COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

5XX BLOK ZA SORODNE NASLOVE

SEZNAM POLJ

500Enotni naslov
501Zbirni enotni naslov
503Formalna podznačnica*
510Vzporedni stvarni naslov
512Ovojni naslov
513Naslov na vzporedni naslovni strani
514Čelni naslov
515Tekoči naslov
516Hrbtni naslov
517Drugi variantni naslovi
518Naslov v sodobnem pravopisu
520Prejšnji naslov
530Ključni naslov
531Skrajšani ključni naslov
532Izpisani naslov
539Stvarni naslov z ukazi LaTeX*
540Dodatni naslov, ki ga doda katalogizator
541Prevedeni naslov, ki ga doda katalogizator

Uporablja se za vnos preostalih naslovov (razen stvarnega naslova), ki se nanašajo na obdelovano enoto in so navadno na njej navedeni.

S prvim indikatorjem v večini polj bloka 5XX določimo, ali je naslov pomemben ali ne. Vrednost "1" v teh poljih pomeni, da se bo za naslov izpisal dodatni kataložni listek. Izbira vrednosti prvega indikatorja je pomembna le v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne listke.