COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Boktober2020

230 Elektronski viri – značilnosti

Polje vsebuje podatke, ki se nanašajo na vrsto in obseg elektronskega vira. Ustreza območju vrste in obsega vira v ISBD(ER). Polje je obvezno za elektronske vire z dostopom na daljavo.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
230Elektronski viri – značilnostir
aOznaka in obseg viranr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

230a Oznaka in obseg vira

Kot oznako vira navedemo vrsto elektronskega vira. Podatek je obvezen.

Obseg izrazimo s številom datotek, ki sestavljajo vsebino elektronskega vira. Po potrebi lahko dodamo tudi podrobnejše podatke o obsegu (gl. primere 1, 3, 4, 5, 6). Navedba obsega ni obvezna.

Oznako in obseg vira navedemo v jeziku bibliografske ustanove. Priporočeni izrazi so navedeni v ISBD(ER).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Obseg vira navedemo v okroglem oklepaju za oznako vira (gl. primere 1, 2, 3, 4, 5, 6). Število datotek, ki sestavljajo vsebino elektronskega vira, vpišemo z arabskimi številkami. Dodatno lahko pri podatkovnih datotekah navedemo še število zapisov in/ali bajtov (gl. primere 3, 5, 6), pri programskih datotekah pa število ukazov in/ali bajtov (gl. primere 1, 4, 5, 6). Če elektronski vir sestavlja več datotek, lahko navedemo velikost vsake datoteke posebej (gl. primera 5, 6). Navedemo lahko tudi približno velikost (gl. primer 4). Polje je ponovljivo, kadar v enem zapisu opisujemo več elektronskih virov.

SORODNA POLJA

135ELEKTRONSKI VIRI
Polje vsebuje kodirane podatke o elektronskih virih (gl. primere 7, 8, 9, 10).

PRIMERI

 1. 230⊔⊔aComputer program (1 file : 1985 statements)
  (Programska datoteka s 1985 ukazi.)
 2. 230⊔⊔aComputer data (5 files) and programs (15 files)
  (Pet podatkovnih in petnajst programskih datotek.)
 3. 230⊔⊔aComputer data (3 files : 800 records, 3150 bytes) and computer data (7 files)
  (Tri podatkovne datoteke s skupno 800 zapisi ter sedem podatkovnih datotek brez podrobnejše navedbe.)
 4. 230⊔⊔aComputer program (2 files : ca. 650 statements each)
  (Vsaka datoteka vsebuje približno 650 ukazov.)
 5. 230⊔⊔aComputer data (2 files : 729 records each) and programs (3 files : 7260, 3450, 2518 bytes)
  (Dve podatkovni in tri programske datoteke. Navedena je tudi velikost posameznih datotek.)
 6. *

  230⊔⊔aBesedilni podatki (1 datoteka : 382 KB) in program za poizvedovanje (2 datoteki : 182, 99 KB)
  (Elektronski vir z dostopom na daljavo. Vsebuje podatke in program; med obema oznakama vira je veznik "in".)
 7. *

  135⊔⊔av bi
  230⊔⊔aInteraktivni multimediji
  (Zapis za interaktivno spletno stran s kombinacijo več medijev. Navedba v polju 230 se mora ujemati s kodiranimi podatki v polju 135.)
 8. *

  135⊔⊔av bh
  215⊔⊔a1 optični disk (CD-ROM) d12 cm
  230⊔⊔aBesedilni podatki in programi
  (Polje 230 lahko izpolnimo tudi pri elektronskih virih z lokalnim dostopom. Navedbe v poljih 215 in 230 se morajo ujemati s kodiranimi podatki v polju 135.)
 9. * COBISS.net

  135⊔⊔ad bi
  230⊔⊔aE-časopis
  (Zapis za spletni časopis. Za izraz elektronski uporabimo predpono "e-".)
 10. *

  135⊔⊔ad bi
  230⊔⊔aE-knjiga