COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

901 Osebno ime – alternativna odgovornost (variantna značnica)*

Polje 901 vsebuje variantno značnico, tj. variantno oz. nesprejeto obliko imena avtorja, navedenega v polju 701.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
901Osebno ime – alternativna odgovornost (variantna značnica)*r
aZačetni elementnr
bPreostali del imenanr
cDodatki k imenu (ne datumi)r
dRimske številkenr
fDatuminr
sPisavanr
zEnotna oblika imena**nr
3Številka normativnega zapisanr
5Koda za odnosnr
6Podatki za povezovanje**nr
9Jeziknr

Indikatorji

Pomen indikatorjev v poljih, ki so povezana z normativno bazo, se razlikuje od pomena indikatorjev v poljih, ki povezave nimajo.

Indikatorji v poljih, povezanih z normativno bazo
INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator za izpis
Brez vrednosti (se izpiše v osebni bibliografiji)
0Izpiše se v bibliografijah**
1Izpiše se v bibliografijah in na listkih**
2Izloči se iz osebne bibliografije
2Način vnosa imena
0Vnaša se samo ime ali ime in priimek
1Vnaša se priimek in ime

Vrednost prvega indikatorja pri polju 901 se avtomatsko prevzame iz polja 701. Vrednost drugega indikatorja se avtomatsko prevzame iz polja 400 v normativnem zapisu.

Indikatorji v poljih brez povezave z normativno bazo
INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator za izpis
Brez vrednosti
0Izpiše se v bibliografijah
1Izpiše se v bibliografijah in na listkih
2Oblika imena
0Ime ali ime in priimek - etimološka oblika
1Ime ali ime in priimek - fonetična oblika
2Ime ali ime in priimek - psevdonim
3Priimek in ime - etimološka oblika
4Priimek in ime - fonetična oblika
5Priimek in ime - psevdonim
6Dvojni priimek
8Začetnice
9Ostalo

Prvi indikator v polju 901 mora imeti enako vrednost kot prvi indikator v polju 701. Drugi indikator določa vrsto variantnega imena avtorja, vpisanega v polje 901.

OPIS PODPOLJ

9016 Podatki za povezovanje**

Vpišemo dvomestno številko (01–99) za povezovanje polj 701 s pripadajočimi polji 901.

Za druga podpolja veljajo enaka navodila kot pri polju 900 (gl. opis polja 900).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Pri katalogizaciji brez normativne kontrole moramo izpolniti podpolje 6 – Podatki za povezovanje**, ki je namenjeno povezovanju enotne značnice z drugimi oblikami imena avtorja. Polje 701 povežemo s pripadajočim poljem 901 tako, da v obeh poljih v podpolje 6 vnesemo enako številko (01–99). Če polju 701 pripada več polj 901, vnesemo enako številko v podpolje 6 v vseh pripadajočih poljih 901. Z uvedbo normativne kontrole osebnih imen je podpolje 7016 ukinjeno, saj je povezava med polji 701 in 901 vzpostavljena preko podpolja 3 – Številka normativnega zapisa.

SORODNA POLJA

200fgNASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti, Naslednja navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti.
701OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST
Enotna značnica za avtorja, navedenega v polju 901.

PRIMERI

 1. *

  2000⊔aPrvi koraki v svetu prometa ev pomoč staršem pri prometni vzgoji otrok f[avtorja Mateja Markl, Bojan Žlender gfotografije Aleš Fevžer]
  700⊔134964451 aMarkl bMateja 720483 4070
  701131448035 aŽlender bBojan f1954- 4070
  702135550691 aFevžer bAleš 4600
  901131448035 5z 9eng aZlender bBojan
  902135550691 aFevžar bAleš
  (V polju 901 je angleška oblika imena avtorja.)
 2. * COBISS.net

  2000⊔aǂA ǂking and a premier econstruction of political charisma and the return of Simeon II to Bulgarian politics fBoris Gurov, Emilia Zankina
  70101349767269 sba aZankina bEmilija 4070
  70101349767269 sca aЗанкина bЕмилия 4070
  90101349767269 sba 9eng aZankina bEmilia
  (Zapis iz sistema, v katerem izdelujejo kataložne listke, vodijo vzporedne kataloge v latinici in cirilici ter imajo vključeno normativno kontrolo.)