COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

326 Opomba o pogostnosti

Polje vsebuje opombo o pogostnosti izhajanja serijske publikacije ali pogostnosti dopolnjevanja integrirnega vira.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
326Opomba o pogostnostir
aPogostnostnr
bObdobjenr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

326a Pogostnost

Podatek o pogostnosti izhajanja serijske publikacije ali dopolnjevanja integrirnega vira (gl. primer 8). Podatek vnašamo za potrebe izpisa in je prvi element v območju opomb.

326b Obdobje

Časovno obdobje, za katero velja pogostnost izhajanja, navedena v podpolju a (gl. primera 2, 5).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Podatek o pogostnosti izhajanja v polju 326 se mora ujemati s kodo v podpolju 110b – Pogostnost izhajanja.

Polje 326 ponovimo, kadar želimo označiti pogostnost izhajanja ali dopolnjevanja kontinuiranega vira v različnih obdobjih. Polja razvrstimo tako, da je na prvem mestu najnovejši podatek (gl. primera 2, 5).

SORODNA POLJA

110bKONTINUIRANI VIRI, Pogostnost izhajanja
Podpolje vsebuje kodo, ki označuje pogostnost izhajanja serijske publikacije ali dopolnjevanja integrirnega vira.

PRIMERI

 1. 326⊔⊔aMonthly
 2. 326⊔⊔aQuarterly b1981-
  326⊔⊔aMonthly b1940-1980
  (Revija je od leta 1940 do 1980 izhajala mesečno, od tedaj naprej pa četrtletno.)
 3. *

  110⊔⊔ac bd ca
  326⊔⊔aŠtirinajstdnevnik (med šolskim letom)
  (Serijska publikacija izhaja med šolskim letom vsakih štirinajst dni.)
 4. *

  326⊔⊔aTri do petkrat letno
 5. *

  326⊔⊔aLetnik b1985-1990
  326⊔⊔aPolletnik b1974-1984
 6. * COBISS.net

  110⊔⊔ac bc ca
  326⊔⊔aNedeljno
 7. * COBISS.net

  110⊔⊔aa bj
  326⊔⊔aDvapati godišno
 8. *

  110⊔⊔ag bp
  326⊔⊔aZaporedne osvežitve
  (Spletna stran, ki se dopolnjuje.)