COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bavgust2009

122 Časovno obdobje vsebine enote

Polje vsebuje strukturirano oznako obdobja, ki ga enota pokriva.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
122Časovno obdobje vsebine enoter
aČasovno obdobje (dLLLLMMDDUU)r

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Število datumov
0En sam datum
1Več posameznih datumov
2Razpon datumov

(gl. primere 1, 4, 6, 7)

2Ni definiran

OPIS PODPOLJ

122a Časovno obdobje (dLLLLMMDDUU)

Vnesemo lahko časovno oznako v obdobju od 9999 pr. n. št. do danes. Podpolje vsebuje najmanj 5 znakov (štetje in leto) in največ 11 znakov (štetje, leto, mesec, dan, ura).

Sestavni deli datuma so:

 • oznaka štetja – en znak ("c" = pred našim štetjem ali "d" = po našem štetju)

 • leto (štirje znaki)

 • mesec, dan, ura (po dva znaka)

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje ponovimo le v primeru, ko gre za kombinacijo enega ali več posameznih datumov in razpona datumov (gl. primer 1).

PRIMERI

 1. 1222⊔ad1971 ad1979
  1220⊔ad1986
  (Zemljevid, za katerega so bile meritve opravljene v letih med 1971 in 1979, z dodatki leta 1986.)
 2. 1220⊔ad16051105
  (Delo, ki opisuje zaroto Guya Fawkesa, imenovano Gunpowder Plot, 5. novembra 1605.)
 3. 1220⊔ad1976080214
  (Daljinski posnetek je nastal 2. avgusta 1976 ob 14.08.)
 4. 100⊔⊔bb c1998 d1998 hscr lba
  1010⊔ascr aeng
  102⊔⊔ahrv
  110⊔⊔aa bk ca
  1222⊔ad1992 ad1997
  2000⊔aGodišnje izvješće ... fRepublika Hrvatska, Državni zavod za intelektualno vlasništvo dAnnual report ... fRepublic of Croatia, State Intellectual Property Office g[glavni i odgovorni urednik Nikola Kopčić]
  207⊔0a1992/97(1998)
  210⊔⊔aZagreb cDržavni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske d1998
  215⊔⊔d30 cm
  300⊔⊔aTekst usporedo na hrv. i engl. jeziku
  326⊔⊔aGodišnje
  5101⊔aAnnual report zeng
  53213aGodišnje izvješće (Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske)
  71202aDržavni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske cZagreb
  ("Godišnje izvješće" za leta od 1992 do 1997 je izšlo leta 1998. V podpoljih 100c – Leto izida 1 in 100d – Leto izida 2 je vnesena letnica 1998, ker je izšla le ena številka. Obdobje, ki ga publikacija pokriva, je zapisano v polju 122.)
 5. *

  1220⊔ac0300
  (Časovno obdobje, ki ga enota pokriva, je približno leto 300 pred našim štetjem.)
 6. *

  1222⊔ad1910 ad1913
  (Delo o kubizmu med letoma 1910 in 1913.)
 7. *

  1222⊔ad0395 ad0814
  2001⊔aOd rimskega cesarstva do cesarstva Karla Velikega bKartografsko gradivo e(395-814) favtorja Arno Baur, Hans-Ulrich Rudolf