COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bseptember2003

123 Kartografsko gradivo – merilo in koordinate

Polje vsebuje kodirane podatke o merilu in koordinatah, ki jih v obliki besedila vnašamo tudi v polje 206. Polje ponovimo, kadar enota vsebuje gradivo z različnimi merili in koordinatami.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
123Kartografsko gradivo – merilo in koordinater
aVrsta merilanr
bVrednost linearnega horizontalnega merilar
cVrednost linearnega vertikalnega merilar
dKoordinate – najzahodnejša zemljepisna dolžinanr
eKoordinate – najvzhodnejša zemljepisna dolžinanr
fKoordinate – najsevernejša zemljepisna širinanr
gKoordinate – najjužnejša zemljepisna širinanr
hKotno merilor
iDeklinacija – severna mejanr
jDeklinacija – južna mejanr
kRektascenzija – vzhodne mejenr
mRektascenzija – zahodne mejenr
nEkvinokcijnr
oEpohanr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Merilo
0Merilo ni določljivo

(gl. primer 5)

1Eno merilo

(gl. primer 1)

2Več meril

(gl. primere 2, 3, 4, 6)

3Razpon meril
4Približno merilo
2Ni definiran

Indikator 1 označuje, ali je na enoti zabeleženo eno ali več meril.

OPIS PODPOLJ

123a Vrsta merila

Koda označuje vrsto merila.

alinearno merilo

Številčno, grafično in opisno merilo.

bkotno merilo

Gl. primer 5.

zdruge vrste meril

Npr. časovno merilo, količinsko statistično merilo.

123b Vrednost linearnega horizontalnega merila

Horizontalno merilo je podano v obliki imenovalca ulomka in se uporablja za kartografske enote, ki prikazujejo Zemljo ali druga nebesna telesa.

123c Vrednost linearnega vertikalnega merila

Vertikalno merilo je podano v obliki imenovalca ulomka in se uporablja za kartografske enote, ki prikazujejo Zemljo ali druga nebesna telesa.

123d Koordinate – najzahodnejša zemljepisna dolžina
123e Koordinate – najvzhodnejša zemljepisna dolžina
123f Koordinate – najsevernejša zemljepisna širina
123g Koordinate – najjužnejša zemljepisna širina

V podpolja d, e, f in g vnašamo koordinate za enote, ki prikazujejo Zemljo ali druga nebesna telesa. Vsako podpolje ima stalno dolžino osem znakov in vsebuje naslednje podatke:

 • oznaka poloble – en znak ("w" = zahod, "e" = vzhod, "n" = sever, "s" = jug)

 • stopinje (trije številčni znaki)

 • minute (dva številčna znaka)

 • sekunde (dva številčna znaka)

Številke so desno poravnane, neuporabljena mesta vsebujejo ničle.

123h Kotno merilo

Kotno merilo pri nebesnih kartah podajamo v milimetrih na stopinjo (štirje številčni znaki, desno poravnani, neuporabljena mesta vsebujejo ničle).

123i Deklinacija – severna meja
123j Deklinacija – južna meja
123k Rektascenzija – vzhodne meje
123m Rektascenzija – zahodne meje

V podpolja i, j, k in m vnašamo koordinate za nebesne karte. Podpolji i in j sta dolgi po osem znakov in vsebujeta enake podatke kot podpolji f in g, le da na prvo mesto vpišemo znak "+" (za severno nebesno poloblo) ali znak "-" (za južno nebesno poloblo). Podpolji k in m sta dolgi po šest znakov in vsebujeta sledeče podatke: ure, minute, sekunde (po dva številčna znaka). Številke so desno poravnane, neuporabljena mesta vsebujejo ničle (gl. primer 5).

123n Ekvinokcij

Ekvinokcij za nebesne karte podamo z letom po gregorijanskem koledarju. Številke so desno poravnane, neuporabljena mesta vsebujejo ničle (gl. primer 5).

123o Epoha

Epoho za nebesne karte podamo z letom po gregorijanskem koledarju. Številke so desno poravnane, neuporabljena mesta vsebujejo ničle (gl. primer 5).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Kadar merila ne moremo določiti, polje vsebuje samo podpolje a in koordinate, če so na enoti.

Kadar je enota sestavljena iz več delov in ima več horizontalnih in/ali vertikalnih meril, vnesemo vsa merila v ponovljena podpolja (gl. primera 2, 6). Za tri ali več meril pa lahko navedemo razpon meril v podpoljih b ali c, in sicer vnesemo v prvo podpolje manjšo vrednost, v ponovljeno podpolje pa večjo.

Če so koordinate pri zemljevidu podane za središčno točko in ne za robove, vnesemo dolžino in širino osrednjih osi dvakrat, v podpolji d in e (dolžino) ter podpolji f in g (širino). Enako ravnamo, če sta deklinacija in rektascenzija pri nebesnih kartah podani glede na središče karte in ne glede na robove: deklinacijo vnesemo v podpolji i in j, rektascenzijo pa v podpolji k in m.

SORODNA POLJA

206KARTOGRAFSKO GRADIVO – MATEMATIČNI PODATKI
V polje 206 vnesemo merilo in koordinate v obliki, kot jo predpisuje ISBD (CM).

PRIMERI

Zemljevidi in globusi:

 1. 1231⊔aa b253440 de0790000 ee0860000 fn0200000 gn0120000
  (Zemljevid v merilu 1 : 253440, ki pokriva del indijskega ozemlja med 79° in 86° vzhodne zemljepisne dolžine ter 20° in 12° severne zemljepisne širine.)
 2. 1232⊔aa b150000 b25000 de0150000 ee0173045 fn0013012 gs0023035
  (Zemljevid za del Zaira z linearnima meriloma 1 : 150000 in 1 : 25000. Zemljevid prikazuje ozemlje med 15° in 17°30′45 vzhodne zemljepisne dolžine ter med 1°30′12 severne in 2°30′35 južne zemljepisne širine.)

Reliefi:

 1. 1232⊔aa b744080 c96000 de1193000 ee1220000 fn0250000 gn0220000
  (Relief Tajvana s horizontalnim merilom 1 : 744080 in vertikalnim merilom 1 : 96000 ter z vzhodno zemljepisno dolžino 119°30′ do 122° in severno širino 25° do 22°.)
 2. 1232⊔aa b90000 c10000 dw1120000 ew1090000 fn0600000 gn0490000
  (Relief dela Alberte in Saskatchewana v Kanadi s horizontalnim merilom 1 : 90000 in vertikalnim merilom 1 : 10000. Koordinate so: 109° do 112° zahodne zemljepisne dolžine in 60° do 49° severne zemljepisne širine.)

Nebesna karta:

 1. 1230⊔ab i-0160000 j-0490000 k163000 m193000 n1950 o1948
  (Nebesna karta s kotnim merilom, deklinacijo -16° do -49°, rektascenzijo od 16 ur 30 minut do 19 ur 30 minut, ekvinokcij 1950, epoha 1948.)
 2. *

  1232⊔aa b400000 b500000 b4000000
  (Atlas, ki vsebuje zemljevide v treh različnih horizontalnih merilih.)