COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

702 Osebno ime – sekundarna odgovornost

Polje vsebuje ime osebe, ki nosi sekundarno odgovornost za delo, opisano v bibliografskem zapisu (npr. ilustrator, prevajalec, urednik, mentor, fotograf itd.). Ime vnesemo v obliki, ki je izbrana za enotno značnico.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
702Osebno ime – sekundarna odgovornostr
aZačetni elementnr
bPreostali del imenanr
cDodatki k imenu (ne datumi)r
dRimske številkenr
eKraj zaposlitve**nr
fDatuminr
sPisava*nr
3Številka normativnega zapisanr
4Koda za vrsto avtorstvar
5Ustanova, na katero se nanaša vsebina poljanr
6Podatki za povezovanje**nr
7Šifra raziskovalca*nr
8Šifra ustanove/organizacije*r
9Številka prejšnjega normativnega zapisa*nr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Indikator za izpis*
Brez vrednosti (se izpiše v osebni bibliografiji)
0Izpiše se v bibliografijah**
1Izpiše se v bibliografijah in na listkih**
2Izloči se iz osebne bibliografije
2Način vnosa imena
0Vnaša se samo ime ali ime in priimek
1Vnaša se priimek in ime

S prvim indikatorjem se določi izpis. Vrednosti "0" in "1" vplivata na izdelavo dodatnih vpisov v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne listke. V drugih sistemih indikator ni določen, z izjemo vrednosti "2", s katero lahko izločimo enoto iz avtorjeve osebne bibliografije.

Drugi indikator označuje obliko oz. način vnosa osebnega imena. Indikator označuje ali je ime vneseno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v invertirani obliki (priimek in ime).

OPIS PODPOLJ

7025 Ustanova, na katero se nanaša vsebina polja

Ime ustanove v kodirani obliki. Vpišemo številčno oznako knjižnice (siglo).

7026 Podatki za povezovanje**

Vpišemo dvomestno številko (01–99) za povezovanje polj 702 s pripadajočimi polji 902.

Za druga podpolja veljajo navodila, opisana pri polju 700 (gl. opis polja 700).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje 702 je v zapisu lahko izpolnjeno tudi, če nista izpolnjeni polji 700 ali 710. V polju 702 moramo obvezno izpolniti podpolje 4 – Koda za vrsto avtorstva (gl. Dodatek H).

Pri katalogizaciji brez normativne kontrole moramo izpolniti podpolje 6 – Podatki za povezovanje** (gl. primera 5, 6), ki je namenjeno povezovanju enotne značnice z drugimi oblikami imena avtorja. Polji 702 in 902 povežemo tako, da v obeh poljih v podpolje 6 vnesemo enako številko ("01"–"99"). Če polju 702 pripada več polj 902, vnesemo enako številko v podpolje 6 v vseh pripadajočih poljih 902. Z uvedbo normativne kontrole osebnih imen je podpolje 7026 ukinjeno, saj je povezava med polji 702 in 902 vzpostavljena preko podpolja 3 – Številka normativnega zapisa.

V sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več pisavah in imajo vključeno normativno kontrolo, se lahko polje 702 ponovi tudi za istega avtorja (gl. primera 7, 8). Normativni zapis namreč lahko vsebuje po dve normativni točki dostopa v alternativnih pisavah (cirilica, latinica), zato je ponovljeno tudi polje 702, povezano s takim normativnim zapisom. V prvo polje 702 se vpiše značnica v pisavi, ki se ujema s pisavo stvarnega naslova.

Bibliografija raziskovalcev

Če je vrednost prvega indikatorja "2", se enota izloči iz izpisa osebne bibliografije avtorja. Na izpis drugih bibliografij indikator ne vpliva.

Podpolji 70X7 in 70X8 sta namenjeni vodenju in vrednotenju bibliografij raziskovalcev. Posebnosti pri vnosu avtorjev za vodenje bibliografij so podane v Dodatku F.

SORODNA POLJA

200fgNASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI, Prva navedba odgovornosti, Naslednja navedba odgovornosti
V polje 200 vnesemo podatke v obliki, kot so navedeni na enoti. Enotno značnico za osebo iz podpolja f ali g, ki ima sekundarno odgovornost, vnesemo v polje 702.
700OSEBNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST
Pri delih največ treh avtorjev vnesemo enotno značnico za prvega avtorja v polje 700. Podatke v polju 700 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 702.
701OSEBNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST
Polje uporabljamo, ko odgovornost za delo nosi več avtorjev enakovredno. Podatke v polju 701 oblikujemo po enakih pravilih kot podatke v polju 702.
902OSEBNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST (VARIANTNA ZNAČNICA)*
Variantna značnica, tj. variantna oz. nesprejeta oblika imena avtorja, navedenega v polju 702.
903OSEBNO IME (SORODNA ZNAČNICA)*
Sorodna značnica, tj. enotna značnica, ki je povezana z enotno značnico v polju 70X.
904OSEBNO IME (VZPOREDNA ZNAČNICA)*
Vzporedna značnica, tj. enotna značnica za osebo iz polja 70X v drugem jeziku ali pisavi.

PRIMERI

 1. 702⊔1aIrvin bThomas Francis 4440
  (Ime osebe s sekundarno odgovornostjo, vključno s kodo avtorstva, ki pove, da gre za ilustratorja.)
 2. *

  2000⊔aO vprašanju biti fMartin Heidegger g[prevedel in spremno besedo napisal Tine Hribar]
  700⊔1aHeidegger bMartin 4070
  702131557347 aHribar bTine 700494 4080 4730
  (Kadar ima oseba več vrst odgovornosti, jih vpišemo v ponovljiva podpolja 4. V zapisih, kreiranih pred uvedbo normativne kontrole, podpolje 3 v poljih 70X ni nujno izpolnjeno.)
 3. *

  2000⊔aGospodinjstvo 5 iUčbenik za 5. razred devetletne osnovne šole fGregor Torkar, Polonca Bratož Opaškar g[ilustratorji Matjaž Schmidt, Polonca Bratož Opaškar, Janja Kunaver gfotografije Vojko Opaškar ... et al.]
  700⊔138628323 aTorkar bGregor 723553 4070
  701138628835 aBratož Opaškar bPolonca 4070 4440
  702135829219 aSchmidt bMatjaž 4440
  702139838435 aKunaver bJanja 4440
  702138630371 aOpaškar bVojko 4600
 4. *

  2001⊔aKoroške pripovedke f[zbral] Vinko Möderndorfer g[ilustriral Gvido Birolla]
  702135177699 aMöderndorfer bVinko f1894-1958 4220
  7021aBirolla bGvido 4440
  (V zapisih, kreiranih pred uvedbo normativne kontrole, je podpolje 3 lahko tudi neizpolnjeno.)
 5. * COBISS.net

  2000⊔aKosovo ekratka povijest fNoel Malcolm g[prevod Senada Kreso, Sabina Berberović, Amira Sadiković]
  700⊔1aMalcolm bNoel 4070
  70201aKreso bSenada 4730
  70201aBerberović bSabina 4730
  70201aSadiković bAmira 4730
  (Zapis je kreiran v sistemu, v katerem izdelujejo kataložne listke, zato je določen prvi indikator v poljih 702.)
 6. * COBISS.net

  2001⊔aZlatna vrba eerotske narodne pesme f[sakupio] Vitko Aleksić
  70201aAleksić bVitko 4220
 7. * COBISS.net

  2000⊔aǂLes ǂhistoriens français à l'œuvre: 1995-2010 fsous la direction de Jean-François Sirinelli ... [et al.]
  70201314127973 sba aSirinelli bJean-Francois f1949- 4340
  70201314127973 sca aСиринели bЖан-Франсоа f1949- 4340
  (Paralelna polja 70X se uporabljajo samo v nacionalnih sistemih COBISS, ki vodijo kataloge v cirilici in latinici.)
 8. * COBISS.net

  2001⊔aИнтервенционизам Уједињених нација e1991-2004 f[приредили Матс Бердал и Спирос Икономидис gпревела са енглеског језика Наташа Бошковић
  70211313918873 scb aБердал bМатс 4340 4080
  70211313918873 sba aBerdal bMats 4340 4080
  70201313918903 scb aИкономидис bСпирос 4340 4080
  70201313918903 sba aEconomides bSpyros 4340 4080
  7020131497703 scb aБошковић bНаташа f1982 4730
  7020131497703 sba aBošković bNataša f1982 4730