COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjanuar2024

327 Opomba o vsebini

Polje vsebuje podatke o vsebini enote.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
327Opomba o vsebininr
0Uvodna frazanr
aBesedilo opomber

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Popolnost opombe
0Opomba o vsebini ni popolna
1Opomba o vsebini je popolna
2Oblika izpisa*
0Med ponovljenimi podpolji a je podpičje
1Med ponovljenimi podpolji a je nova vrstica
2Med ponovljenimi podpolji a je pika

Če ima drugi indikator vrednost "1", se na listku vsako ponovljeno podpolje 327a izpiše v novi vrstici (gl. primera 3 in 8 ter primere v Dodatku D).

OPIS PODPOLJ

3270 Uvodna fraza

Beseda ali besedna zveza, ki uvaja opombo o vsebini (npr.: "Vsebina:", "Vsebuje tudi:", "Vsebina na nasl. str.:" itd).

327a Besedilo opombe

Podatki o vsebini enote (praviloma naslov ali naslovi vsebovanih del). Pri vnosu podatkov v podpolje 327a uporabimo ločila, ki so tudi sicer predpisana za ustrezne elemente bibliografskega opisa.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Z drugim indikatorjem določimo ločilo, ki se bo na prikazih dodalo med posameznimi podpolji a. Vrednost "1" uporabimo pri monografskih virih v več fizično ločenih delih, če imajo deli relativno nepomemben naslov (gl. primera 3, 8).

Pri preostalih virih uporabimo vrednost "0", če gre za dela istega avtorja (gl. primere 1, 2, 5, 7), ali vrednost "2", če gre za dela različnih avtorjev ali anonimna dela (gl. primere 4, 6, 9, 10). V prvem primeru vsak naslov vpišemo v ponovljeno podpolje a, v drugem primeru pa v ponovljena podpolja a vpišemo združene podatke o delih posameznega avtorja.

Zaradi iskanja je treba podatke o posameznih vsebovanih ali dodanih delih vnesti tudi v polje 423 – Dodana, prikrita in priključena dela.

PRIMERI

 1. *

  327100Vsebina: aZalezujoč Godota aKlementov padec aDedalus
 2. *

  327100Vsebina na nasl. str.: aMehanika aToplota
 3. *

  327010Dosedanja vsebina: a1: A-Ca. - 1987. - XVII, 421 str. - 30.000 izv. a2: Ce-Ed. - 1988. - XV, 416 str. - 31.000 izv. a3: ...
 4. *

  327120Vsebuje tudi: aZatrjevanja usmerjajo energijo / Maruschi Magyarosy in Volker Z. Karrer aZa konec še očiščevalni obred / Stephan Kugel
 5. * COBISS.net

  327100Sadržaj: aJakov grli trnje aMedalja aRat i mir u Grudi aLjute trave aDogađaji u magarčevoj sjenci aMotel za ljudine aGrickanje duše
 6. * COBISS.net

  327120Sodržina: aNemušt jazik / Blaže Minevski aErazmo Roterdamski / Danilo Kocevski aKuka / Jadranka Vladova aTreta majka / Petar Petreski
 7. * COBISS.net

  327100Sadržaj s nasl. str.: aZakon o lokalnoj samoupravi aZakon o izboru predsjednika opštine
 8. * COBISS.net

  327010Dosadašnji sadržaj: aKnj. 1: A-Bogoljub. - 1959. -LFCXV CR, 694 str. - Tiraž 10.500. aKnj. 2: Bogoljub-Vražogrnci. - 1962. -LFXIICR, 800 str. - Tiraž 10.500. aKnj. 3: ...
 9. * COBISS.net

  327120Sadrži i: aImperativ misije / Aleksandar Šmeman aPravoslavna crkva i misija : prošlost i perspektive našeg doba / Jovan Majendorf aPravoslavlje i misija / arhimandrit Anastasije Janulatos
 10. *

  327120Vsebina: aSunčevo zračenje ; Trajanje insolacije ; Naoblaka / Ivan Penzar aTemperatura zraka ; Značajne meteorološke pojave / Branka Penzar aKratak prikaz klime Zagreba / Berislav Makjanić
  (Kadar obravnavamo dela različnih avtorjev in ima kateri od avtorjev več del, vnesemo naslove tega avtorja v eno podpolje 327a, med naslove pa vpišemo podpičja.)