COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2016

421 Priloga

Polje uporabljamo za povezavo matične publikacije, ki jo opisujemo, z njeno prilogo.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
421Prilogar
aStvarni/ključni naslovr
xISSNnr
1Oznaka poljar

Pri kontinuiranih virih uporabljamo podpolji a in x, pri monografskih publikacijah pa podpolje 1.

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Ni definiran
2Izpis opombe
0Opomba se ne izpiše
1Opomba se izpiše

Če je vrednost drugega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz uvodne fraze "Ima suplement ali prilogo:", naslova in ISSN-ja, če ta obstaja.

OPIS PODPOLJ

421a Stvarni/ključni naslov

Naslov priloge.

421x ISSN

ISSN priloge.

4211 Oznaka polja

Polje 421 je vgradno polje. V podpolje 1 vnesemo oznako polja, ki ga vgrajujemo, skupaj z indikatorji.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje 421 uporabljamo za vnos podatkov o obsežnejših prilogah. Priloge kontinuiranih virov so lahko obdelane kot samostojne bibliografske enote, priloge monografskih publikacij pa nimajo samostojnega zapisa.

Pri kontinuiranih virih izpolnimo podpolji a in x, pri monografskih publikacijah pa podpolje 1. V vgradno polje vgradimo drugo polje tako, da v podpolje 1 vnesemo oznako polja, ki ga vgrajujemo, skupaj z indikatorji. Da je polje pravilno vgrajeno, moramo vedno izpolniti vseh pet mest, in sicer tri mesta za številčno oznako polja in dve mesti za prvi in drugi indikator (če indikator ni določen, vnesemo presledek). Sledijo podpolja, ki spadajo k polju, ki ga vgrajujemo.

V polje 421 lahko pri monografskih publikacijah vgradimo vsa polja 2XX (razen polja 207) ter polja 300, 337 in 500. Polja, vgrajena v polje 421, se pri indeksiranju in iskanju obravnavajo enako kot običajna polja.

SORODNA POLJA

422MATIČNA PUBLIKACIJA PRILOGE
Polje vsebuje podatke o matični publikaciji, kadar je opisovana publikacija priloga.

PRIMERI

Kontinuirani viri:

 1. *

  2001⊔aMoj mikro
  421⊔1x1580-1349 (KT=Telekomunikacije (1999))
  421⊔1x1580-3457 (KT=Spletka.net)
  (Revija "Moj mikro" ima dve prilogi, ki sta podani v poljih 421.)
 2. *

  2001⊔aOtrok in družina erevija za družinsko in družbeno vzgojo
  421⊔1x1580-5913 (KT=Trobentica (Ljubljana))
 3. * COBISS.net

  2001⊔aVreme
  421⊔1x0354-8171 (KT=Vreme zabave)
  421⊔1x0354-8155 (KT=Vreme dece)
  421⊔1x0354-8104 (KT=Vreme kompjutera)

Monografske publikacije:

 1. *

  2000⊔aZverjašček fJulia Donaldson gilustriral Axel Scheffler gprepesnil Milan Dekleva
  215⊔⊔a[31] str. cilustr. d28 cm
  421⊔112001⊔ aZverjašček bVideoposnetek fdirected by Johannes Weiland & Uwe Heidschötter gbased on the book Gruffalo's child by Julia Donaldson & Axel Scheffler gadapted by Julia Donaldson, Johanna Stuttmann gmusic composed by René Aubry gprevod Nina Dekleva, Milan Dekleva grežiser [slovenske sinhronizacije] Jaša Jamnik 1215⊔⊔ a1 video DVD (26min, 22 sek) cbarve, zvok d12 cm 1300⊔⊔ aSinhronizacija v slov.
  (Knjigi je priložen DVD.)
  Izpis po ISBD:

  – – Zverjašček [Videoposnetek] / directed by Johannes Weiland & Uwe Heidschötter ; based on the book Gruffalo's child by Julia Donaldson & Axel Scheffler ; adapted by Julia Donaldson, Johanna Stuttmann ; music composed by René Aubry ; prevod Nina Dekleva, Milan Dekleva ; režiser [slovenske sinhronizacije] Jaša Jamnik. - 1 video DVD (26 min, 22 sek) : barve, zvok ; 12 cm

  Sinhronizacija v slov.

 2. *

  2001⊔aOrientacijski tek f[avtorji prevodov in dopolnitev Boris Bauman … [et al.] gavtor predstavitve orientacijskega teka Krešo Keresteš]
  215⊔⊔a84 str. cilustr. d30 cm
  421⊔112001⊔ aSlovenija iKarte za orientacijski tek v Sloveniji bKartografsko gradivo 1205⊔⊔ a8. popravljena izd. 1206⊔⊔ a1:750.000 1215⊔⊔ a1 zvd d30 x 40 cm, zložen na 30 x 20 cm 1300⊔⊔ aZvd. vsebuje samo seznam kart
  (V polju 421 so navedeni podatki o priloženem zemljevidu.)
 3. * COBISS.net

  2001⊔aOEBSov Vodič kroz ekološko zakonodavstvo eza svakoga ekako podržati izradu Zakona za zaštitu životne sredine i formiranje ministarstva edobar primer iz prakse i analiza uspešnog projekta iz Srbije (Savezna Republika Jugoslavija) f[fotografije Svetlana Dingarac gprevodioci Biljana Ledeničanin ... et al.]
  215⊔⊔a63 str. cfotogr. d28 cm eprilozi ([6] razglednica)
  421⊔112000⊔ aZagađenje zahteva rešenje bElektronski izvor 1215⊔⊔ a1 elektronski optički disk (DVD-ROM) cslika, zvuk d12 cm
  421⊔112000⊔ aZakon o sistemu zaštite životne sredine u Srbiji (SRJ) bElektronski izvor 1215⊔⊔ a1 elektronski optički disk (mini CD-ROM)
  (Publikacija ima dve prilogi (DVD-ROM in CD-ROM), ki zahtevata natančnejši bibliografski opis, zato sta navedeni v poljih 421. Spremno gradivo, ki je namenjeno uporabi skupaj z enoto, pa so tudi razglednice (podpolje 215e).)
 4. * COBISS.net

  2000⊔aKnjigovodstvo 2 fMaja Safret
  215⊔⊔a255 str. ctabele d24 cm
  421⊔112001⊔ aKontni plan es analitičkim kontima za poduzeća 1215⊔⊔ a27 str.
  (V polju 421 so podatki o tiskani prilogi.)