imena
0Vnaša se samo ime ali ime in priimek
1Vnaša se priimek in ime

Vrednost prvega indikatorja se avtomatsko prevzame iz polja 700. Vrednost drugega indikatorja se avtomatsko prevzame iz polja 400 v normativnem zapisu.

Indikatorji v poljih brez povezave z normativno bazo
INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Oblika imena
0Ime ali ime in priimek - etimološka oblika
1Ime ali ime in priimek - fonetična oblika
2Ime ali ime in priimek - psevdonim
3Priimek in ime - etimološka oblika
4Priimek in ime - fonetična oblika
5Priimek in ime - psevdonim
6Dvojni priimek
8Začetnice
9Ostalo

Drugi indikator določa vrsto variantnega imena avtorja, vpisanega v polje 900 (gl. primere 610).

OPIS PODPOLJ

900z Enotna oblika imena**

Podpolje je bilo namenjeno izpisu celotne kazalke iz polja 900.

9005 Koda za odnos

Koda označuje odnos med variantno in enotno značnico (gl. primere 1, 2, 4, 5). Uporabljajo se sledeče kode:

epsevdonim
fpravo ime
iversko ime
jime po poroki
kime pred poroko
lskupni psevdonim
mposvetno ime
zdrugo
9009 Jezik

Koda označuje jezik osnovnega dela variantne značnice, kadar se razlikuje od jezika osnovnega dela enotne značnice (gl. primere 2, 3, 11).

Za druga podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 700 (gl. opis polja 700).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Če obstaja več variantnih značnic, se polje 900 ponovi (gl. primere 2, 3, 4, 6, 8, 11).

SORODNA POLJA

200fNASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti.
700OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST
Enotna značnica za avtorja, navedenega v polju 900.

PRIMERI

 1. *

  2000⊔aZa sončno damo fVintgarski
  700⊔031242211 aVintgarski 4070
  900⊔131242211 5f aŽumer bViktor
  (Pravo ime avtorja je Viktor Žumer.)
 2. *

  2000⊔aApostolsko pismo o družini fJanez Pavel II.
  700⊔03427875 aJoannes Paulus dII cpapež 4070
  900⊔03427875 9slv aJanez Pavel dII cpapež
  900⊔13427875 5m aWojtyła bKarol
  (Pri več variantnih značnicah se polje 900 ponovi.)
 3. *

  2000⊔aǂThe ǂproperty rights school eis economic ownership the missing link? fAlexander Bajt
  700⊔131568099 aBajt bAleksander 700547 4070 84-048
  900⊔131568099 aBajt bA.
  900⊔131568099 9scr aBajt bAleksandar
  900⊔131568099 9eng aBajt bAlexander
  (V poljih 900 sta srbska in angleška oblika imena avtorja.)
 4. *

  2000⊔aPrimerjava različnih postopkov sušenja sadja ediplomska naloga fIrma Bizjak
  700⊔132490211 aKoren bIrma 705763 4070
  900⊔132490211 5k aBizjak bIrma
  900⊔132490211 5z aKoren bI.
 5. *

  2000⊔aUporaba sedativa ob analgetiku pri neintubiranem bolniku dConscious sedation fMiša Hribar-Habinc
  700⊔13366435 aHribar-Habinc bMiša 4070
  900⊔13366435 5z aHabinc bMiša Hribar-
 6. * COBISS.net

  2000⊔aRuža tmice dRose of darkness fMelika Salihbeg Bosnawi
  700⊔1aSalihbeg Bosnawi bMelika 4070
  900⊔6aBosnawi bMelika Salihbeg
  900⊔9aSalihbegović bMelika
  (Pri več variantnih značnicah se polje 900 ponovi. Pri dvojnem priimku avtorice je vrednost drugega indikatorja "6", pri dekliškem priimku pa je vrednost drugega indikatorja "9".)
 7. * COBISS.net

  2000⊔aFrancuski jezik etekstovi za III i IV razred usmerenog obrazovanja mašinske i mašinsko-energetske struke fNadežda Icić-Krpan
  700⊔1aIcić-Krpan bNadežda 4070
  900⊔6aKrpan bNadežda Icić-
 8. * COBISS.net

  2000⊔aEzopove basne fEsop
  700⊔0aAesopus 4070
  900⊔1aEsop
  900⊔1aEzop
  (Pri fonetični obliki imena avtorja je vrednost drugega indikatorja "1".)
 9. * COBISS.net

  2000⊔aMit o Sizifu e[ogled o apsurdu] fAlber Kami gprevela sa francuskog Vesna Injac
  700⊔1aKami bAlber 4070
  70201aInjac bVesna 4730
  900⊔3aCamus bAlbert
  (Pri izvirni obliki imena avtorja je vrednost drugega indikatorja "3".)
 10. * COBISS.net

  2000⊔aBesudni dani e(roman) fPavle Ugrinov
  700⊔1aUgrinov bPavle 4070
  900⊔9aPopović bVasilije
  (Pri pravem imenu avtorja je vrednost drugega indikatorja "9".)
 11. * COBISS.net

  2000⊔aНемили-недраги eповест fИван Вазов g[ил. Борис Николов Стоилов]
  700⊔13299877 sca aВазов bИван Минчов f1850-1921 4070
  700⊔13299877 sba aVazov bIvan Minčov f1850-1921 4070
  900⊔13299877 aВазов bИван Минчев f1850-1921
  900⊔13299877 aВазов bИван f1850-1921
  900⊔13299877 aВазов bИв. f1850-1921
  900⊔13299877 aВазов bИ. f1850-1921
  900⊔13299877 5e aГабровски bT. f1850-1921
  900⊔03299877 5e aПейчин f1850-1921
  900⊔13299877 sca 9ukr aВазов bЇван f1850-1921
  900⊔13299877 sba 9ger aWazow bIwan f1850-1921
  (Zapis iz sistema, v katerem vodijo vzporedne kataloge v latinici in cirilici ter imajo vključeno normativno kontrolo. V poljih 900 sta ukrajinska in nemška oblika imena avtorja.)