COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2022

4XX BLOK ZA POVEZOVANJE

SEZNAM POLJ

410Zbirka
411Podzbirka
421Priloga
422Matična publikacija priloge
423Dodana, prikrita in priključena dela
430Je nadaljevanje
431Deloma je nadaljevanje
434Prevzame
435Deloma prevzame
436Nastalo z združitvijo _, _ in _
440Nadaljuje se kot
441Deloma se nadaljuje kot
444Prevzame ga
445Deloma ga prevzame
446Razcepi se na _, _ in _
447Združi se z _, _ in nastane _
452Druga izdaja na drugem mediju
453Prevod ali izdaja v drugem jeziku
454Izvirnik (pri prevodu)
461Grupa
462Podgrupa
464Matična enota (monografska publikacija)
481Privezano ima
482Privezano k
488Drugače povezano delo

Za prikaz odnosa med opisovanim kontinuiranim virom in sorodnimi ali drugače povezanimi kontinuiranimi viri uporabljamo polja v bloku 4XX. Polja 41X in 42X prikazujejo hierarhični odnos delov do celote (podzbirke, priloge), polja 43X in 44X prikazujejo kronološki odnos (prejšnji ali naslednji naslovi), polja 45X in 488 pa vodoravni odnos (različne izdaje, izdaje v drugih jezikih in pisavah ali kako drugače povezane publikacije).

V zapisih za kontinuirane vire lahko polja iz bloka 4XX vsebujejo podpolji a – Stvarni/ključni naslov in x – ISSN. Vanju vnesemo naslov in ISSN sorodnega kontinuiranega vira. Če je v vzajemni bazi podatkov tudi zapis za sorodni kontinuirani vir iz polja 4XX in ta zapis vsebuje podatek o ključnem naslovu, podpolja a ni treba vnesti.

Polja 4XX imajo določen le drugi indikator, s katerim označimo, ali želimo iz polja generirati izpis opombe. Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz ustrezne uvodne fraze, naslova in ISSN-ja, če ta obstaja.

V zapisih za monografske publikacije so v bloku 4XX prisotna vgradna polja. V polja 421, 423, 481, 482 in 488 vgrajujemo s pomočjo podpolja 1. V podpolje 1 vnesemo oznako polja, ki ga želimo vgraditi, in pripadajoče indikatorje. Sledijo podpolja, v katera vnesemo vsebino.