COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2006

411 Podzbirka

Polje uporabljamo za povezavo opisovane serijske publikacije (zbirke) s pripadajočo podzbirko.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
411Podzbirkar
aStvarni/ključni naslovnr
xISSNnr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Ima podzbirko:", naslova in ISSN-ja, če ta obstaja.

OPIS PODPOLJ

411a Stvarni/ključni naslov

Naslov podzbirke.

411x ISSN

ISSN podzbirke.

SORODNA POLJA

410ZBIRKA
Polje vsebuje podatke o nadrejeni zbirki, kadar je opisovana publikacija podzbirka.

PRIMERI

 1. *

  2001⊔aKIH ekrižanke, informacije, humor erevija za ljubitelje ugank, šal in zanimivosti
  411⊔0x1408-0893 (KT=KIH. Zima)
  411⊔0x1408-0907 (KT=KIH. Poletje)
  411⊔0x1580-1462 (KT=KIH. Jesen)
  411⊔0x1408-239X (KT=KIH. Pomlad)
  (Revija KIH ima več podzbirk, ki so navedene v ponovljenih poljih 411.)
 2. *

  2001⊔aProblemi erevija za kulturo in družbena vprašanja
  311⊔⊔aIma podzbirke: Problemi. Literatura = ISSN 0353-4022; Problemi. Razprave = ISSN 0353-4014; Problemi. Eseji = ISSN 0353-4030
  411⊔0x0353-4022 (KT=Problemi. Literatura)
  411⊔0x0353-4014 (KT=Problemi. Razprave)
  411⊔0x0353-4030 (KT=Problemi. Eseji)
  (V programsko generirani opombi bi se uvodna fraza "Ima podzbirko:" ponovila za vsako polje 411. Zato je v poljih 411 vrednost indikatorja "0", opombo pa po potrebi vnesemo v polje 311.)
 3. * COBISS.net

  2001⊔aPrehrambena industrija ejugoslovenski časopis za proizvodnju, tehnologiju, bioinženjerstvo i marketing
  411⊔0x0354-2084 (KT=Prehrambena industrija. Industrija šećera)
  411⊔0x0354-2068 (KT=Prehrambena industrija. Mleko i mlečni proizvodi)
 4. *

  2001⊔aStatistične informacije dRapid reports
  311⊔⊔aŠtevilne podzbirke
  411⊔0x1854-1259 (KT=Statistične informacije (Informacijska družba))
  411⊔0x1854-1275 (KT=Statistične informacije (Turizem))
  411⊔0x1854-1283 (KT=Statistične informacije (Transport))
  411⊔⊔x...
  (Zbirka "Statistične informacije" ima veliko podzbirk (veliko polj 411). Ker je v vseh poljih 411 vrednost indikatorja "0", se na listku ne izpišejo ključni naslovi in ISSN-ji podzbirk. Kadar je podzbirk veliko, lahko (po ISBD(CR)) v območju opomb navedemo ustrezno splošno opombo, npr. Številne podzbirke.)