COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

338 Opomba o financiranju

Polje vsebuje podatke o pogodbi, programu in projektu, kadar je delo rezultat financiranega projekta. Prav tako lahko vsebuje podatke o sponzorju ali financerju.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
338Opomba o financiranjur
aBesedilo nestrukturirane opombenr
bFinancerr
cProgramr
dŠtevilka projektanr
eJurisdikcijar
fIme projektanr
gAkronim projektanr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Strukturiranost polja
1Strukturirano
Nestrukturirano

Z indikatorjem označimo, ali ima polje strukturirano obliko. Vrednost indikatorja prazno označuje, da so vsi podatki zapisani v enem podpolju a. Vrednost indikatorja "1" pa označuje, da so podatki zapisani v drugih podpoljih, in ne v podpolju a.

OPIS PODPOLJ

338a Besedilo nestrukturirane opombe

Uporabimo le za vnos celotnega besedila nestrukturirane opombe. Podpolje a je prisotno le, če ima drugi indikator vrednost prazno.

338b Financer

Podatki o sponzorjih ali financerjih.

338c Program

Ime programa, ki ga za financiranje projektov določi financer.

338d Številka projekta

Enolični identifikator v okviru financerja, kot npr. številka sporazuma o dodelitvi sredstev.

338e Jurisdikcija

Ime vladne službe ali drugega formalno ustanovljenega pravnega telesa (npr. EU za Evropsko unijo).

338f Ime projekta

Ime projekta v polni obliki.

338g Akronim projekta

Akronim projekta.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Za vnos opombe uporabimo bodisi podpolje a bodisi podpolja od b do g. V izpisih so podatki iz podpolj od b do g med seboj ločeni z vejico, pred podpoljem b pa se doda uvodna fraza. Če je tako oblikovana opomba ustrezna, damo prednost strukturiranemu vnosu, sicer pa celotno opombo vpišemo v podpolje a.

PRIMERI

 1. 2001⊔aSvet tišine eškola gestovnog govora eZaječar od 1. 8. – 30. 10. 2004. f[organizator] Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Zaječara
  338⊔⊔aProjekat finasiran iz programa Self Help and Advocacy for Rights and Equal opportunities South East Europe (Share-SEE)
  (Nestrukturirana opomba o (so)financiranju projekta Svet tišine.)
 2. 2001⊔aNew library services at western Balkan universities efinal report
  338⊔1bFinancijer: EC cTempus d2009-4930
  (Strukturirana opomba vključuje podatke o financerju, programu in številki sporazuma o dodelitvi sredstev. Navedeni primer je iz UNIMARC-a, v sistemih COBISS pa uvodne fraze pred navedbo financerja ni treba pisati.)
 3. 2000⊔aHuman-machine interfacing by decoding surface electromyogram fDario Farina, Aleš Holobar
  338⊔1bFinancer: EC cFP7 d267888 eEU fDecoding the Neural Code of Human Movements for a New Generation of Man-machine Interfaces gDEMOVE
  (Strukturirana opomba, ki vsebuje ime projekta in njegov akronim.)
 4. *

  2000aSurface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) analysis of organic colourants utilising a new UV-photoreduced substrate fKlara Retko, Polonca Ropret and Romana Cerc Korošec
  338⊔1bARRS cProgrami dP1-0134 eSI fKemija za trajnostni razvoj
  (Strukturirana opomba o raziskovalnem programu Kemija za trajnostni razvoj, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Iz podatkov v polju se kreira opomba Financer: ARRS, Programi, P1-0134, SI, Kemija za trajnostni razvoj. Uvodna fraza "Financer: " se doda programsko in je v podpolje b ni treba vpisati.)
 5. *

  2001⊔aProjekcija vodnih količin za namakanje v Sloveniji ezaključno poročilo fMatjaž Glavan ... [et al.]
  338⊔1bARRS cCiljni projekti dV4-1066 eSI
 6. *

  2001⊔aHepatitis C virus infection among pregnant women in Slovenia bElektronski vir estudy on 31,849 samples obtained in four screening rounds during 1999, 2003, 2009 and 2013 fB Kopilović ... [et al.]
  338⊔1bARRS cCiljni projekti dV3-1502 eSI fNacionalna raziskava življenjskega sloga, stališč, zdravja in spolnosti II
 7. *

  2000⊔aAnalysis of the slider force calibration procedure for the British Pendulum Skid Resistance Tester fMiha Hiti and Vilma Ducman
  338⊔1bEC cFP7 dRCN96092 eEU fDevelopment of a high grip designing tool gULTRAGRIP
  (Projekt Development of a high grip designing tool, financiran v okviru evropskega programa FP7.)