COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bdecember2020

539 Stvarni naslov z ukazi LaTeX*

Polje vsebuje naslov, ki je izpisan z matematičnimi in drugimi posebnimi znaki v skladu s pravili LaTeX[9].

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
539Stvarni naslov z ukazi LaTeX*nr
aStvarni naslovr
bSplošna oznaka gradivar
cStvarni naslov dela naslednjega avtorjar
dVzporedni stvarni naslovr
eDodatek k naslovur
fPrva navedba odgovornostir
gNaslednja navedba odgovornostir
hOznaka podrejenega delar
iNaslov podrejenega delar

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Pomembnost naslova
0Naslov ni pomemben
1Naslov je pomemben
2Ni definiran

Vrednost prvega indikatorja določa izdelavo dodatnih vpisov v sistemih, v katerih izdelujejo kataložne listke. Če ima indikator vrednost "1", se izdela dodatni vpis za stvarni naslov z ukazi LaTeX.

OPIS PODPOLJ

Podpolja od a do i so opisana pri polju 200.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Kadar so v stvarnem naslovu (polje 200) vsebovani tudi matematični in drugi posebni znaki, celotno vsebino polja 200 vpišemo tudi v polje 539. Matematične in druge posebne znake vnesemo v skladu s pravili LaTeX. Pri izpolnjevanju posameznih podpolj v polju 539 upoštevamo vsa pravila, veljavna pri izpolnjevanju podpolj v polju 200. V polju 539 je treba izpolniti vsa podpolja, ki so izpolnjena v polju 200, tudi če v določenem podpolju ni matematičnih in drugih posebnih znakov.

Začetek in zaključek vnosa matematičnih in drugih posebnih znakov označuje znak "▫".

Polje je namenjeno za izpis v programski opremi, ki podpira LaTeX.

SORODNA POLJA

200NASLOV IN NAVEDBA ODGOVORNOSTI
V polju 200 opisno podani matematični in drugi posebni znaki, ki so v polje 539 vneseni v skladu s pravili LaTeX.

PRIMERI

 1. *

  2000⊔aOn K [sub] [ast] (Z/n) and K [sub] [ast] (F [sub] q[t] / (t [sup] 2)) fJanet E. Aisbett, Emilio Lluis-Puebla and Victor Snaith g(with an appendix by Christophe Soulé)
  5390aOn ▫$K_\ast (Z/n)$▫ and ▫$K_\ast (F_q[t]/(tˆ2))$▫fJanet E. Aisbett, Emilio Lluis-Puebla and Victor Snaith g(with an appendix by Christophe Soulé)
  (Začetek in zaključek vnosa oznake LaTeX označuje "▫", znak "$" pa označuje začetek in zaključek vnosa po pravilih LaTeX v matematičnem okolju.)
 2. *

  2001⊔aǂThe ǂSelberg trace formula for PSL [sub] 2 ([R]) [sup] n fIsaac Y. Efrat
  5390aǂThe ǂSelberg trace formula for ▫$PSL_2(\RR)ˆn$▫fIsaac Y. Efrat
  (V bibliografiji dobimo izpis The Selberg trace formula for ▫$PSL_2(\mathbb{R})^n$▫ / Isaac Y. Efrat.)
[9]


[9] Referenčna literatura:

1. Marko Razpet: Sedi in piši z LaTeX-om!, Ljubljana, 1991

2. Leslie Lamport: LaTeX, a document preparation system, user's guide & reference manual, Reading, Mass. [etc.], 1986

3. Paul W. Abrahams: TeX for the Impatient, Reading, Mass. [etc.], 1990

Za pomoč pri razreševanju matematičnih in drugih znakov v obliki opisa v polju 200 in v skladu s pravili LaTeX v poljih 330, 539 in 610 se lahko obrnete na sodelavce Matematične knjižnice Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.