COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2014

121 Kartografsko gradivo – fizični opis

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na fizični opis kartografskega gradiva.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
121Kartografsko gradivo – fizični opisnr
aDimenzijenr
bPrimarni kartografski prikazr
cFizični nosilecnr
dTehnika izdelavenr
eVrsta reprodukcijenr
fGeodetska izravnavanr
gOblika publikacijenr
hVišina senzorjanr
iPoložaj senzorjanr
jSpektralni pasovinr
kKvaliteta slikenr
lZakritost z oblakinr
mPovprečna ločljivost površjanr

Podpolja od a do g so namenjena vnosu splošnih podatkov, podpolja od h do m pa vnosu podatkov za posnetke iz zraka in daljinske posnetke.

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

121a Dimenzije

Koda označuje dimenzije enote.

advodimenzionalna
btridimenzionalna
121b Primarni kartografski prikaz

Koda označuje tehniko, uporabljeno pri izdelavi primarnega kartografskega prikaza.

aprostoročno in tehnično narisano

Npr. karte, izdelane z risalnimi pripomočki, kot so stereo risalniki, ki so lahko računalniško vodeni ali ne; ročno narisane ali naslikane karte.

bfotografsko

Npr. karte, izdelane s konvencionalnimi (vidni spekter) fotografskimi tehnikami: aeroposnetki, fotokarte, ortofoto karte.

cračunalniško

Npr. karte, natisnjene z vrstičnim tiskalnikom.

daktivne tehnike daljinskega zaznavanja

Npr. radarski daljinski posnetek. Izključuje tehnike pod "a", "b" in "c".

epasivne tehnike daljinskega zaznavanja

Npr. satelitski MSS daljinski posnetek. Izključuje tehnike pod "a", "b" in "c".

Podpolje lahko ponovimo; npr. fotokarto z narisanimi dodatki kodiramo s kodo "b" in s kodo "a".

121c Fizični nosilec

Dvomestna koda označuje fizični nosilec kartografske enote. Prvi znak kode označuje splošno vrsto fizičnega nosilca, drugi pa vrsto materiala, iz katerega je izdelana enota (npr. kartografska enota je kovinska plošča, litografski kamen, gravirana plastična plošča itd.).

NEFOTOGRAFSKI NOSILEC
aapapir
ables
ackamen
adkovina
aesintetika (npr. plastika, vinil)
afkože (npr. pergament, velen)
agblago, tudi iz umetnih vlaken (npr. svila, platno, najlon)
ahnosilec za magnetno shranjevanje - računalniško kompatibilen
ainosilec za magnetno shranjevanje - računalniško nekompatibilen
ajprosojni papir
akkarton/lepenka
apmavec
auni znano
azdrug nefotografski nosilec
FOTOGRAFSKI NOSILEC
bapozitiv na prozorni ali neprozorni foliji
bbnegativ na prozorni ali neprozorni foliji
bcpozitiv na prozorni ali neprozorni plošči
bdnegativ na prozorni ali neprozorni plošči
bzdrug fotografski nosilec
121d Tehnika izdelave

Koda označuje končni tehnični postopek pri izdelavi kartografske enote.

arokopis

Ročno narisano ali izdelano; vključeni so tudi unikatni primerki kot izklesan kamen, modeli itd.

btisk, odtis

Ofset, gravura, lesorez, litografija, žig, Braille, reliefni tisk itd. (npr. tiskana fotokarta z narisanimi dodatki).

cfotokopiranje

S prostim očesom čitljive kopije, izdelane neposredno na neprozorno podlago s pomočjo osvetlitve (npr. fotokarta na fotografskem papirju).

dmikrofotografija

Mikrokopije na prozorni podlagi, izdelane s filmsko ali računalniško tehniko.

uni znano
ykartografska enota ni končni izdelek

Enota ni končni izdelek, ampak je na vmesnem nosilcu, označenem v podpolju 121c – Fizični nosilec

zdrugo
121e Vrsta reprodukcije

Koda označuje vrsto reprodukcije enote.

aročna izdelava
btiskano
cfotografija
dkopija (npr. kseroksna, fotografska, ozalidna)
yni reprodukcija
121f Geodetska izravnava

Koda označuje geodetsko izravnavo enote.

ani izravnave
bizravnano, a brez mrežnega sistema
cizravnano z mrežnim sistemom
121g Oblika publikacije

Koda označuje fizično obliko enote ob izidu.

aposamezna publikacija
bv delih

Izhaja kot zbirka, serijska publikacija, na posameznih listih.

catlas

Tudi atlas z nevezanimi listi.

dločena priloga časopisa, monografske publikacije

Kartografska enota je priloga časopisa, monografske publikacije itd.

euvezana v časopis, monografsko publikacijo

Kartografska enota je uvezana v časopis, monografsko publikacijo itd.

zdrugo
121h Višina senzorja

Koda označuje postavitev senzorja.

azemeljska
bzračna
cvesoljska
121i Položaj senzorja

Koda označuje lego posnetka, ki je odvisna od kota snemanja slike za kartografsko enoto.

anajnižja poševna lega
bnajvišja poševna lega
cnavpična lega
121j Spektralni pasovi

Podpolje izpolnjujemo samo pri daljinskih posnetkih. Dvomestno število označuje število spektralnih pasov (01 do 99). Številka je desno poravnana, neuporabljena mesta vsebujejo ničle.

121k Kvaliteta slike

Koda označuje kvaliteto slike.

aslaba
bzadovoljiva
cdobra
dzelo dobra
121l Zakritost z oblaki

Številčna koda označuje zakritost z oblaki v osminah.

11/8 zakritosti
22/8 zakritosti
33/8 zakritosti
44/8 zakritosti
55/8 zakritosti
66/8 zakritosti
77/8 zakritosti
8popolna zakritost
121m Povprečna ločljivost površja

Podpolje izpolnjujemo samo pri daljinskih posnetkih. Dvomestna koda označuje povprečno ločljivost površja. Prvi znak lahko vsebuje številčno vrednost ali pa oznako, da je povprečna ločljivost manjša od 1 cm ali večja od 9 km.

-manjša od 1 cm
1–9številčna vrednost
+večja od 9 km

Drugi znak vsebuje kodo za uporabljeno mersko enoto.

ccentimetri
idecimetri
mmetri
ddekametri
hhektometri
kkilometri

Primeri: če je povprečna ločljivost tal 5 cm, vnesemo kodo "5c"; 80 m – "8d"; 10 km – "+k".

SORODNA POLJA

120KARTOGRAFSKO GRADIVO – SPLOŠNI PODATKI

PRIMERI

  1. *

    121⊔⊔aa caa db ga
    (Zemljevid je natisnjen na papirju in je izšel kot samostojna publikacija.)
  2. *

    121⊔⊔aa caa da ga
    (Rokopisni zemljevid na papirju.)