COMARC/B Format za bibliografske podatke

PDFCOMARC/Bjunij2016

610 Prosto oblikovane predmetne oznake

Polje vsebuje predmetne oznake, ki niso oblikovane na osnovi popisov kontroliranih predmetnih oznak.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJEPONOVLJIVOST
610Prosto oblikovane predmetne oznaker
aPredmetna oznakar
zJezik predmetne oznakenr

Indikatorji

INDIKATORVREDNOSTPOMEN
1Nivo predmetne oznake
0Stopnja ni določena
1Primarni izraz
2Sekundarni izraz
2Ni definiran

Prvi indikator se uporablja za ločevanje med primarnim in sekundarnim izrazom. Izraz je primaren (vrednost "1"), če pokriva glavno temo ali predmet. Izraz, ki pokriva manj pomemben vidik, je sekundaren (vrednost "2"). Vrednost "0" se uporablja, kadar ne delamo razlik med primarnim in sekundarnim izrazom.

OPIS PODPOLJ

610a Predmetna oznaka

Vnesemo predmetno oznako.

610z Jezik predmetne oznake

Trimestna koda jezika, v katerem so napisane predmetne oznake.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Izraze, ki pripadajo strukturiranemu sistemu predmetnih oznak, vnašamo v polja 600609 z ustrezno kodo sistema v podpolju 2.

Vnašamo lahko tudi matematične in druge posebne znake, in sicer v skladu s pravili LaTeX[10]. Začetek in zaključek vnosa teh znakov označuje znak "".

SORODNA POLJA

600 -609POLJA ZA PREDMETNE OZNAKE

PRIMERI

 1. 6101⊔afuel cells amolten carbonate apower
 2. 6101⊔amicrographics aCOM adata capture acomputer-assisted retrieval
 3. 6102⊔aKing, Donald W. aWilliams, James G. aNetworks, Topology aPublic corporation
 4. 6101⊔aCorporation for Open Systems aOSI
 5. *

  6100⊔aCOBISS aknjižnično nadomestilo aavtorske pravice aknjižnice aizposoja
 6. *

  6100⊔zeng aethics acodes aeducation aNational Educational Technology Standards aNETS ainformation technology
  6100⊔zslv aetika akodeksi aizobraževanje astandardi izobraževalne tehnologije ainformacijska tehnologija
  (Kadar v ponovljenih poljih 610 navajamo predmetne oznake v različnih jezikih, v vsako polje 610 vnesemo kodo za jezik predmetne oznake v podpolje 610z.)
[10]


[10] Referenčna literatura:

1. Marko Razpet: Sedi in piši z LaTeX-om!, Ljubljana, 1991

2. Leslie Lamport: LaTeX, a document preparation system, user's guide & reference manual, Reading, Mass. [etc.], 1986

3. Paul W. Abrahams: TeX for the Impatient, Reading, Mass. [etc.], 1990

Za pomoč pri razreševanju matematičnih in drugih znakov v obliki opisa v polju 200 in v skladu s pravili LaTeX v poljih 330, 539 in 610 se lahko obrnete na sodelavce Matematične knjižnice Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.