COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bfebruar2021

251 Ureditev in razvrstitev gradiva

Polje vsebuje podatke o ureditvi in razvrstitvi gradiva v zbirki ter o položaju enote v hierarhiji arhivskega opisa.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
251Ureditev in razvrstitev gradivar
aUreditevr
bRazvrstitevr
cNivonr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

251a Ureditev

Način, na katerega je opisovano gradivo razdeljeno na manjše enote, kot denimo celotna zbirka v skupine, skupine pa v podskupine.

251b Razvrstitev

Izrazi, s katerimi je opisan način razvrstitve gradiva v enoti (po abecedi, kronologiji ipd.).

251c Nivo

Izraz, s katerim je identificiran položaj opisovanega gradiva v celotni hierarhiji opisa.

SORODNA POLJA

001dUVODNIK ZAPISA, Hierarhični nivo
Koda označuje, ali je zapis hierarhično povezan z drugimi zapisi in kakšen je njegov položaj v hierarhiji opisa.

PRIMERI

 1. 2001⊔aНиколай II, император. 1868-1918 j1860-1991
  251⊔⊔a2 описи cФонд
  (Zbirka zapiskov ruskega carja Nikolaja II., razdeljena v dve skupini.)
 2. *

  2001⊔aZapuščina Božidarja Borka j1918-1978
  251⊔⊔cFond aZapuščina je urejena v 10 skupin
  2001⊔aKorespondenca j1918-1978
  251⊔⊔cSkupina bPisma so urejena po abecedi pošiljateljev
  (Zapuščina Božidarja Borka je opisana v zbirnem zapisu. Celoten fond je razdeljen na 10 skupin, ki so podrobneje opisane v ločenih zapisih. Ena od skupin je korespondenca Božidarja Borka. V zapisu za korespondenco navedemo v polju 251, da je korespondenca urejena po abecedi pošiljateljev.)