COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

324 Opomba o izvirniku

Polje vsebuje podatek o tem, da je opisovana enota reprodukcija, npr. faksimile ali mikrooblika, ter bibliografske podatke o izvirniku.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
324Opomba o izvirnikur
aBesedilo opombenr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

324a Besedilo opombe

Navedemo vrsto reprodukcije (npr. faksimile, mikrooblika itd.) in podatke o izvirniku, ki jih vnesemo z ločili po ISBD.

SORODNA POLJA

325OPOMBA O REPRODUKCIJI
V zapisu za izvirnik vnesemo v polje 325 podatke o reprodukciji.

PRIMERI

 1. 324⊔⊔aFacsimile reprint of: 1797 ed. originally published as "The complaint and the consolation, or, Night thoughts", London : Richard Edwards, 1797
 2. 324⊔⊔aMicroform reproduction of: Mithridates, or, Mr. Newmans essay on development its own confutation, London : W.J.Cleaver, 1846.
 3. 2001⊔aWilliam Shakespeare sonnets
  210⊔⊔aLondon cNoel Douglas d1926
  215⊔⊔a[84] p. d23 cm
  225⊔⊔aNoel Douglas replicas
  324⊔⊔aFacsimile of: Shake-speare's sonnets. Neuer before imprinted. - At London : By G. Eld for T. T. and are to be solde by John Wright ..., 1609. "Reproduced from the copy in the British Museum".
 4. *

  324⊔⊔aFaks. izd.: V Ljubljani : natisnil Joshef Blasnik, 1836
  (V opombi so navedeni podatki o izvirniku.)
 5. *

  324⊔⊔aP. o.: Rudarsko-metalurški zbornik ; 1994, letn. 41
  (Opombo o posebnem odtisu uvaja fraza "P. o.", in to ne glede na jezik in obliko, v kateri se ta podatek pojavlja na predlogi.)
 6. * COBISS.net

  324⊔⊔aFototipsko izd.: Zagreb : Matica hrvatska, 1895.
 7. * COBISS.net

  324⊔⊔aFototipsko izd.: Ljubljana : Katoliško tiskovno društvo, 1926. Del 1
  324⊔⊔aFototipsko izd.: Ljubljana : Jugoslovanska knjigarna, 1929. Del 2
  (V zapisu za monografsko publikacijo v dveh zvezkih sta v poljih 324 navedeni opombi o izvirnih izdajah obeh zvezkov.)