COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bavgust2009

328 Opomba o disertaciji (tezi)

Polje vsebuje opombo z navedbo, da je enota disertacija ali teza.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
328Opomba o disertaciji (tezi)r
aBesedilo opombenr
dLeto zagovoranr
eLeto promocije*nr
fZnanstveni naslov*nr
gZnanstveno področje*nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

328a Besedilo opombe

Opomba o disertaciji ali tezi. Običajno navedemo ustanovo, ki je podelila naslov.

328d Leto zagovora

Datum zagovora doktorske disertacije (leto, lahko tudi mesec in dan).

328e Leto promocije*

Datum promocije doktorske disertacije (leto, lahko tudi mesec in dan).

328f Znanstveni naslov*

Znanstveni naslov po končanem podiplomskem študijskem programu za pridobitev doktorata znanosti, npr. dr. znanosti, dr. matematičnih znanosti (gl. primere 2, 3 in 4).

328g Znanstveno področje*

Znanstveno področje, s katerega je znanstveni naslov pridobljen, npr. biologija, sociologija (gl. primere 2, 3 in 4).

SORODNA POLJA

105bMONOGRAFSKO TEKSTOVNO GRADIVO, Kode za vrsto vsebine
Podpolje vsebuje kodo, ki označuje vrsto vsebine. Doktorske disertacije vsebujejo kodo "m" ali "mb31".

PRIMERI

 1. *

  2000⊔aOpština između norme i stvarnosti fGordana Siljanovska-Davkova
  328⊔⊔aDokt. disert., Pravna fak., Ljubljana
  (V polju 200 ni podatka, da gre za doktorsko disertacijo, zato to navedemo v opombi.)
 2. *

  2000⊔aNietzsche in ničejanstvo v slovenski literaturi edoktorska disertacija fMatevž Kos
  328⊔⊔aUniv. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo d20010309 fdr. znanosti gprimerjalna književnost in literarna teorija
  (Ker je v polju 200 podatek, da gre za doktorsko disertacijo, tega ni treba navajati še v opombi.)
 3. *

  328⊔⊔aUniv. v Ljubljani, Biotehniška fak., Oddelek za biologijo d2002 fdr. naravoslovnih znanosti gbiologija
 4. * COBISS.net

  328⊔⊔aUmnoženo za odbranu
  328⊔⊔aArhitektonski fak., Univ. u Beogradu d2004 fdr tehničkih nauka garhitektura i urbanizam