COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bmarec2023

500 Enotni naslov

Polje vsebuje tisti naslov, ki ga za identifikacijo dela, ki se pojavlja pod različnimi naslovi, pri katalogizaciji izbere bibliografska ustanova. Naslovu so lahko dodani elementi za enolično identifikacijo.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
500Enotni naslovr
aEnotni naslovnr
bSplošna oznaka gradivar
hOznaka podrejenega delar
iNaslov podrejenega delar
kDatum izidanr
lOblikovni podrazdelekr
mJeziknr
nRazni podatkir
qRazličica (ali datum različice)nr
rNačin izvedbe (v glasbi)r
sŠtevilčna oznaka (v glasbi)r
tPriredba (v glasbi)nr
uTonski način (v glasbi)nr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Pomembnost naslova
0Naslov ni pomemben
1Naslov je pomemben
2Indikator glavnega vpisa
0Naslov ni značnica glavnega vpisa
1Naslov je značnica glavnega vpisa

Vrednost prvega indikatorja določa izdelavo dodatnih vpisov v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne listke. Če ima indikator vrednost "1", se izdela dodatni vpis za enotni naslov. Drugi indikator označuje, ali je naslov značnica glavnega vpisa.

OPIS PODPOLJ

500a Enotni naslov

Naslov, po katerem je delo znano, brez dodanih pojasnil ali omembe posameznih delov. Podpolje mora biti prisotno vedno, ko uporabimo polje 500.

500b Splošna oznaka gradiva

Besedilo splošne oznake gradiva (gl. primer 24).

500h Oznaka podrejenega dela

Oznaka podrejenega dela, če je enota, na katero se enotni naslov nanaša, le del dela, poimenovanega z enotnim naslovom (gl. primera 2, 23). Ponovljivo za podrazdelek oz. nadaljnjo delitev (gl. primer 16).

500i Naslov podrejenega dela

Naslov podrejenega dela, če je enota, na katero se enotni naslov nanaša, le del dela, poimenovanega z enotnim naslovom (gl. primere 3, 4, 13, 14, 23). Ponovljivo za podrazdelek oz. nadaljnjo delitev (gl. primere 3, 10, 17).

500k Datum izida

Datum izida, dodan enotnemu naslovu (gl. primere 3, 10, 25). Datum izida se vnese tudi v polje 210.

500l Oblikovni podrazdelek

Standardna fraza, dodana značnici za dodatno opredelitev enotnega naslova (gl. primere 7, 9, 10, 26).

500m Jezik

Jezik enote, če ga potrebujemo kot del enotnega naslova (gl. primere 2, 3, 5, 7, 10, 18, 19, 20, 2226). Če je delo v več jezikih, vse vnesemo v eno podpolje m (gl. primer 5).

500n Razni podatki

Informacije, ki jih ne moremo vnesti v kako drugo podpolje (gl. primere 6, 8, 9).

500q Različica (ali datum različice)

Identifikacija izdaje dela, ki ga enota predstavlja; to je lahko ime ali izvirno leto izida verzije (gl. primera 3, 25).

500r Način izvedbe (v glasbi)

Navedba o tem, kakšna je instrumentacija enote (gl. primere 11, 12, 15).

500s Številčna oznaka (v glasbi)

Številka za razlikovanje, ki jo delu dodeli skladatelj ali kdo drug. To je lahko številka serije, opusa ali številka iz tematskega kazala, uporabljen je lahko tudi datum (gl. primere 11, 12, 13).

500t Priredba (v glasbi)

Navedba o tem, da je glasbeno delo priredba (gl. primer 15).

500u Tonski način (v glasbi)

Tonski način kot del enotnega naslova (gl. primer 11).

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Enotni naslov vnesemo v skladu s pravili za katalogizacijo. Vsaka pravila imajo svoje predpise za oblikovanje značnice, odvisno od tradicije in jezika katalogizacije. Čeprav ni mednarodnega standarda, predstavljata naslednja dokumenta, ki ju je izdala IFLA International Office of UBC, korak v tej smeri.

Anonymous classics : a list of uniform headings for European literatures. London : IFLA/UBC, 1978. ISBN: 0-903043-15-7

List of uniform titles for liturgical works of the Latin rites of the Catolic Church. 2nd ed. rev. London : IFLA/UBC, 1981. ISBN: 0-903043-35-1

Podatke v podpoljih 500blmnqrtu vnašamo v jeziku in pisavi ustanove, ki pripravlja zapis.

SORODNA POLJA

501ZBIRNI ENOTNI NASLOV
Zbirni enotni naslov se uporablja izključno za združevanje del enega avtorja, npr. zbrana dela.
503FORMALNA PODZNAČNICA*
V polje vpišemo vrsto uradne publikacije.

PRIMERI

 1. 2001⊔aǂThe ǂGrimani breviary
  50000aBrevarium
  71002aCatholic Church
  (Nekatere vrste enotnih naslovov služijo samo za razvrščanje vpisov v okviru ene značnice. Za te enotne naslove se dodatni vpisi ne izdelujejo nikjer. Nekatera pravila npr. zahtevajo, da se pod značnico za cerkev uvrstijo vsi brevirji pod enotnim naslovom, kot je Brevarium. V polju 200 je "The" označen z znakoma za nerazvrščanje.)
 2. 2001⊔aIliad, Book XXIV fHomer gedited by C.W. Macleod
  50010aIliad. hBook 24. mEnglish
  700⊔0aHomer
  (Naslov enote je Iliad, Book XXIV. Delo je vneseno pod imenom avtorja (Homer). Vnesen je enotni naslov, ki zagotavlja, da so vsi izvodi knjige 24 skupaj v katalogu, tako pod značnico za Homerja kot pod dodatnimi vpisi za naslov.)
 3. 50011aBible. iNew Testament. iLuke. mEnglish. qRevised Standard Version. k1972
  (Enota je ena knjiga biblije, Luka, v popravljeni standardni izdaji. Po nekaterih katalogizacijskih pravilih je enotni naslov lahko značnica glavnega vpisa, zato je vrednost drugega indikatorja v tem primeru "1". Ker obstaja mnogo različnih izdaj in natisov biblije, se enotnemu naslovu lahko doda leto izida, ki je v pomoč pri smiselnem razvrščanju enot.)
 4. 50010aCanterbury tales. iKnight's tale
  700⊔1aChaucer, bGeoffrey, fd. 1400
  (Enota je prevod Chaucerjevega dela "Knight's tale" v moderno angleščino in je vnesena pod enotnim naslovom "Canterbury tales. Knight's tale". Katalogizacijska ustanova potrebuje za naslov dodatni vpis, zato je vrednost prvega indikatorja "1". )
 5. 50010aǂLe ǂmalade imaginaire. mEnglish & French
  700⊔0aMoliere, f1622-1673
  (Izdaja Molierovega dela "Le malade imaginaire" v obliki vzporednega besedila, tj. angleški prevod poleg francoskega originala. "Le" se pri razvrščanju ne upošteva.)
 6. 50000aTreaties, etc. nPrussia, n1713
  71001aFrance
  71101aPrussia c(Kingdom)
  (Po nekaterih katalogizacijskih pravilih se lahko "Treaty of Utrecht" vnese pod Francijo, z enotnim naslovom "Treaties, etc. Prussia, 1713".)
 7. 2001⊔aLondoner Skizzen von Boz
  50010aSketches by Boz. mGerman. lSelections
  700⊔1aDickens, bCharles, f1812-1870
  (Izbor iz Dickensovih "Sketches by Boz", ki je preveden v nemščino in ima naslov "Londoner Skizzen von Boz".)
 8. 50010aGenesis n(Anglo-Saxon poem)
  (Enotni naslov za anglosaško pesem "Genesis" mora biti dodatno pojasnjen, da ga lahko razlikujemo od enotnega naslova za eno od knjig Svetega pisma "Genesis".)
 9. 50010aTreaties, etc. nPoland, n1948 Mar. 2. lProtocols, etc., n1951 Mar. 6
  71001aUnited Kingdom
  (Enotnemu naslovu za pogodbo je v skladu z uporabljenimi katalogizacijskimi pravili dodana oblikovna podznačnica za "Protocols, etc.".)
 10. 2001⊔aTraduction en vers du cantique de Moïse, suivie d'autres sujets en vers bTexte imprimé fpar Maurice L.L.
  50010aBible iA.T. iPsaumes mfrançais lExtrait lAdaption k1861
 11. 50010aConcertos roboes(2), string orchestra sop.9, no.3 uF major
  (Delo ima številko opusa in številko znotraj opusa. Obe številki sta vneseni v eno podpolje s.)
 12. 50010aConcertos, rviolin, orchestra s(1938)
  (Številčna oznaka dela je letnica.)
 13. 50010aAlbum für die Jugend. sOp. 68, Nr. 2. iSoldatenmarsch
  (Delo ima številko in naslov.)
 14. 50010aAida iCéleste Aida
  (Delo ima samo naslov.)
 15. 50010aConcertos rbassoon, string orchestra tarr
  (Delo je priredba.)
 16. 50010aPièces de violes. h4e livre. h23e partie. h80. iArabesque
 17. 50010aOpus musicum. iCantiones sacrae. iO vos omnes
 18. 2001⊔aJeruzalemska Biblija eStari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz La Bible de Jerusalem furedili Adalbert Rebić, Jerko Fućak, Bonaventura Duda
  300⊔⊔aPrijevod djela: La Bible de Jerusalem ; jedinstveni stv. nasl.: Biblia : Vetus et Novum testamentum
  50010aBiblia mhrv. prijevod
  (Enotni naslov za sveto pismo v hrvaškem prevodu.)
 19. 2001⊔aRolando giesmė f[iš senosios prancūzų kalbos vertė Valdas Petrauskas] cNibelungų giesmė f[iš viduriniosios vokiečių aukštaičių kalbos vertė Vladas Nausėdas]
  300⊔⊔aVersta iš: La chanson de Roland, 1927
  300⊔⊔aVersta iš: Das Nibelungenlied, 1959
  50010aChanson de Roland mvertimas į lietuvių k.
  50010aNibelungenlied mvertimas į lietuvių k.
  (Enota je litovski prevod dveh klasičnih anonimnih del.)
 20. 2001⊔aSterne der Eiszeit eRoman fRenata Šerelytė gDeutsch von Akvilė Galvosaitė
  300⊔⊔aVersta iš: Ledynmečio žvaigždės, 1999
  50010aLedynmečio žvaigždės mvertimas į vokiečių k.
  (Enota je prevod litovskega dela v nemščino.)
 21. 2001⊔aKathechismas, arba Moksłas kiekwienam krikszczionii priwalvs fparaszitas per d. Iakvba Ledesma theologa Societatis Iesv gjżgulditas iż liężuvio ląnkiszko ing lietuwiszka per kuniga Mikałoiu Daugsza, kánonika Zemaicziu
  300⊔⊔aVersta iš: Nauka chrzescianska, abo katechizmik dla dziatek. W Krakowie, [apie 1590]
  300⊔⊔aOrig. antr.: Doctrina cristiana á manera de diálogo entre el mestre y el dexeble
  50010aDoctrina cristiana á manera de diálogo entre el mestre y el dexeble
  (Enota je prevod iz poljščine v litovščino. V poljščino je bila prevedena iz španščine.)
 22. *

  2000⊔aRacconti romani fZorko Simčič g[traduzione di Alessandra Foraus gpostfazione di Marija Cenda]
  300⊔⊔aPrevod dela: Rimske zgodbe
  50000aRimske zgodbe mitalijanski jezik
  (Enota je prevod dela iz slovenščine v italijanščino.)
 23. *

  2000⊔aRazločevanje hǂDel ǂ1 iDoseči okušanje Boga fMarko Ivan Rupnik g[prevedla Anamarija Beniger]
  300⊔⊔aPrevod dela: Il discernimento. Pt. 1, Verso il gusti di Dio
  50000aǂIl ǂdiscernimento hǂPt. ǂ1 iVerso il gusti di Dio mslovenski jezik
  (Enota je prevod dela iz italijanščine v slovenščino.)
 24. *

  2001⊔aAtlas evropske zgodovine bKartografsko gradivo furedili Thomas Cussans ... [et al.] gzemljevide izdelal Bartholomew, Edinburgh
  300⊔⊔aPrevod dela: The Times atlas of European history
  50000aǂThe ǂTimes atlas of European history bKartografsko gradivo mslovenski jezik
 25. *

  2001⊔aSveto pismo Stare in Nove zaveze eslovenski standardni prevod iz izvirnih jezikov
  210⊔⊔aLjubljana cSvetopisemska družba Slovenije d1996 eLjubljana gDelo
  50000aBiblia mslovenski jezik qslovenski standardni prevod k1996
  (Enotnemu naslovu za Sveto pismo je dodana verzija prevoda (slovenski standardni prevod) in leto izida.)
 26. *

  2000⊔aPravljice fJacob in Wilhelm Grimm giz nemščine prevedla Polonca Kovač gilustrirala Jelka Godec Schmidt g[izbral, uredil in spremno besedo napisal Andrej Ilc]
  300⊔⊔aIzbor iz: Kinder- und Hausmärchen
  50000aKinder- und Hausmärchen lizbor mslovenski jezik
  (Standardna fraza v podpolju 500l pojasnjuje, da so "Pravljice" izbor iz "Kinder- und Hausmärchen".)