COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bseptember2016

125 Zvočni posnetki in muzikalije

Polje vsebuje kodirane podatke o vrsti partiture in prisotnosti partov pri muzikalijah ali podatke o vrsti besedila pri neglasbenih zvočnih posnetkih.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
125Zvočni posnetki in muzikalijenr
aVrsta partiturenr
bOznaka partovr
cOznaka za govorjeno besedilor

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

125a Vrsta partiture

Koda označuje vrsto partiture.

9partitura istovrstnih orkestrskih inštrumentalnih skupin*
apartitura

Gl. primera 1, 8.

bžepna ali študijska partitura

Gl. primer 2.

cklavirski izvleček

Gl. primer 3.

dpevska ali zborovska partitura; spremljava je izpuščena

Gl. primer 4.

epoenostavljena partitura, klavirska partitura za dirigenta

Gl. primer 5.

fgrafična partitura
gstrnjena partitura
htabulatura
ikorna knjiga
jpartitura za glas(ove) in continuo (generalni bas)
kpsevdopartitura
mrazlične oblike
nskladba (zapis) za en instrument ali glas

Npr. skladba za klavir, orgle, violino, flavto itd. (gl. primer 6).

opoenostavljena partitura z besedilom in simboli akordov

Pogosto se uporablja v moderni pop glasbi, na splošno vsebuje črke ali grafične simbole, ki predstavljajo akorde ali položaj prstov na kitari.

uni znano
xse ne uporablja
zdrugo
125b Oznaka partov

Koda označuje parte v partituri.

aparti obstajajo** (glej b, c)
binštrumentalni parti

Gl. primere 7, 8, 11.

cvokalni parti

Gl. primer 11.

uni znano
xse ne uporablja
ypartov ni
125c Oznaka za govorjeno besedilo

Koda označuje vrsto besedila pri neglasbenih izvedbah.

apoezija
bdrama
cpripovedna proza

Romani, pravljice, pripovedke, črtice itd.

dzgodovinska pripoved
epredavanja, govori
fnavodila
gzvoki
havtobiografija
ibiografija
jeseji
kporočilo, reportaža
lspomini
mvaje
nintervju
oreklamna besedila
ppoučevanje (jezika)

Gl. primer 10.

qreferati s konferenc
rkomedija
sljudske pripovedke
tverska besedila

Gl. primer 9.

zdruge vrste besedil

SORODNA POLJA

208MUZIKALIJE

PRIMERI

 1. *

  125⊔⊔aa by
  215⊔⊔a1 partitura (96 str.)
 2. *

  125⊔⊔ab by
  215⊔⊔a1 žepna partitura (VI, 139 str.)
 3. *

  125⊔⊔ac by
  215⊔⊔a1 klavirski izvleček (217 str.)
 4. *

  125⊔⊔ad by
  215⊔⊔a1 zborovska partitura brez spremljave (72 str.)
 5. *

  125⊔⊔ae by
  215⊔⊔a1 poenostavljena partitura ([1] f.)
 6. *

  125⊔⊔an by
  215⊔⊔a33 str.
 7. *

  125⊔⊔bb
  2000⊔aStreichquartett G-Dur bGlasbeni tisk dQuatuor à cordes, sol majeur dString quartet, g major eKöchel-verz. No. 387 fWolfgang Amadeus Mozart g[hrsg. von] Karl Nowotny
  215⊔⊔a4 parti (8, 8, 6, 6 str.)
 8. *

  125⊔⊔aa bb
  2000⊔aBožične melodije bGlasbeni tisk eza pihalni orkester fMarjan Korošec
  215⊔⊔a1 partitura (26 str.) e61 partov
 9. *

  125⊔⊔ct
  (Sveto pismo nove zaveze na zvočnih kasetah.)
 10. *

  125⊔⊔cp
  (Jezikovni tečaj na dveh zgoščenkah.)
 11. *

  125⊔⊔aa bb bc
  2000⊔aZavriskati, peti bGlasbeni tisk e(Gorenjski slavček, arija Minke iz tretjega dejanja) eza pihalni orkester in sopran fAnton Foerster g[besedilo] Luiza Pesjakova g[priredba] Domen Prezelj
  215⊔⊔a1 partitura (10 str.) e54 partov