COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bnovember2021

208 Muzikalije

Polje vsebuje navedbo, prepisano z enote, ki se nanaša na posebno obliko glasbenega tiska ali rokopisnega notnega gradiva. Polje ustreza območju posebnih podatkov o glasbenem tisku v ISBD(PM).

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
208Muzikalijenr
aPosebni podatki o muzikalijahnr
dVzporedni posebni podatki o muzikalijahr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

208a Posebni podatki o muzikalijah

Navedba posebne oblike enote, prepisana z naslovne strani.

208d Vzporedni posebni podatki o muzikalijah

Navedba posebne oblike enote v drugem jeziku in/ali pisavi, prepisana z naslovne strani (gl. primere 2, 3, 6). Ponovljivo za dodatne vzporedne navedbe (gl. primer 4).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Vzporedni podatki (tj. podatki, ponovljeni v drugem jeziku in/ali pisavi), ki se pojavljajo na enoti, se po ISBD označujejo z enačajem. V podpolju 208d se enačaj tvori pri izpisu (gl. primere 2, 3, 4, 6). Navedba v polju 208 se mora ujemati s kodiranimi podatki v polju 125 (gl. primere 2, 3, 4, 5, 6).

SORODNA POLJA

125ZVOČNI POSNETKI IN MUZIKALIJE
Polje vsebuje kodirane podatke o zvočnih posnetkih in muzikalijah.

PRIMERI

 1. 208⊔⊔aMiniature score
 2. *

  125⊔⊔aa by
  208⊔⊔aPartitura dScore
  (Zapis za partituro skladbe z naslovom "Concertino za piccolo in orkester", (gl. primer 3). Navedba v polju 208 se mora ujemati s kodiranimi podatki v polju 125.)
 3. *

  125⊔⊔ac by
  208⊔⊔aKlavirski izvleček dPiano reduction
  (Zapis za klavirski izvleček skladbe z naslovom "Concertino za piccolo in orkester", (gl. primer 2).)
 4. *

  125⊔⊔aa by
  208⊔⊔aPartitura za izvajanje dSpielpartitur dPerforming score
  (Zapis z vzporednima navedbama posebnih podatkov; vsako naslednjo vzporedno navedbo vpišemo v ponovljeno podpolje d.)
  Izpis po ISBD:

  Partitura za izvajanje = Spielpartitur = Performing score

 5. * COBISS.net

  125⊔⊔ac by
  208⊔⊔aKlavirski izvadak
  (Zapis za klavirski izvleček.)
 6. * COBISS.net

  001⊔⊔7cb
  125⊔⊔ac ba
  208⊔⊔aИзвод за два клавира dReduction pour deux pianos
  (Pisava izpisa je cirilica, kar je označeno s kodo v podpolju 0017. Na naslovni strani je posebna oblika glasbenega tiska navedena v cirilici, vzporedna navedba v francoskem jeziku pa je v latinici.)