COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bmaj2017

3XX BLOK ZA OPOMBE

SEZNAM POLJ

300Splošna opomba
301Opomba k identifikacijski številki
304Opomba k naslovu in navedbi odgovornosti**
305Opomba k izdaji in bibliografski preteklosti**
306Opomba k založništvu, distribuciji itd.**
311Opomba k povezovalnemu polju
314Opomba o intelektualni odgovornosti
316Opomba k izvodu
317Opomba o izvoru
318Opomba o postopku
320Opomba o bibliografijah/kazalih/povzetkih v opisovanem viru
321Opomba o kazalih/izvlečkih/referencah v drugih virih
322Opomba o sodelavcih pri nastanku enote (projicirno in video gradivo ter zvočni posnetki)
323Opomba o izvajalcih (projicirno in video gradivo ter zvočni posnetki)
324Opomba o izvirniku
325Opomba o reprodukciji
326Opomba o pogostnosti
327Opomba o vsebini
328Opomba o disertaciji (tezi)
330Povzetek ali izvleček
333Opomba o uporabnikih
334Opomba o nagradi
336Opomba o vrsti elektronskega vira
337Opomba o sistemskih zahtevah
338Opomba o financiranju

Blok 3XX ustreza sedmemu območju bibliografskega opisa po ISBD. V tem območju navedemo opombe (prosto oblikovano besedilo), ki dopolnjujejo in pojasnjujejo opis ter opisujejo videz ali vsebino enote.

Ločila, vsebino in obliko nekaterih opomb predpisuje ISBD. Opombe pišemo v jeziku katalogizacijske ustanove in uporabljamo standardne uvodne fraze in okrajšave.

Če opomba vsebinsko ustreza več kot eni vrsti opomb med polji 301 in 318, jo vnesemo v prvo ustrezno polje po vrstnem redu. Opombe, ki se nanašajo na polja od 320 naprej, vnašamo v ta polja in ne v predhodna. Če spadata dve opombi v isto vrsto opomb, vnesemo vsako v svoje polje, torej polje ponovimo.

Opomba se lahko programsko generira tudi iz podatkov v drugih poljih, npr. iz povezovalnih polj 4XX. Če tvorimo opombo iz drugega polja, je ne vnesemo v polje 3XX.